Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичні рекомендації. Порядок розслідування.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
475.65 Кб
Скачать

Розділ 7 Критерії оцінювання знань студентів

Для об’єктивної перевірки знань студентів з вивченого матеріалу викладач керується «Положенням про модульно-рейтингову систему оцінювання знань студентів ( із змінами та доповненнями ) затвердженими науково-методичною радою університету ( від 07.02.2006 р.), а також рішенням кафедри.

Згідно з рекомендаціями для перевірки знань студентів розроблено 125 тестових завдань (Додаток 1) для першого блоку за встановленою чотирибальною системою для запису в учбовому журналі обліку поточної успішності студентів за такою шкалою:

«відмінно» - 20 балів. без помилок

«добре» - 15 балів, одна помилка

«задовільно» - 10 балів, дві помилки

«незадовільно» - 0 балів, якщо студент допустив три і більше помилок, студент додатково готується та перездає тести.

Тестові завдання до практичної роботи за темою:

«Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві ДНАОП 0.00-6.02-04»

1. Які небезпечні фактори приводять до гострих професійних отруєнь та захворювань?(П-7)

 1. Спричиненні впливом хімічних речовин.

 2. Від впливу іонізуючого випромінювання.

 3. Від дії інфекційних та паразитарних мікроорганізмів

 4. Алергійні захворювання.

 5. Всі вище названні в пунктах 1, 2, 3, 4.

2. На протязі якого терміну Роботодавець, який призначив комісію повинен розглянути і затвердити форми Н-5 та Н-1 ? ( П- 19 )

 1. На протязі однієї доби.

 2. На протязі двох діб.

 3. На протязі трьох діб.

3. Чи бере участь у розслідувані нещасного випадку представник навчального закладу, що стався з учнями, студентами, курсантами, стажистами під час виробничої практики? (П-34)

 1. Представник учбового закладу участі не бере.

 2. Бере участь представник учбового закладу.

 3. Бере участь представник учбового закладу, якщо він був присутнім на практиці.

4. Чи зобов'язаний керівник Держнаглядохоронпраці , який призначив спеціальну комісію ознвайомити потерпілого з результатами розслідування нещасного випадку? (П-53)

 1. Ні не зобов'язаний.

 2. Голова спеціальної комісії зобов'язаний ознайомити з документами, що містять матеріали розслідування.

 3. Так зобов"язаний.

5. У який строк з моменту його затвердження акту форми Н-5 та Н-1 надсилається потерпілому або особі, яка представляє його інтереси?

(П-57)

 1. На протязі однієї доби.

 2. На протязі трьох діб.

 3. На протязі чотирьох діб.

 4. У п'ятиденний строк з моменту затвердження.

6. На протязі якого часу комісія проводить розслідування нещасного випадку? (П- ІЗ)

На протязі двох діб.

На протязі трьох діб.

На протязі п'яти діб.

на протязі десяти діб.

7. Як проводиться розслідування нещасного випадку у разі ліквідації підприємства? (П- 26)

Нещасний випадок не розслідується

Розслідується органом Держнагляд охорони праці.

Розглядається у судовому порядку.

8. Як розслідуються нещасні випадки, що сталися під час катастроф?

(П- 44)

 1. Нещасні випадки не рослідуються.

 2. Нещасні випадки розслідуються дирекцією Фонду.

 3. Розлідування наводиться в установленому порядку.

9. Кому надсилається акт форми Н-5, у разі спеціального розслідування, якщо особа забезпечувала себе роботою самостійно? ( П- 56)

Потерпілому, або особі яка представляє його інтерес.

Робочому органу дирекції Фонду.

Копії матеріалів розслідування органам прокуратури.

У всі вище зазначенні органи 1, 2, 3.

10. 3 яких обставин настає страхування громадян від нещасного випадку, що стався при виконанні трудових обов'язків? ( перелік обставин)

При вживанні спиртних, напоїв.

Під час спортивних змагань.

При використанні власного транспорту в інтересах підприємства за дорученням власника.

Всі вище зазначені обставини 1, 2, 3.

11. На підставі якого нормативного акту проводиться розслідування та ведення нещасних випадків? (П-1)

 1. На підставі Положення.

 2. На підставі Закону.

 3. На підставі Порядку.

 4. На підставі документів зазначених в пунктах 1, 2, 3.

12. Як кваліфікуються нещасні випадки, що сталися з працівником під час використання ним в особистих цілях транпортних засобів, що належать підприємству? ( П -18)

 1. Визнаються пов'язаними з виробництвом.

 2. Не визнаються пов'язаними з виробництвом.

