Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДБН А.3.2-2-2009.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.68 Mб
Скачать

1. До обстеження пред'явлено роботи _______________________________________________

(назва позамайданчикових і внутрішньомайданчикових

підготовчих робіт, у тому числі із санітарно-побутового забезпечення працюючих)

2. Роботи виконано в обсягах, визначених проектом організації будівництва та передбачених

проектом виконання робіт)________________________________________________________

(назва організацій, які розробляли ПОБ, ПВР, № креслень і дати їх складання) ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 3. Під час виконання робіт немає (або допущено) відхилів від проекту організації будівництва і

проекту виконання робіт__________________________________________________________

(за наявності відхилів зазначається, ким погоджено, № креслень, дата погодження)

РІШЕННЯ КОМІСІЇ

Роботи виконано в обсягах і в строки відповідно до проекту організації будівництва і проекту виконання робіт.

На підставі викладеного дозволяється виконання основних будівельних, монтажних і спеціальних робіт з будівництва об'єкта

____________________________________________________

(підприємства, будівлі, споруди, їх комплексу)

____________________________________________________________________________

________________________ (прізвище, ініціали, підпис)

Керівник генеральної підрядної будівельної організації ________________________ (прізвище, ініціали, підпис)

Керівник субпідрядної спеціалізованої організації ________________________ (прізвище, ініціали, підпис)

Голова профспілкового комітету генеральної підрядної будівельної організації або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці

Керівник дирекції підприємства, що будується (технічного нагляду замовника-забудовника)

_________________________ (прізвище, ініціали, підпис)

Узгодження зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці

_________________________ (прізвище, ініціали, підпис)

Примітка. За необхідності до участі в роботі комісії залучають представників органів державного нагляду (Держпожнагляду, Держсаннагляду тощо).

ДОДАТОК Н

(довідковий)

ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СТАН ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ (БМР) ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СТАН ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ (БМР)

Назва об'єкта

Адреса об'єкта

Дата тимчасового зупинення БМР; початку консервації; припинення робіт

Генпідрядник

1

2

3

4

ДОДАТОК П

(довідковий)

ОРІЄНТОВНА СХЕМА УЛАШТУВАННЯ СУЦІЛЬНИХ ЗАХИСНИХ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ СИСТЕМ

а - елементи системної горизонтальної опалубки робочого настилу; б - стояки системної опалубки; в - вертикальні елементи захисної огороджувальної системи; г - елементи огороджувальної системи робочого горизонту; д - елементи кріплення захисної огороджувальної системи до перекриття, розташованого нижче

Рисунок П.1

ДОДАТОК Р

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

[Р.1] Рекомендації з побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці. Затверджено Держгірпромнаглядом України 07.02.2008

Директиви Ради Євросоюзу:

[Р.2] 89/391/ЄЕС Директива Ради від 12 червня 1989 р. Про здійснення заходів поліпшення безпеки і захисту здоров'я працівників

[Р.3] 92/57/ЄЕС Директива Ради від 24 червня 1992 р. Про мінімальні вимоги безпеки і захисту здоров'я на тимчасових або таких, що змінюють своє місце, будівельних майданчиках (восьма окрема директива згідно з п. 1 статті 16 директиви 89/391/ЄЕС)

[Р.4] 89/654/ЄЕС Директива Ради від 30 листопада 1989 р. Про мінімальні приписи безпеки і захисту здоров'я в робочих зонах (перша окрема директива з п.1 статті 16 директиви 89/391/ЄЕС)

[Р.5] 89/655/ЄЕС Директива Ради від 30 листопада 1989 р. Про мінімальні приписи безпеки і захисту здоров'я під час застосування знарядь праці працівниками під час роботи (друга окрема директива з п.1 статті 16 директиви 89/391/ЄЕС)

[Р.6] 84/532/ЄЕС Директива Ради від 17 вересня 1984 р. Про зближення правових приписів держав-членів стосовно будівельних машин і обладнання

[Р.7] 99/92/ЄЕС Директива Ради Про мінімальні вимоги безпеки та захисту здоров'я працівників, що піддаються потенційній небезпеці у вибухонебезпечних середовищах

[Р.8] СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», Госстрой России, Москва

[Р.9] СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», Госстрой России, Москва

Документи Міжнародної організації праці (МОП)

[Р.10] Конвенція 119. Конвенція про забезпечення машин захисними пристроями, 1963 р.

[Р.11] Рекомендація 118. Рекомендація щодо забезпечення машин захисними пристроями, 1963 р.

[Р.12] Конвенція 127. Конвенція про максимальний вантаж, допустимий для перенесення одним працівником, 1967 р.

[Р.13] Рекомендація 128. Рекомендація щодо максимального вантажу, допустимого для перенесення одним працівником, 1967 р.

[Р.14] Конвенція 148. Конвенція про захист працівників від професійного ризику, спричиненого забрудненням повітря, шумом та вібрацією на робочих місцях, 1977 р.

[Р.15] Рекомендація 156. Рекомендація щодо захисту працівників від професійного ризику, спричиненого забрудненням повітря, шумом та вібрацією на робочих місцях, 1977 р.

[Р.16] Конвенція 155. Конвенція про безпеку, гігієну праці та виробниче середовище, 1981 р.

[Р.17] Рекомендація 164. Рекомендація про безпеку, гігієну праці та виробниче середовище, 1981 р.

[Р.18] Конвенція 167. Конвенція про безпеку та гігієну праці у будівництві, 1988 р.

[Р.19] Рекомендація 175. Рекомендація щодо безпеки та гігієни праці у будівництві, 1988 р.

Код УКНД 91.120.99

Ключові слова: охорона і безпека праці, будівництво, запобігання ризикам, охорона здоров'я, життя працівників і довкілля, промислова безпека, процеси будівельного виробництва,