Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Гуманітарний практикум.docx
Скачиваний:
38
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
35.24 Кб
Скачать

Зразок оформлення титульного аркушу

Національний транспортний університет

Кафедра філософії та педагогіки

Гуманітарний практикум

з навчальної дисципліни «Філософія»

К.Поппер «Відкрите суспільство та його вороги»

Виконав: студент (спеціальність, курс, група)

ФІП

Перевірила: Рибакова Л.М.

Київ 2015

Структура гуманітарного практикуму

1. Автор.

1.1. Роки життя.

1.2. Основні періоди творчої діяльності.

1.3. Основні праці.

1.4. Філософські джерела формування поглядів.

1.5. Представник школи, напрямку, течії.

1.6. Послідовники, опоненти.

1.7. Основні події соціально-політичного та культурного життя суспільства.

(розділ 1- максимум до 2-х сторінок)

2. Характеристика твору.

2.1. Структура твору.

2.2. Стиль викладення.

(розділ 2- абзац чи максимум півсторінки)

3. Характеристика поглядів у творі.

3.1. Соціальна онтологія.

3.2. Антропологеми.

3.3. Ідеологеми.

3.4. Антиномії у поглядах.

(розділ 3 - максимум до семи сторінок)

Використана література.

(у списку літератури лише ті джерела, які використані і на них є посилання у тексті)

Загальні вимоги щодо оформлення роботи:

1) робота виконується українською мовою;

2) обсяг тексту: 10-12 аркушів формату А-4;

3) текст роботи набирається у Word, 14 Times New Roman, інтервал 1,5 (30 рядків на сторінці) без переносів, з нумерацією сторінок;

4) поля роботи: верхнє та нижнє - 2,5; ліве - 3; праве - 1,5; абзац - 1;

5) посилання у тексті розміщуються в квадратних дужках із зазначенням номера праці у списку використаної літератури та сторінки прямого посилання (наприклад [7, ст. 25] - пряме посилання, [7] - непряме посилання);

6) розділи та підрозділи не починаються з нової сторінки;

7) список використаної літератури містить монографії, фахові статті, словники, матеріали конференцій, адреси спеціалізованих Інтернет-ресурсів.

ПЕРШОДЖЕРЕЛА

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Автор

Назва твору

Семен Людвигович Франк

Духовні основи суспільства

Скот Леш

Соціологія постмодернізму

Норберт Элиас

О процессе цивилизации: социогенетические и психологические исследования

Придворное общество

Общество инвалидов

Дюркгейм Эмиль

Самоубийство

Ги Дебор

Общество спектакля

Ульрих Бек

Общество риска: к новому модерну

Что такое глобализация?

Габриэль Тард

Общественное мнение и толпа

Социальная логика

Социальные законы

Антонио Грамши

Тюремные тетради

Гюстав Лебон

Психология народов и масс

Московичи Серж

Век толп

Машина, творящая богов

Каннети Элиас

Масса и власть

Превращение

Райх Вильгельм

Психология масс и фашизм

Питер Бергер, Томас Лукман

Социальное конструирование реальности

Серл Джон

Конструирование социальной реальности

Фердинанд Тьоніс

Спільнота і суспільство

Карл Раймунд Поппер

Відкрите суспільство та його вороги

Злиденність історицизму

Макс Вебер

Господарство і суспільство

Протестантська етика і дух капіталізму

Маркузе Герберт

Ерос і Цивілізація

Одномірна Людина

П’єр Бурдьє

Соціологія політики

Социология социального пространства

Формы капитала

О символической власти

Поль Рікер

Ідеологія і утопія

История и истина

Об интерпретации.Очерки по Фрейду

Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике

Теория интерпретации. Дискурс и избыток значения

Сам як інший

Право і справедливість

Теодор Людвиг Визенгруд Адорно

Исследование авторитарной личности

Хоркхаймер Макс, Адорно Теодор В.

