Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

groshi_ta_kredut / Pokaz

.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
59.9 Кб
Скачать

Алфавітно-предметний покажчик

Агрегати грошові — 80, 81, 82

Активи — 399

Активні операції банків — 536—542

Акредитив — 544

Акредитив гарантований — 401

Акціонери банку — 426

Альтернативна вартість грошей — 119

Антиінфляційна політика — 228

Амортизаційні відрахування — 357

Багатостороння агенція гарантування інвестицій (БАГ) — 568

Базельські зустрічі — 586

Базельський Комітет з банківського регулювання та нагляду — 586

Баланс платіжний — див. Платіжний баланс

Балансування грошового оборо- ту — 71—74

Банк — 394, 398, 401, 402, 418, 426, 427, 435—445

Банк акціонерний — 520

Банк Англії — 495, 496

Банк банків — 482—488

Банк інвестиційний — 527

Банк іпотечний — 528

Банк комерційний — 425, 426, 519—522

Банк кооперативний — 436, 520, 521

Банк-менеджер — 402

Банк міжнародних розрахунків — 583

Банк ощадний — 527

Банк реконструкції та розвитку — 567

Банк розвитку — 575

Банк спеціалізований — 522

Банк універсальний — 443, 521

Банк унітарний — 520

Банк центральний — 451, 472—518

Банк центральних банків — див. Банк міжнародних розрахунків

Банк Японії — 497

Банківська діяльність — 439

Банківська система — 445—459

«Банківське правило» М. Фрідмана —342

Банкнота —25—28, 156, 538

 • класична — 25, 26

 • нерозмінна —26, 27

 • розмінна — 26

Банкнотно-монетний двір — 174, 506

Банкрутство — 436, 437

Біметалізм — 19, 161, 162

Безготівкові розрахунки — 542—545

Бреттон-Вудська угода (валютна система) — 302—305

Валюта — 246—251

 • конвертована — 248—258

 • колективна — 248

 • національна — 248

 • іноземна — 248

 • неконвертована — 248

 • резервна — 250

 • частково конвертована — 250

Валютна політика — 272, 279

Валютна інтервенція — 282, 283

Валютні обмеження — 276

Валютні блоки — 301, 302

Валютні зони — 302

Валютний демпінг — 266, 271

«Валютний коридор» — 270, 277, 280

Валютний курс — 262—275

 • біржовий — 253, 254

 • позабіржовий — 253, 254

Валютний ринок — 252—255

 • депозитно-кредитних операцій — 255

 • конверсійних операцій — 255

 • міжнародний — 254

 • національний — 254

 • ринок грошей — 312

 • ринок капіталів — 312

Валютні відносини — 251

Валютні інтервенції — 282, 283

Валютні операції —256, 257

 • касові — 257

 • строкові — 258

 • спот-операції — 256, 257

 • форвардні — 258, 259

 • ф’ючерсні — 259

 • опціонні — 259, 260

Валютні системи — 275—288

 • міжнародні — 275, 306—310

 • національні — 275—287

 • світова — 275, 300—306

Вартість грошей — 31—35

 • механізм формування — 31, 32

 • неповноцінних — 33—35

 • повноцінних — 32

 • стабільність вартості — 50, 51

Вексель — 30, 393, 395, 425, 435, 533, 538

Векселедержатель — 393

Вексельний обіг — 425

Відсоток за кредит — див. Процент

Власний капітал (ресурси) — 538

Властивості грошей — 50—53

Види інфляції — 214—216

Види кредиту — 387—389

Витрати банку — 418

Гіперінфляція — див. Інфляція

Готівка — 81, 157, 482

Графічна модель

 • грошового ринку — 135—137

 • попиту на гроші — 124, 125

 • пропозиції грошей — 132—134

Гривня — 152, 153

Гроші — сутність — 10—14

 • банківські — 24

 • «гарячі» — 416

 • готівкові — 81, 155—157, 159, 160

 • депозитні — 28—30, 158, 159

 • електронні — 29

 • квазі-гроші — 30

 • кредитні — 16, 22

 • металеві — 18, 19

 • неповноцінні — 17, 22, 23

 • паперові — 23, 24

 • підвищеної ефективності — 473, 481

 • повноцінні — 17

 • товарні — 17, 18

 • як гроші — 14, 15

 • як капітал — 14, 15

Грошова база — 82, 83

Грошова маса — 79—83

Грошова одиниця — 152, 153

Грошова система — 150—160

Грошові агрегати — див. Агрегати грошові

Грошові знаки — 34, 155, 156

Грошові потоки — 69—76

Грошові реформи — 236—239

 • деномінаційні — 237

 • конфіскаційні — 237

 • нулліфікація — 237

 • одномоментні — 238

 • структурні — 236

 • формальні — 237

 • часткові — 236

Грошовий обіг — 76, 77

Грошовий оборот — 62—67

 • безготівковий — 77, 78

 • готівковий — 77, 78

Грошовий ринок — 103—108

Грошово-кредитна політика — 183—194

Девальвація — 272

Демонетизація ВВП — 199—203

Демонетизація золота — 20—22, 31

Депозити до запитання — 531, 532

Депозит строковий — 532

Державний борг — 416

Довгостроковість використання грошей — 51, 52