 3. Визнаються пов'язаними з виробництвом, якщо нещасний випадок стався в робочий час.

13. Як розслідуються нещасні випадки, які сталися з працівником під час кваліфікаційних конкурсів або тренувальних занять? ( П - 27)

 1. Розслідуються згідно з вимогами Порядку.

 2. Розслідуються, але не визнаються пов"язаними з виробництвом.

 3. Розслідуються та визнаються пов'язаними з виробництвом.

14. На протязі якого терміну керівник Держнаглядохорон праці, який призначив комісію повин розлянути та завтердити акти форми Н-5 та Н-1? (П-53)

 1. На протязі двох діб.

 2. На прортязі трьох діб.

 3. На протязі одної доби.

 4. На протязі тижня.

15. 3 яких обставин настає страхування громадян від нещасного випадку, що стався з потерпілим під час? (перелік обставин)

 1. Приведення в порядок знарядь виробництва.

 2. Приведення в порядок засобів захисту

 3. Під час руху по території цеху.

 4. Під час приведенних обставин в пунктах 1, 2, 3.

16. Чи розслідуються нещасні випадки, що сталися з працівником під час їзди на роботу на власному транспортному засобі? (П-6)

 1. Такі нещасні випадки не розслідуються

 2. Розслідуються як нещасні випадки невиробничого характеру.

 3. Розслідуються , якщо нещасний випадок скоївся за 1 годину до початку роботи.

17. Як розслідуються нещасні випадки вбивства працівника під час виконання ним трудових обов'язків? ( П- 16)

 1. На такі нещасні випадки порушують кримінальні справи.

 2. Такі нещасні випадки розглядають у судовому порядку.

 3. Такі випадки визнаються пов'язаними з виробництвом.

18. Як розслідуються нещасні випадки, що сталися з працівником, що працює за сумісництвом? (П- 29)

 1. Розслідується підприємством де працівник працює на основній роботі.

 2. Розслідується підприємством де він працює за сумісництвом.

19. В результаті зникнення працівника під час виконання ним трудових обов'язків, хто має право оголосити працівника померлим? ( П -51)

 1. Оголосити закиненого працівника померлим має лише суд.

 2. Оголосити закиненого працівника померлим має право роботодавець

20. За який термін роботодавець зобов'язаний проводити аналіз причин нещасних випадків? ( П- 64)

 1. За підсумками кварталу.

 2. За підсумками півріччя.

 3. За підсумками року.

 4. За підсумками зазначених в пунктах 1, 2, 3.

21. Чи розслідуються нещасні випадки, що сталися з магістрантами під час виробничої практики? (П-5)

 1. Ні не підлягають розслідуванню.

 2. Підлягають розслідуванню.

 3. Так підлягають, якщо нещасний випадок стався під час навчання.

22. Чи визнаються пов"язаними з виробництвом нещасні випадки в наслідок гострої серцево-судинної недостатності не пов"язаних з підземними роботами? ( П -15)

 1. Ні не визнаються.

 2. Так визнаються.

 3. Так визнаються, якщо потерпілий скаржився на погане самопочуття.

23. Хто розслідує н/в , який стався на території іншого підприємства, якщо потерпілий працював під керівництвом посадової особи свойого підприємства? ( П -30)

 1. Розслідує підприємство на території якої стався нещасний випадок.

 2. Розслідується підприємством на якому працює потерпілий.

 3. Розслідування веде Держнагляд охорон праці.

24. Хто компенсує витрати пов"язані з діяльністью спеціальної комісії?

( П - 50)

 1. Витрати компенсує дирекція Фонду.

 2. Роботодавець, працівником якого є потерпілий.

25. Хто подає статистичну звітність про потерпілих, та несе відповідальність за її достовірність? ( П -63)

 1. Комісія, що проводила розслідування.

 2. Дирекція Фонду.

 3. Роботодавець на підставі актів форми Н-1.

 4. Посадові особи зазначені в пунктах 1, 2, 3.

26. Чи визнаються нещасні випадки пов"язані з виробництвом, якщо потерпілий одержав травму під час поїздки на власному транспорті в інтересах підприємства за дорученням роботодавця? (П - 14)

 1. Так визнаються.

 2. Ні не визнаються.

 3. Ні не визнаються, так як травма одержана на власному транспорті потерпілого.

27. Хто бере на облік н/в який стався з працівником під час виконання завдання на іншому підприємстві в інтересах свого підприємства? ( П - 28)

 1. Підприємством де стався нещасний випадок.

 2. Підприємством, працівником якого є потерпілий.

 3. Підприємством яке розслідує нещасний випадок.

