Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Методичка з Первісної історії України

.docx
Скачиваний:
25
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
29.77 Кб
Скачать

ЛЕКЦІЇ

Тема 1. Первісна історія в системі наукових дисциплін (2 год.) Тема 2. Проблеми антропогенезу та заселення України (2 год.) Тема 3. Суспільство первісних мисливців: формування, устрій (2 год.) Тема 4. Мисливці прильодникової Європи та їх мезолітичні нащадки (2 год.) Тема 5. Лісові мисливці мезоліту (2 год.) Тема 6. Неолітична революція та неолітизація України (2 год.) Тема 7. Проблема індоєвропейської батьківщини (2 год.) Тема 8. Розселення індоєвропейських народів (2 год.) Тема 9. Індоєвропейські релікти в українській традиційній культурі (2 год.) Тема 10. Скіфо-сарматська доба в давній історії України (2 год.) Тема 11. Походження слов’ян (2 год.) Тема 12. Походження українського народу (2 год.) Тема 13. Етнічні процеси в Київській Русі та походження білорусів і росіян (2 год.) Тема 14. Київська Русь – перша українська держава (2 год.) Тема 15. Культурно-історичні провінції України (2 год.) Тема 16. Україна серед світових цивілізацій (2 год.) --- детальний план лекційних занять (pdf)

СЕМІНАРИ

Семінар 1. Проблема антропогенезу і найдавніші суспільства (2 год.)

 1. Космічні та вулканічні катастрофи в історії людства.

 2. Визначальні фактори антропогенезу та спосіб життя ранніх гомінід.

 3. Головні етапи антропогенези, форми людських істот та особливості їхньої матеріальної культури.

 4. Найдавніші людські істоти на території України.

 5. Неандертальці та проблема походження Homo sapiens.

Література:

 • Археологія України. – Київ: Либідь, 2005.

 • Залізняк Л.Л. Стародавня історія України. – Київ: Темпора, 2011.

 • Залізняк Л.Л. Доба катастроф у первісній Європі та її історичні наслідки // Кам’яна доба України. – 2008. – Вип. 11. – С. 96–115.

 • Залізняк Л.Л. Первісна історія України. – Київ, 1999. – С. 9–22.

 • Давня історія України. – Т. 1. – Київ, 1997. - С. 17–30.

 • Станко В.Н., Гладких М.І., Сегеда С.П. Історія первісного суспільства. – Київ, 1999. – С. 35–98.

 • Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества. – Москва, 1990. – С. 99–150.

 • Линблад Я. Человек – ты, я и первозванный. – Москва, 1991. – 262 с.

 • Залізняк Л.Л. Передісторія України Х-V тис. до н.е. – Київ, 1998. – С.38–60.

 • Семенов Ю.И. Как возникло человечество. – Москва, 1966. – 308 с.

 • История первобытного общества. – Т. 1. – Москва, 1983. – С. 33–420.

 • Сегеда С.П. Основи антропології. – Київ, 1995. – С. 85–114.

 • Сегеда С.П. Антропологія. – Київ: Либідь, 2009.

Семінар 2. Мисливці прильодовикової Європи (2 год.)

 1. Природа прильодовикової Європи.

 2. Прильодовикові мисливці на мамонта та на бізона.

 3. Доба північного оленя.

 4. Сім’я, община, плем’я в мисливських суспільствах.

Література:

 • Залізняк Л.Л. Первісна історія України. – Київ, 1999. – С. 23–68.

 • Залізняк Л.Л. Стародавня історія України. – Київ: Темпора, 2011.

 • Залізняк Л.Л. Передісторія України Х-V тис. до н.е. – Київ, 1998. – С. 60–111.

 • Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України. – Київ, 1994. – С. 11–77.

 • Археологія України. – Київ: Либідь, 2005. – С. 54–62, 74–80.

 • Давня історія України. – Т. 1. – Київ, 1997. – С. 51–113.

Семінар 3. Лісові мисливці мезоліту (2 год.)

 1. Катастрофічні повені пізнього льодовиків’я.

 2. Чорноморський потоп.

 3. Полісько-дніпровська повінь.

 4. Білінгенська катастрофа та зміна природних умов.

 5. Лісові мисливці мезоліту. Спосіб життя.

Література:

 • Залізняк Л.Л. Стародавня історія України. – Київ: Темпора, 2011.

 • Залізняк Л.Л. Чорноморський потоп та його археологічні наслідки // Археологія. – 2005. – № 3. – С. 3–12.

