Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабор__9-16_Буд_матеріали.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
5.27 Mб
Скачать

14.3 Визначення температури розм’якшення бітумів

Мета роботи: ознайомлення зі стандартним методом визначення температури розм’якшення бітумів та його практичне виконання.

Прилади та обладнання: прилад «Кільце та куля», кільце з бітумом, хімічна склянка з дистильованою водою, пристрій для нагрівання.

Температуру розм’якшення бітуму визначають на приладі «Кільце та куля» (КтК), устрій якого показано на рис. 14.3.

а) б)

7

6

8

а) кільце та куля для визначення температури розм’якшення бітуму: 1 – термометр, 2 – диск верхній; 3 – вода; 4 – склянка; 5 – кулька; 6 – кільце; 7 – бітум; 8 – диск середній; 9 – диск нижній; б) кільце з бітумом: І – до випробування; ІІ – після випробування

Рисунок 14.3 – Схема визначення температури розм’якшення бітумів

Розплавлений бітум заливають до кілець, після охолодження надлишок зрізують гарячим ножем. На поверхню бітуму кладуть сталеву кульку масою 3,5 г та поміщують до приладу, який складається з трьох дисків та термометра. Прилад вставляють у хімічну склянку з дистильованою водою, яка має температуру + 5 С, а по закінченні 15 хв починають підігрівати зі швидкістю 5 на хвилину. Температура, при якій бітум розм’якшиться та під дією маси кульки торкнеться нижнього диску, і характеризує його температуру розм’якшення.

Виконують два досліди і кінцевий результат беруть як середнє з двох визначень.

Дані, одержані при випробуванні, заносять до лабораторного журналу (табл. 14.3).

Таблиця 14.3 – Визначення температури розм’якшення бітуму

Показники

Результат

І

ІІ

Початкова температура випробування

Витримка бітуму до випробування

Швидкість підйому температури

Температурне розм’якшення

Середній результат

С

г

С/хв

С

С

Форма звіту: лабораторний журнал.

При поглибленому дослідженні визначають ще такі властивості бітуму, як температура сполоху, зчеплення з мармуром або піском тощо.

На підставі проведених випробувань необхідно встановити марку бітуму в залежності від його призначення. Будівельні бітуми за фізико-хімічними властивостями мають відповідати вимогам ДСТУ.

Лабораторна робота 15 Випробування вуглецевих сталей

Сталь вуглецеву звичайної якості підрозділяють на три групи: А, Б, В. У сталі групи А гарантуються її механічні властивості, групи Б – хімічний склад, а групи В – хімічний склад та механічні властивості.

Для будівельних цілей використовують в основному сталі групи А (ГОСТ 380-94), механічні властивості яких мають особливо важливе значення при розрахунку конструкцій. Найбільше практичне значення мають випробування на розтягання, твердість та ударну в’язкість.

15.1 Випробування вуглецевої сталі на розтягання (рис. 15.1)

Мета роботи: ознайомлення зі стандартним методом визначення границі міцності на розрив та практичне його виконання.

Прилади та обладнання: циліндричні зразки діаметром 3 мм й більш та плоскі зразки, машина розривна ГРМ-1, штангенциркуль.

а – зразок сталі; б – діаграма розтягання низьковуглецевої сталі

Рисунок 15.1 – Випробування сталі на розтягання

Для випробування на розтягання застосовують циліндричні зразки діаметром 3 мм й більш, а також плоскі товщиною 0,5 мм й більш з початковою розрахунковою довжиною – короткі,– довгі, де F0 – початкова площа поперечного перерізу до руйнування (мм2).

Для випробування зразки вимірюють не менш ніж у трьох місцях (в середині та по краях робочої частини зразка) з точністю до 0,1 мм. Те ж саме роблять і після випробувань. За найменшими з одержаних розмірів обчислюють площу поперечного перерізу зразка. Зразки випробують на розривних та універсальних випробувальних машинах.

Дане випробування проводиться на розрив стрижня арматури або зварного шва.

Підлягають визначенню:

границя текучості фізична – m;

часовий опір – Rв;

відносне подовження після розриву –  (%).

Результати випробувань на розрив стрижня записують до лабораторного журналу (табл. 15.1).

Таблиця 15.1 – Визначення границі міцності на розрив сталевої арматури

Показники

Результат

І

ІІ

ІІІ

Початковий діаметр робочої частини зразка до розриву

Початкова розрахункова довжина

Початкова площа поперечного перерізу зразка до розриву

Найбільше розтягуюче навантаження

Границя міцності (часовий опір розриву)

Середнє значення границі міцності

мм

мм

мм2

кгс

кгс/см2

кгс/см2

Форма звіту: лабораторний журнал.