28. Хто зобов'язаний створити належні умови для роботи спеціальної комісії? (П-42)

 1. Посадова особа дирекції Фонду.

 2. Роботодавець.

 3. Посадова особа Держнагляд охорон праці.

29. Які посадові особи несуть відповідальність за своєчасне і об'єктивне їх розслідування? ( Прикінцеві положення)

 1. Посадові особи дирекції Фонду.

 2. Посадові особи Держнаглядохорон праці.

 3. Роботодавець.

 4. Посадові особи, які проводили розслідування нещасних випадків.

30. 3 яких обставин настає страхування громадян від нещасного випадку, що стався за межами підприємства протягом робочого часу? ( перелік обставин)

 1. Під час відпустки.

 2. Під час рятування людей від утоплення.

 3. Під час надання допомого від алкогольного отруєння.

31. Чи визнаються нещасні випадки пов"язані з виробництвом, якщо потерпілий виконував завдання роботодавця в неробочий час? (П -14)

 1. Ні не визнаються.

 2. Так, визнаються.

 3. Так, визнаються якщо потерпілий одержав письмове завдання.

 4. Визнаються зазначені в пунктах 1, 2.

32. Яка посадова особа має право призначати повторне розслідування?

(П-37)

 1. Посадова особа Держадмінстанції.

 2. Посадова особа дирекції Фонду.

 3. Посадова особа Держкомнагляд охорон праці.

 4. Посадові особи зазначені в пунктах 1, 2, 3.

33. Хто має право робити фотознімки з місця де стався нещасний випадок? ( П -54 )

 1. Члени спеціальної комісії.

 2. Особа дирекції Фонду.

 3. Роботодавець у разі необхідності.

 4. Особи, які представляють інтереси потерпілого.

34. Чи визнаються нещасні випадки пов"язані з виробництвом, якщо потерпілий одержав травму під час проїзду з роботи на транспорті наданому роботодавцем. (П -14)

 1. Так визнаються.

 2. Ні не визнаються.

 3. Так визнаються, якщо потерпілий одержав травму за 1 годину по закінченню роботи.

35. 3 яких обставин настає страхування громадян від нещасного випадку, що стався на виробництві? (перелік обставин)

 1. Під час відпустки.

 2. При ліквідації наслідків природного характеру.

 3. В неробочий час.

36. Чи поширюється дія порядку на робітників, що працюють у військових частинах за трудовим договором (контрактом) (П-4)

 1. Так поширюється.

 2. Ні не поширюється.

 3. Так поширюється , якщо робітник рядового складу.

37. Чи визнаються нещасні випадки пов"язаними з виробництвом, якщо вони сталися з працівником у відрядженні? ( П- 14)

 1. Ні не визнаються.

 2. Так визнаються

 3. Ні не визнаються тому, що працюючий знаходився поза територією підприємства.

38. Хто розслідує та бере на облік нещасні випадки, що сталися з курсантами студентами, стажистами під час виробничої практики? (П- 34)

 1. Учбова організація.

 2. Розслідує і бере на облік підприємство.

 3. Розслідує підприємство, а бере на облік учбова організація де навчається студент.

39. Які позачергові дії спеціальної комісії? (П-46)

 1. Обстежити місце, де стався нещасний випадок.

 2. Визначити відповідність умов праці.

 3. 3"ясувати обставини і причини нещасного випадку.

 4. Зустрітися з потерпілими або членами їх сімей.

 5. Виконати дії зазначені 1, 2, 3,4.

40. 3 яких обставин настає страхування громадян від нещасного випадку,що стався на виробництві? (перелік обставин)

 1. Під час святкування Нового року.

 2. При ліквідації аварії, наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

 3. При розбиранні трактора в корисних цілях.

41. Які першочергові дії повинна виконати комісія з розслідування нещасного випадка? (П-13)

 1. Обстежити місце нещасного випадка.

 2. Визначити відповідність умов праці.

 3. 3"ясувати чи пов"язаний цей випадок з виробництвом.

 4. Всі вищезазначені дії 1, 2, 3.

42. Чи розслідується н/в що стався з працівником на території підприємства під час одержання заробітної плати? ( П -27)

 1. Так розслідується та береться на облік.

 2. Ні не розслідується, так як працівник не виконував трудові обов'язки.

 3. Так розслідується, якщо заробітну плату видавали в робочий час.

43. Який орган проводить спеціальне розслідування н/в що стався з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно? (П- 42)

 1. Дирекція Фонду.

 2. Орган Держнагляд охорони праці.

 3. Органи прокуратури.

 4. Всі вище зазначені державні органи.