Диалектика Просвещения

Никлас Луман

Власть

Общество общества

Реальность массмедиа

Социальные системы. Очерк общей теории

Мировое время и история систем

Жан Пиаже

Генетическая эпистемология

Петер Слотердайк

Критика цинічного розуму

Хосе Ортега-і-Гассет

Бунт мас

Дегуманізація мистецтва

Що таке філософія

Новые симптомы

Ганна Арендт

Джерела тоталітаризму

Про насильство

Життя духу

Між минулим і майбутнім

Становище людини

Фрідріх Енгельс

Походження сім’ї, приватної власності і держави

Карл Маннгейм

Идеология и утопия

Диагноз нашего времени

О специфике культурно-социологического познания

Кліфорд Гірц

Інтерпретація культур

КОМУНІКАТИВНА ФІЛОСОФІЯ

Юрген Габермас

Філософський дискурс Модерну

Теория коммуникативного действия

Структурні перетворення у сфері відкритості: Дослідження категорії громадянське суспільство

Громадянство і національна ідентичність

Будущее человеческой природи: На пути к либеральной евгенике?

Вовлечение другого: Очерки политической теории

Демократия. Разум. Нравственность

Расколотый Запад

Отношения между системой и жизненным миром в условиях позднего капитализма

Моральное сознание и коммуникативное действие

Карл-Отто Апель

Трансцендентально-герменевтическое понятие языка

Трансформация философии

Дискурс і відповідальність

ФРЕЙДИЗМ, НЕОФРЕЙДИЗМ

Зигмунд Фрейд

Тотем і табу

По той бік принципу задоволення

Психологія мас і аналіз Я людини

Майбутнє однієї ілюзії

Невдоволення культурою

Мойсей та монотеїзм

Карл Густав Юнг

Отношения между Я и бессознательным

Психология и религия

Образы бессознательного

Символика духа

Об истоках сознания

Ерік Фромм

Анатомия человеческой деструктивности

Бегство от свободы

Здоровое общество. Догмат о Христе.

Искусство любить

Революция надежды

Избавление от иллюзий

Ради любви к жизни

Мати чи бути

Пути из больного общества

ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ, ГЕРМЕНЕВТИКА, СТРУКТУРАЛІЗМ

Карл Теодор Ясперс

Духовная ситуация эпохи

О происхождении и цели истории

Философия и мир

Атомная бомба и будущее человечества

Фрідріх Вільгельм Ніцше

Людське, занадто людське

Так говорив Заратустра

По той бік добра і зла

Генеалогія моралі

Сутінки Богів

Антихрист

Жадання влади

Альбер Камю

Бунтівна людина

Есе про абсурд. Міф про Сізіфа

Герман Гессе

Гра в бісер

Жан-Поль Шарль Емар Сартр

Буття й ніщо

Критика діалектичного розуму

Первичное отношение к другому: любовь, язык, мазохизм

Георг Гадамер

Істина і метод

Клод Леві-Строс

Структурна антропологія

Первісне мислення

Мартін Хайдеггер

Буття та час

Вступ до метафізики

Что это такое – философия?

Пролегомены к истории понятия времени

Разговор на проселочной дороге

Вопрос о технике

Европейский нигилизм

ПОСТМОДЕРНІСТИ

Жак Дерида

Письмо та відмінність

Жиль Делез

Капитализм и шизофрения

Логика смысла

Что такое философия?

Различие и повторение

Жан Бодрийяр

Общество потребления

К критике политической экономии знака

Символический обмен и смерть

Симулякры и симуляция

В тени молчаливого большинства, или конец социального

Зигмунд Бауман

Индивидуализированное общество

Глобализация. Последствия для человека и общества

Свобода

О постмодерне

Жан-Франсуа Лиотар

Состояние постмодерна

Славой Жижек

Все что вы хотели знать о Лакане, но боялись спросить у Хичкока

Возлюби свой симптом

Зияющая свобода

Возвышенный объект идеологии

Добро пожаловать в пустыню Реального

Кукла и карлик. Христианство между ересью и бунтом

Эко Умберто

От интернета к Гутенбергу: текст и гипертекст

Жак-Мари-Эмиль Лакан

Телевидение

Мішель Фуко

Археологія знання

Слова і речі

Історія божевілля в класичну епоху

Народження клініки: Археологія лікарського погляду

Наглядати і карати

Історія сексуальності

ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ ТА ТЕОРІЇ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

