Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДБН В.2.6-31~2006 Теплова _золяц_я буд_вель.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
2.8 Mб
Скачать

6 Оцінка вологісного режиму огороджувальних конструкцій

6.1 Для зовнішніх огороджувальних конструкцій опалюваних будинків обов'язкове виконання умови

Δw ≤ Δwд , (16)

де Δw - збільшення вологості матеріалу у товщі шару конструкції, в якому може відбуватися конденсація вологи, за холодний період року, % за масою;

Δwд - допустиме за теплоізоляційними характеристиками збільшення вологості матеріалу, в шарі якого може відбуватися конденсація вологи, % за масою, що встановлюється згідно з таблицею 8 залежно від виду матеріалу.

Таблиця 8 - Допустиме за теплоізоляційними характеристиками збільшення вологості матеріалу Δwд в конструкції в холодний період року

Найменування матеріалу

Значення Δwд, %

Мінераловатні та скловолокнисті вироби

2,5

Пінополістирол

2,0

Пінополіуретан

3,0

Плити з карбам ідо-формальдегідних пінопластів

7,0

Ніздрюваті бетони (газобетон, пінобетон, газосилікат тощо)

1,2

Бетони легкі

1,2

Вироби перлітові

2,0

Плити з природних органічних та неорганічних матеріалів

7,0

Вироби з кремнезиту

2,5

Цегляне мурування

1,5

Піногазоскло

1,5

Мурування з силікатної цегли

2,0

Засипки з керамзиту, шунгізиту

3,0

Важкий бетон, цементно-піщаний розчин

2,0

6.2 Зона конденсації визначається за характером розподілу парціального тиску водяної пари е(х) і насиченої водяної пари Е(х) у товщі шарів огороджувальної конструкції. Парціальний тиск водяної пари в товщі шару матеріалу в перерізі х, Па, визначається за формулою

е(х) = , (17)

де ев - парціальний тиск водяної пари внутрішнього повітря, Па, що визначається за розрахунковим значенням відносної вологості φΒθ залежно від призначення будинку згідно з додатком Γ і значенням парціального тиску насиченої водяної пари Ев, що залежить від температури, за формулою

ев = 0,01φв0 Ев , (18)

ез - парціальний тиск водяної пари зовнішнього повітря, що визначається за СНиП 2.01.01 для

періоду найбільш холодного місяця року, Па;

R - опір паропроникненню огороджувальної конструкції, м2 · год · Па/мг;

Rex - опір паропроникненню огороджувальної конструкції на відстані χ від внутрішньої поверхні.

м2 · год · Па/мг.

Парціальний тиск насиченої водяної пари Е(х), Па, визначається згідно з довідковими даними залежності Е(t) по розподілу температури в товщі конструкції t(x), що розраховується за формулою

t(x) = tв - , (19)

де tзe - розрахункова температура зовнішнього повітря для процесу накопичення вологи в конструкції, що визначається згідно з СНиП 2.01.01 для періоду найбільш холодного місяця року

°С.

6.3 Опір паропроникненню огороджувальної конструкції та окремих її шарів розраховується за формулами:

R = , (20)

Rex = , (21)

де n - загальна кількість шарів у конструкції;

т - кількість повних шарів від внутрішньої поверхні до перерізу х;

δi - товщина i-го шару, м;

μi - паропроникність матеріалу i-го шару, мг/(м · год · Па), що визначається за таблицею Л додатка Л;

μm+1 - паропроникність матеріалу шару, мг/(м · год · Па), де розташований переріз х.

  1. У разі, якщо е(х) < Е(х) для будь-якого x [0,δ], умова за формулою (16) вважається виконаною.

  2. У разі, якщо е(х) = Е(х) у будь-якому з перерізів огороджувальної конструкції, проводиться розрахунок приросту вологи у шарі матеріалу Δw, у якому відбувається конденсація вологи (у разі розташування зони конденсації на межі шарів приріст розраховується для шару, прилеглого до зони конденсації з боку внутрішньої поверхні), за формулою

Δw = , (22)

де Ρ - кількість вологи, що конденсується у товщі огороджувальної конструкції за період накопичення вологи в конструкції, кг/м2, що розраховується за формулою

P = Z∙10-6, (23)

де ек - парціальний тиск водяної пари, Па, у зоні конденсації, що визначається за формулою (17);

Re к - опір паропроникненню частини огороджувальної конструкції від внутрішньої поверхні до зони початку конденсації, м2 · год · Па/мг, що визначається за формулою (21);

RеΣ - те саме, що у формулі (20);

Ζ - період накопичення вологи в конструкції, год, що дорівнює періоду із середньодобовими температурами зовнішнього повітря менше ніж 8 °С за СНиП 2.01.01;

δκ - товщина шару матеріалу, м, у якому відбувається накопичення вологи, що конденсується (від зони конденсації до внутрішньої поверхні шару);

ρк - густина шару матеріалу, в якому відбувається конденсація вологи, кг/м3, що визначається згідно з таблицею Л.1 додатка Л.