Доходи банку — 430, 437

Дисконтна політика — 289

Дисконтування — 417

Економічність грошей — 51

Експансійна політика — 179

Емісія фідуціарна — 26

Емісійний банк — 472, 473

Ефект витіснення інвестицій — 146

Євро — 275, 309, 310, 500

Євродолари — 313, 314

Єврооблігації — 313

Європейська валютна система — 306—308

Європейська система центральних банків — 500—502

Європейський центральний банк — 500—502

Євроринок — 313

Європейський банк реконструкції та розвитку — 575—582

Забезпечення кредиту —381, 382, 402

Закон грошового обігу — 88—90

Закономірності руху кредиту — 378—380

Заощадження населення — 139, 140

Засіб нагромадження — 42—47

Засіб обігу — 38—40

Засіб платежу — 40—42

Збори акціонерів — 526

«Золоті точки» — 169, 267, 268

Золотий паритет — 267

Золотодевізний стандарт — 168

Золотозливковий стандарт — 168

Золотомонетний стандарт — 165

«Золотий блок» — 172, 173

Золотовалютні резерви — 294—300

Інвестиційні операції банків — 541, 542

Інвестиційні фонди — 465, 466

Інвестиційний банк — див. Банк інвестиційний

Індекс споживчих цін — 212, 213

Інкасо — 544

Іноземна валюта — див. Валюта іноземна

Інструменти грошового ринку — 105—107

Інструменти грошово-кредитної політики — 187—195

Інфляція — 207—217

 • відкрита — 215

 • витрат — 215, 216

 • галопуюча — 215

 • гіперінфляція — 215

 • повзуча — 214, 226

 • попиту — 216, 217

 • причини — 217—221

 • наслідки — 221—225

 • темпи — 231

«Інфляційний навіс» — 230, 232

Іпотечний кредит — 430

Іпотечний банк — див. Банк іпотечний

Казначейські білети — 156

Капітал — 357—360, 406

Касові операції банків — 545, 546

Комісійні доходи — 546

Контокорентний рахунок — див. Рахунок контокорентний

Конвертованість валюти — 248—250

Коперніка—Грешема закон — 52, 163

«Кошик валют» — 268, 304, 305

Кредит — 363—370

 • банківський — 398—403

 • гарантійний — 401

 • види — 387—389, 393—405

 • державний —403, 404

 • зв’язок з грішми —365—367

 • державний — 387, 403, 404

 • класифікація —385—388

 • комерційний — 394—396

 • контокорентний — 401, 410

 • лихварський — 379

 • ломбардний — 535

 • міжбанківський — 534

 • міжгосподарський — 394

 • міжнародний — 405, 406

 • об’єкти — 367, 368

 • овердрафт — 410

 • причини — 361—363

 • прострочений — 403

 • споживчий — 404, 405

 • строковий — 403

 • структура — 367, 368

 • суб’єкти — 368, 369

 • сутність — 363—370

 • фірмовий — 405

 • форми — 385—387

 • функції — 389—393

Кредитна картка — 403

Кредитна лінія — 401

Кредитна угода — 402

Кредитні кооперативи — 467

Кредитні операції банків — 536—541

Кредитний оборот — 77, 78

Кредитний тендер — 507

Кредиторсько-дебіторська заборгованість — 396

Кредитоспроможність — 356, 424

Купівельна спроможність грошей — 34, 268

Купівля грошей — 105

Купоно-карбованець — 171, 172

Курсова політика — 281—283

Латинський монетний союз — 164

Лізинг — 548

Лізингові компанії — 461, 464

Ліцензування банківської діяльності — 526

Ломбарди — 464

Маастрихтська угода — 308

Маржа — 418

Маса грошей — 79—83

Масштаб цін — 36, 37, 153, 154

Міжгосподарський кредит — див. Кредит міжгосподарський

Міжнародна асоціація розвитку (МАР) — 567

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) — 568

Міжнародний банк реконструкції і розвитку — 567

Міжнародні та регіональні валютно-кредитні організації — 562

Міжнародна (регіональна) валютна система — 306

Міжнародний валютний фонд — 303, 423, 562—565

Міра вартості —36—38

Модель грошового обороту — 67—76

Модель грошового ринку — 109, 135

 • інституційна — 109—111

 • графічна — 135—138

Монета — 19, 20, 157

Монета білонна — 20

Монетарна політика — див. Грошово-кредитна політика

Монетизація бюджетного дефіциту — 196—198

Монетизація ВВП — 199—203

Монометалізм золотий — 19, 164, 165

Мотиви попиту на гроші — 117, 118

Мультиплікатор грошово-кредит- ний — 93—100

Найменування грошової одини- ці — 152, 153

Національний банк України — 503—518

Небанківські фінансово-кредитні установи — 459—471

Незалежність центрального банку — 476—477

Неринкові грошові системи — 170

Норма обов’язкового резерву- вання — 190, 191, 194, 195, 486

Облікова ставка — 191, 192, 420

Облікова політика — 191, 192

Ощадні банки — див. Банк ощадний

Однорідність грошей — 52

Операції на відкритому ринку — 188—190