 • Залізняк Л.Л. Полісько-Дніпровська катастрофа фінального палеоліту з позиції археології // Археологія. – 2008. – № 3. – С. 5–10.

 • Залізняк Л.Л. Доба катастроф у первісній Європі та її історичні наслідки // Кам’яна доба України. – Вип. 11. – 2008. – С. 96–115.

 • История первобытного общества. – Т. 2. – Москва, 1986. – С. 453–460.

 • Зализняк Л.Л. Охотники на северного оленя Украинского Полесья эпохи финального палеолита. – Київ, 1989. – С. 98–108.

 • Залізняк Л.Л. Первісна історія України. – Київ, 1999. – С. 23–68.

 • Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України. – Київ, 1994. – С. 11–77.

Семінар 4. Неолітична революція та неолітизація України (2 год.)

 1. Криза мисливського господарства та неолітична революція.

 2. Найдавніші землероби Близького Сходу.

 3. Неолітизація Балкан та України.

 4. Трипільська культура і перемога відтворювального господарства в Україні.

Література:

 • Залізняк Л.Л. Стародавня історія України. – Київ: Темпора, 2011.

 • Залізняк Л.Л. Первісна історія України. – Київ, 1999. – С. 82–96.

 • Залізняк Л.Л. Передісторія України Х-V тис. до н.е. – Київ, 1998. – С. 226–247.

 • Археологія України. – Київ: Либідь, 2005. – С. 90–94.

 • Давня історія України. – Т. 1. – Київ, 1997. – С. 160–228.

 • История первобытного общества. – Т. 2. – Москва, 1986. – С. 236–323.

 • Шнирельман В.А. Возникновение производящего хозяйства. – Москва, 1989. – 442 с.

 • Бунятян К.П. Давнє населення України. – Київ, 1999. – С. 90-110.

 • Монгайт А.Л. Археология Западной Европи. – Т. І. – Москва, 1973. – С. 196–248.

Семінар 5. Проблема індоєвропейської батьківщини (2 год.)

 1. Класифікація індоєвропейських мов.

 2. Праіндоєвропейці та їх оточення за даними палеолінгвістики.

 3. Головні версії розміщення батьківщини.

 4. Найдавніші індоєвропейські скотарі за матеріалами курганів степ України.

Література:

 • Залізняк Л.Л. Стародавня історія України. – Київ: Темпора, 2011.

 • Залізняк Л.Л. Первісна історія України. – Київ, 1999. – С. 97–118.

 • Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України. – Київ, 1994. – С. 78–101.

 • Залізняк Л.Л. Передісторія України Х-V тис. до н.е. – Київ, 1998. – С. 226–266.

 • Павленко Ю.В. Передісторія давніх русів у світовому контексті. – Київ, 1994. – С. 8–40.

 • Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. – Т. 1, 2. – Тбилиси, 1984.

 • Сафронов В. А. Индоевропейские прародины. – Горький, 1989. – С. 8–32.

 • Чмихов М. О., Кравченко Н. М., Черняков І. Т. Археолія та стародавня історія України. – Київ, 1992. – С. 170–182.

 • Child G. The Aryans. – New York, 1926.

 • МаIIогу J. In Search of Indo-Europeans. – London, 1989. – 286 р.

 • Renfrew C. Archeology and Language. – New York, 1987. – 340 р.

Семінар 6. Розселення індоєвропейців (2 год.)

 1. Скотарство як рушійний двигун індоєвропейської експансії.

 2. Розселення індоєвропейців з Північного Надчорномор’я.

 3. Центральноєвропейський центр розселення західних індоєвропейців.

 4. Арії за Ригведою та Авестою.

Література:

 • Залізняк Л.Л. Стародавня історія України. – Київ: Темпора, 2011.

 • Залізняк Л.Л. Первісна історія України. – Київ, 1999. – С. 119–130.

 • Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України. – Київ, 1994. – С. 102–180.

 • Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. – Москва, 1987. – 384 с.

 • Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – Москва, 1981.

 • Залізняк Л.Л. Передісторія України Х-V тис. до н.е. – Київ, 1998. – С. 226–266.

 • Павленко Ю.В. Передісторія давніх русів у світовому контексті. – Київ, 1994. – С. 60–90.

 • Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. – Т. 1, 2. – Тбилиси, 1984.

 • Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков І.Т. Археолія та стародавня історія України. – Київ, 1992.

 • Седов В.В. Древнеевропейцы // Российская археология. – 1993. – № 3. – С. 17–36.

 • Шилов Ю. Победа.-Київ, 2000.

