Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
groshi_ta_kredut / Rozdil_12.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
260.61 Кб
Скачать

Висновки

1. У системі грошово-кредитних відносин провідну роль відіграють банки. В умовах ринкової економіки банки поділяються на центральні і комерційні (ділові). Центральний банк є першим рівнем банківської системи країни, а комерційні — другим.

2. Комерційні банки класифікуються за різними ознаками і критеріями. Вони виконують різноманітні операції, які поділяються на традиційні і нетрадиційні. До перших належать кредитування, розрахунки, залучення вкладів тощо. До дру- гих — різноманітні послуги (лізингові, факторингові, консультативні тощо). Традиційні операції бувають активними й па- сивними.

В Україні комерційні банки активно почали створюватися після проголошення незалежності (з 1992 р.). Реєстрацію новостворених комерційних банків здійснює Національний банк України.

3. Пасивні операції комерційних банків полягають у формуванні власної і залученої ресурсної бази, на підставі і за рахунок якої здійснюються активні операції.

4. Серед активних операцій провідними є кредитні та інвестиційні. Кредитування банківських клієнтів здійснюється відповідно до певних принципів та умов. Інвестиційні операції слугують для створення вторинних банківських резервів, диверсифікації активів та отримання доходів. Кредитні й інвестиційні операції тісно пов’язані між собою. Їм притаманні ризики, для запобігання й оптимізації яких банки використову­ють певний інструментарій.

5. Важливу роль у банківській діяльності відіграють розрахунково-касові операції. Міжгосподарські безготівкові розрахунки здійснюються з використанням певних форм і способів. Розрахунки готівкою мають регламентацію і підпорядковані певним правилам.

6. Банки надають своїм клієнтам широке коло послуг, які групуються відповідно до певних критеріїв. Найбільш поширеними є гарантійні, консультативні й трастові послуги.

7. Для успішної діяльності банків велике значення має їх стабільність. Вона означає постійну здатність банку відповіда- ти за свої­ми зобов’язаннями і забезпечувати прибутковість на рівні, достатньому для нормального функціонування у конкретному середовищі. Забезпечити стабільність можна за допомогою дотримання системи економічних параметрів, що встановлені центральним банком, і підтримання оптимального рівня прибутковості.

8. Банківська система України майже за 10 років пройшла певний шлях розвитку. Досягнуті значні здобутки, але є й проблеми і великі невикористані резерви. Головною проблемою є втрата певною групою банків платоспроможності. Багатьом банкам притаманна фінансова слабкість.

Запитання для самоконтролю

 1. Що таке комерційний банк?

 2. За якими ознаками класифікуються комерційні банки?

 3. Коли виникли комерційні банки?

 4. Етапи розвитку комерційних банків.

 5. Функції комерційних банків.

 6. Операції комерційних банків.

 7. Спеціалізовані комерційні банки, специфіка їх діяльності.

 8. У чому сутність пасивних операцій банків?

 9. Склад власного капіталу комерційного банку.

 10. Статутний фонд комерційного банку і порядок його формування.

 11. З чого складаються депозитні ресурси комерційних банків?

 12. Що належить до позичених коштів комерційних банків?

 13. Кредитування комерційних банків центральним банком.

 14. Як оформляються міжбанківські кредити?

 15. У чому сутність активних операцій банків?

 16. На яких умовах здійснюється банківське кредитування позичальників?

 17. Які форми рахунків використовують банки при кредитному обслуговуванні клієнтів?

 18. Що таке ліміт кредитування і кредитна лінія?

 19. Що таке кредитний ризик?

 20. Які існують засоби запобігання кредитному ризику?

 21. Які існують форми забезпечення повернення кредиту?

 22. Що таке кредитоспроможність позичальника?

 23. Яким вимогам повинно відповідати забезпечення кредиту?

 24. Процентна ставка за банківськими кредитами.

 25. Що таке банківські інвестиції?

 26. Які ризики притаманні банківським інвестиціям?

 27. Які цілі інвестиційних операцій комерційних банків?

 28. Які існують форми міжгосподарських розрахунків?

 29. Принципи організації грошових розрахунків в Україні.

 30. У чому полягає касове обслуговування банком своїх клієнтів?

 31. Документальне оформлення приймання і видачі готівки банком.

 32. Організація касової роботи в комерційному банку.

 33. Визначення банківських послуг.

 34. За якими ознаками класифікуються банківські послуги?

 35. Що таке гарантійні послуги?

 36. Трастові послуги банків.

 37. Складові банківської стабільності.

 38. Регламентація капіталу комерційних банків.

 39. Регламентація банківської ліквідації.

 40. Регламентація банківських ризиків.

 41. Прибутковість банку і показники її вимірювання.

 42. Становлення комерційних банків в Україні.

 43. Розвиток комерційних банків в Україні.

51

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке groshi_ta_kredut