Операції валютні — див. Валютні операції

Операції РЕПО — 189, 535, 536

Пасивні операції банків — 528—535

Паралельний обіг двох валют — 171, 172, 238

Паритет купівельної спроможності — 268

Пенсійні фонди — 463, 464

Плаваючий курс — 268—270

Пластикові картки — 29

Платіжний баланс — 288—294

Позика — 397, 404

Подільність грошей — 53

Політика дезінфляції — 179

Політика дефляції — 179

Політика монетарна — див. Грошово-кредитна політика

Політика процентна — 191, 192

Політика рестрикції — 179

Політика рефляції — 179

Політика фіскально-бюджетна — див. Фіскально-бюджетна політика

Попит на гроші — 115—125

Портативність грошей — 53

Послуги банківські — 546—549

Потоки втрат — 74, 75

Потоки ін’єкцій — 74, 75

Прибуток банку — 531

Принципи кредитування — 380—382

Принципи функціонування НБУ — 504—505

Продаж грошей — 105

Проекти інвестиційні  — 568—570

Проекти системні — 568—570

Проміжні цілі грошово-кредитної політики — 185—186

Пропозиція грошей — 127—134

Процент позичковий — 413—419

Пряме втручання НБУ — 179

Рахунок контокорентний — 532, 539

Рахунок позичковий — 538, 539

Ревальвація — 272

Регулювання курсу гривні —193, 272—275

Реєстрація комерційного банку — 526

Режим валютних курсів — 268—270, 272—275

Режим фіксованого курсу — 268

Резерви банків:

 • обов’язкові — 93, 190, 486

 • загальний — 93

 • вільні (надлишкові) — 93, 190, 486

Резервний фонд — 530

Рефінансування комерційних банків — 192

Рівновага на грошовому ринку — 135—139

Рівноважна ставка процента — 136

Рівняння обміну І. Фішера — 326, 327

Ринкові грошові системи — 170

Ринок грошей — 113, 114

Ринок капіталів — 114, 115

Ринок кредитів — 438

Риси банківської системи — 449, 450

Розрахунки — 420, 421

Роль банків — 444, 445

Роль грошей — 54—61

Роль кредиту — 420—422

Роль процента — 413—415

Світова валютна система — 275

Світові гроші — 47—50

Світовий банк — 566—569

Світовий фінансовий центр — 311, 312

СДР — 300, 304, 305

Сертифікат — 532

Система банківська — див. Банківська система

Система банкнотної емісії — 165, 166

Система валютна — див. Валютна система

СПРЕД — 552

Система грошова — див. Грошова система

Система електронних платежів НБУ — 507

Система паралельної валюти — 162, 163

Система подвійної валюти — 163

Система паперово-кредитного обігу — 167

Система термінових переказів НБУ — 508

Співфінансування — 576, 577

Срібний монометалізм — 19, 164

Система «кульгаючої» валюти — 163

Стадії руху кредиту — 377, 378

Статутний фонд — 528, 529, 531

Статус центрального банку — 475—477

Стерилізаційні заходи — 193, 283

Стратегічні цілі монетарної політики — 184, 185, 186

Страхові компанії — 461—463

Строковий депозит — див. Депозит строковий

Структура грошового ринку — 112—114

Суб’єкти грошового обороту —66, 67

Суб’єкти грошово-кредитної політики — 184

Тактичні цілі грошово-кредитної (монетарної) політики — 186, 187

Теорії грошей

 • абстрактна — 320

 • державна — 31

 • класична кількісна — 320—327

 • кейнсіанський варіант — 334—339

 • кейнсіансько-неокласичний синтез — 344—347

 • марксистська — 320

 • монетаристська — 321

 • неокласичний варіант — 327—334

 • номіналістична — 320

 • прикладна — 321

 • сучасний монетаризм — 339—344

 • функціональна — 320

Теорія кредиту

 • натуралістична — 371, 372

 • капіталотворча — 372—376

Транснаціональний банк (ТНБ) — 312

Трастові операції — 549, 550

Факторинг — 549

Факторингові компанії — 464, 465

Федеральна резервна система США — 475, 477—479

Фідуціарна емісія — див. Емісія фідуціарна

Фінансове посередництво — 430—433

Фінансові компанії — 466, 467

Фіскально-бюджетна політика — 177, 178

Фіскально-бюджетний оборот — 77

Форми грошей —15—30

Форми кредиту — 385—387

Функції банків — 441—443

Функції банківської системи — 447—449

Функції грошей — 447—449

Функції кредиту — 389—393

Функції процента — 417—419

Цінні папери —106, 107, 112, 188—190, 357

Ціна —103, 107, 108, 208, 211—214, 253

Швидкість обігу грошей — 84—88

Чинники впливу на валютний курс — 263—265

Чинники впливу на попит на гроші — 121—123

Чинники впливу на пропозицію грошей — 130—132

Чинники впливу на кон’юнктуру валютного ринку — 261—262

Ямайська валютна система (угода) — 305, 306

83

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке groshi_ta_kredut