 • Child G. The Aryans. – New York, 1926.

 • МаIIогу J. In Search of Indo-Europeans. – London, 1989. – 286 р.

Семінар 7. Індoєвропейські релікти в українській традиційній культурі (2 год.)

 1. Доісторичні витоки європейського лицарства.

 2. Індоєвропейські релікти в українській традиційній культурі (червона китайка, культ коня, шаблі, кобзарство).

 3. Образ воїна-вовка в індоєвропейській традиції та фолькльорі українців.

 4. Псевдонаукові версії походження індоєвропейців.

 5. Священна трипільська Аратта Ю. Шилова.

Література:

 • Залізняк Л.Л. Стародавня історія України. – Київ: Темпора, 2011.

 • Залізняк Л.Л. Первісна історія України. – Київ, 1999. – С. 136–145.

 • Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України. – Київ, 1994. – С. 151–179.

 • Гусева Н. Арктическая родина в Ведах // Древность: Арьи. Славяне. – Москва, 1996. – С. 8–31.

 • Николаева Н.А., Сафронов В.А. Истоки славянской и евразийской мифологии. – Москва, 1999. – С. 67–74, 239–306.

 • Залізняк Л.Л. Новітні міфи в індоєвропеїстиці Східної Європи // Археологія. – 2002, № 4. – С. 88–97.

 • Залізняк Л.Л. Трипілля очима науковців і політиків // Археологія. – 2004. – № 3. – С. 95–103.

 • Шилов Ю. Победа. – Київ, 2000.

 • Шилов Ю. Чого ми варті. – Київ, 2006.

Семінар 8. Скіфо-сарматська доба в давній історії України (2 год.)

 1. Поява заліза, номадизму та вершництва. Кіммерійці.

 2. Економіка, суспільство, культура, вірування, побут скіфів за Геродотом та даними археології.

 3. Сарматська доба в давній історії України.

 4. Історична доля нащадків скіфів та сарматів за доби Середньовіччя.

Література:

 • Археологія України. – Київ: Либідь, 2005. – С. 204–274.

 • Залізняк Л.Л. Стародавня історія України. – Київ: Темпора, 2011.

 • Давня історія України. – Т. 2. – Київ, 1999. – С. 5–194.

 • Давня історія України. – Т. 2. – Київ, 1995. – С. 89–157.

 • Залізняк Л.Л. Первісна історія України. – Київ, 1999. – С. 146–170.

 • Геродот. Історія в дев’яти книгах. – Київ, 1993. – С. 180–228.

 • Шовкопляс І.Г. Основи археології. – Київ, 1971. – С. 136–170.

 • Ильинская В.А., Тереножкин А.И. Скифия VІІ–ІV ст. до н. е. – Київ, 1983. – 378 с.

Семінар 9. Походження слов’ян та тюрки Надчорномор’я (2 год.)

 1. Проблема слов’янської батьківщини та писемні джерела про слов’ян.

 2. Зарубинецька культура та готська навала.

 3. Склавини та анти за даними археологічних досліджень празької та пеньківської культур V-VІІ ст.

 4. Розселення слов’ян V–VІІ ст. на Дунай, Ельбу та Балкани.

 5. Переддержавний період та постання Київської Русі.

 6. Тюрки Надчорномор’я.

Література:

 • Залізняк Л.Л. Стародавня історія України. – Київ: Темпора, 2011.

 • Археологія України. – Київ: Либідь, 2005. – С. 344–428.

 • Давня історія України. – Київ, 1995. – Т. 2. – С. 5–78.

 • Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України. – Київ, 1994. – С.117–136.

 • Археология Украинской ССР. – Т. 3. – Київ, 1987. – С. 14–250.

 • Залізняк Л.Л. Первісна історія України. – Київ, 1999. – С. 171–188.

 • Баран В.Д. Давні слов’яни. – Київ, 1998. – 335 с.

 • Этнокультурная карта территории Украинской ССР в І тыс. н.э. – Киев, 1985. – 182 с.

 • Баран В.Д., Козак Д.Н., Терпиловський Р.В. Походження слов’ян. – Київ,1991. – 140 с.

 • Седов В.В. Славяне в раннем средневековье. – Москва, 1995. – 415 с.

 • Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков І.Т. Археологія та стародавня історія України. – Київ, 1992. – С. 258–341.

Семінар 10. Походження українського народу (2 год.)

 1. Трипільсько-арійська, пізньосередньовічна та ранньослов’янська версії походження українців.

 2. Від склавинів Волині до Київської Русі та козацької України.