Даніел Белл

Прихід постіндустріального суспільства: спроба соціального передбачення

Мануэль Кастилье

Становление общества сетевых структур

Информационная эпоха: экономика, общество и культура

Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе

Арнольд Джозеф Тойнбі

Дослідження історії

Николай Бердяев

Смысл и назначение истории

Освальд Шпенглер

Присмерк Європи

Эммануэль Валлерстайн

Анализ мировых систем и ситуация в современном мире

Микола Данилевський

Росія і Європа

Елвін Тоффлер

Третя хвиля

Футурошок

Війна та антивійна

Революционное богатство

Френсіс Фукуяма

Кінець історії і остання людина

Сильное государство

Большой разрыв

Доверие

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ

Бернгард Вандельфельс

Топографія чужого: студії до феноменології чужого

Гуссерль Едмунд

Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии

Лосев А.Ф.

Диалектика мифа

Философия имени

Мераб Мамардашвили

Сознание и цивилизация

ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ

Сковорода Григорий Савович

Нарцисс

Разговор пяти путников об истинном счастье в жизни

Кольцо

Разговор, называемый алфавит или Букварь мира

Роже Кайюа

Людина та сакральне

Ігри та людина

Иохан Хейзинга

Homo Ludens. Досвід визначення ігрового елемента культури

Об исторических жизненных идеалах

Эрнст Кассирер

Рассуждение о человеке: Попытка создания философии человеческой культуры

Философия символических форм

Понятие символической формы в структуре наук о духе

Опыт о человеке: введение в философию человеческой культуры

Шелер Макс

Положение человека в Космосе

Плеснер Хельмут

Ступени органического и человек

Гелен Арнольд

О систематике антропологии

Маритен Жак

Краткий очерк о существовании и существующем

Финк Эуген

Основные феномены человеческого бытия

Марсель Габриэль

К трагической мудрости и за ее пределы

ПОЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ

Забужко Оксана

Філософія української ідеї та європейський контекст

Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу.

Елесдеа Макінтайр

Після чесноти

Роберт Нозик

Анархия, государство и утопия

Ричард Рорти

Случайность, ирония и солидарность

Постмодернистский буржуазный либерализм

Прагматизм без метода

Уилл Кимлика

Иммиграция, мультикультурализм и государство всеобщего благосостояния

Политики на местном языке: национализм, мультикультурализм, гражданство

Современная политическая философия: Введение

Многокультурное гражданство: либеральная теория прав меньшинств

Либерализм, общество и культура

Джон Ролз

Теорія справедливості

Чарльз Тейлор

Етика автентичності

ФІЛОСОФІЯ МОВИ

Апель Карл-Отто

Язык и истина в современной ситуации философии

Хайдеггер Мартин

Разговор на проселочной дороге

Потебня А.А.

Мысль и язык

Фуко Мишель

Слова и вещи: Археология гуманитарных наук

Гадамер Ганг-Георг

Актуальность прекрасного

Фреге Готлоб

Логические исследования

Рассел Бертран

Исследования значения и истины

Вітгенштейн Людвіг

Tractatus Logico-Philosophicus. Філософські

дослідження

Куайн Уиллард Ван Орман

Слово и объект

Остин Джон

Значение слова

Беньямін Вальтер

Завдання перекладача

Эко Умберто

Сказать почти то же самое

Рикер Поль

Парадигма перевода

Лакофф Джордж, Джонсон Майкл

Метафоры, которыми мы живем

Лакофф Джордж

Женщины, огонь и опасные вещи. Что категории языка говорят нам о мышлении

Арбиб Майкл

Метафорический мозг

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.