 3. Зародження білоруського, псково-новгородського, російського етносів.

Література:

 • Залізняк Л.Л. Стародавня історія України. – Київ: Темпора, 2011.

 • Залізняк Л.Л. Первісна історія України. – Київ, 1999. – С. 217–230.

 • Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України. – Київ, 1994. – С. 124–151.

 • Залізняк Л.Л. Походження українського народу. – Київ, 1996. – 86 с.

 • Залізняк Л.Л. Від склавинів до української нації. – Київ, 1987. – С. 39–64.

 • Залізняк Л.Л. Походження українців: між наукою та ідеологією. – Київ: Темпора, 2008.

 • Залізняк Л Л. Українці: витоки та історичні долі. – Київ: Темпора, 2011.

 • Дашкевич Я. Перегук віків: три погляди на минуле і сучасне України // Україна: наука і культура. – Київ, 1993. – С. 44–78.

 • Грушевський М. С. Звичайна схема «руської» історії і справа раціонального укладу історії східного слов’янства. – Санкт-Петербург, 1904.

 • Петров В. Походження українського народу. – Київ, 1992. – 192 с.

Семінар 11. Київська Русь – перша українська держава (2 год.)

 1. Проблема давньоруської народності.

 2. Паралелі в культурі, мові, ментальності, антропологічному типі південних русичів та мешканців козацької України.

 3. Закономірності етнічного розвитку на постімперських просторах та формування білорусів та росіян.

Література:

 • Залізняк Л.Л. Стародавня історія України. – Київ: Темпора, 2011.

 • Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України. – Київ, 1994. – С. 136–151.

 • Залізняк Л.Л. Походження українського народу. – Київ, 1996. – С. 18–54.

 • Залізняк Л.Л. Первісна історія України. – Київ, 1999. – С. 198–216.

 • Залізняк Л.Л. Давньоруська народність. Історія проблеми // Наукові записки НаУКМА. – Т. 9. – Ч. І. – С. 203–208.

 • Залізняк Л.Л. Від склавинів до української нації. – Київ, 2004. – С. 78–93.

 • Давня історія України. – Т. 2. – Київ, 1995. – С. 79–189.

 • Толочко П.П. Київська Русь. – Київ, 1996. – С. 229–256.

 • Толочко П.П. Древнерусская народность. – Санкт-Петербург, 2005. – 220 с.

 • Півторак Г. Українці. Звідки ми і наша мова. – Київ, 1993. – С. 135–180.

 • Голубенко П. Україна і Росія у світлі культурних відносин. – Київ, 1993. – С. 82–125.

 • Чубатий М. Княжа Русь-Україна та виникнення трьох східнослов’янських націй. – Нью-Йорк-Париж, 1964.

 • Грушевський М. С. Звичайна схема «руської» історії і справа раціонального укладу історії східного слов’янства. – Санкт-Петербург, 1904.

 • Мавродин В. В. Происхождение русского народа. – Ленинград, 1978.

 • Седов В. В. Древнерусская народность. – Москва, 1999. – 316 с.

Семінар 12. Україна серед світових цивілізацій (2 год.)

 1. Культурно-історичні провінції України.

 2. Цивілізаційний підхід до історичного процесу О. Шпенглера та А. Тойнбі.

 3. Історія культурно-господарських зв’язків України з Європою.

 4. Історія стосунків Росії з Європою.

 5. Україна на цивілізаційному роздоріжжі.

 6. Концепція «розколотої України» С. Хантингтона.

Література:

 • Залізняк Л.Л. Стародавня історія України. – Київ: Темпора, 2011.

 • Залізняк Л.Л. Від склавинів до української нації. – Київ, 1997. – С. 148 –221; 2004.

 • Залізняк Л.Л. Первісна історія України. – Київ, 1999. – С. 231–252.

 • Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України. – Київ, 1994. – С. 208–246.

 • Залізняк Л.Л. Культурно-історичні провінції України у первісну добу // Археологія. – 2006, № 3. – С. 3–15.

 • Тойнбі А.Д. Дослідження історії. – Т. 1, 2. – Київ, 1995.

 • Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – Москва, 2003. – 604 с.

 • Голубенко П. Україна і Росія у світлі культурних відносин. – Київ, 1993. – С. 50–75.

 • Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. – Т. 1, 2. – Київ, 1994.

 • Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. – Москва, 1991.

 • Селянин В. Истоки // Новый мир. – 1988. – № 5.

 • Березкин Ю.Е. Инки. Исторический опыт империи. – Ленинград, 1991. – 230 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.