44. Хто призначає повторне (додаткове) спеціальне розслідування у разі надходження скарги? ( П- 58)

 1. Дирекція Фонду.

 2. Керівник Держнаглядохоронпраці.

 3. Керівник профспілкової організації.

 4. Особа, яка представляє інтереси потерпілого.

45. 3 яких обставин настає страхування громадян від нещасного випадку, що стався на виробництві? (перелік обставин)

 1. При встановленні нагрівача на робочому місці,

 2. Під час рятування людей та майна підприємства.

 3. Під час обідньої перерви за межами території підприємства.

46. 3 якої кількості представників складається комісія з розслідування нещасного випадку? ( П- 10)

 1. Не менше двох осіб.

 2. У складі не менше ніж три особи.

 3. У складі не менше п"яти осіб.

 4. Численність членів комісії визначає роботодавець.

47. Хто здійснює громадський контроль за о6"єктивністью розслідування нещасних випадків?( П -37)

 1. Представники прокуратури.

 2. Особа ,яка представляє інтереси потерпілого.

 3. Представники профспілки через свої виборчі органи.

48. У який термін проводиться спеціальне розслідування нещасного випадку? (П - 45)

 1. Протягом 5 робочих днів.

 2. Протягом 10 робочих днів.

 3. На протязі тижня.

 4. На протязі 1-го місяця.

50. Який орган веде облік осіб, які постраждали від гострих захворювань (отруєнь) (П -67)

 1. Органи державної статистики.

 2. Органи санітарно-епідемілогічної служби та виконавчої дирекції Фонду.

 3. Органи Держнагляд охорони праці.

 4. Всі вище зазначені 1, 2, 3.

51. 3 яких обставин настає страхування громадян від нещасного випадку, що стався на виробництві? ( перелік обставин)

 1. При виготовленні знарядь для особистого господарства.

 2. При перетинанні огорожі підприємства.

 3. При проїзді на роботу на транспорті підприємства.

 4. Всі вище зазначенні в пунктах 1, 2, 3.

52. Як розслідуються нещасні випадки, що сталися з працівником під час прямування на роботу чи з роботи на громадському транспорті? (П-6)

 1. Такі нещасні випадки не розслідуються.

 2. Розслідуються згідно з порядком та беруться на облік, як невиробничого характеру.

 3. Розслідуються, як нещасні випадки виробничого характеру.

53. Хто входить до складу комісії, коли нещасний випадок стався з особою яка забезпечує роботою самостійно? ( П- 12)

 1. Представник дирекції Фонду.

 2. Представник райдержадміністрації.

 3. Представник первинної організації профспілки.

 4. Представники вище зазначених органів 1, 2, 3,

54. Який орган проводить контроль за своєчасністю розслідування нещасних випадків? ( П- 37)

 1. Органи державного контролю.

 2. Органи Держнаглядохоронпраці.

 3. Виконавча дирекція Фонду.

 4. Представники органів зазначених в пунктах 1, 2, 3.

55. Хто організовує спеціальне розслідування групового нещасного випадку, під час якого загинуло від 2 до 4 осіб? ( П -43)

 1. Комісія призначена дирекцією фонду.

 2. Спеціальна комісія, яка призначена наказом Держнаглядохоронпраці.

 3. Комісія призначена з представників Фонду та Держнагляд охорони праці.

56. Хто несе відповідність за допущені порушення вимог Порядку?

( Прикінцеві положення)

 1. Особи, які допустили порушення Порядку, несуть відповідальність згідно із законодавством.

 2. Члени комісії, які проводили розслідування.

 3. Власник підприємства або замісники.

57. Хто проводить розслідування та облік нещасних випадків, що сталися з учнями, студентами, аспірантами під час виробничої практики на Підприємстві? (П-5)

 1. Підприємство де стався нещасний випадок разом з представниками учбового закладу.

 2. Учбовий заклад до якого належить потерпілий.

58. Хто організовує розслідування нещасного випадку, який стався з особою, що забезпечує себе роботою самостійно? (П-12)

 1. Представники Держнагляд охорон праці

 2. Представники дирекції Фонду за місцем настання нещасного випадку.

 3. Представники держадміністрації

59. Хто організовує розслідування нещасного випадку який стався з водієм, який викопував роботи па іншому підприємстві? ( П- 33)

 1. Підприємство до якого належить транспортний засіб.

 2. Підприємство де виконувались роботи за участю представника підприємства, яке направило водія на роботи.

 3. Підприємство де скоївся нещасний випадок.

60. Хто організовує спеціальне розслідування групового нещасного випадку під час якого загинуло 5 і більше осіб? (П-43)

 1. Спеціальна комісія призначена наказом Держнаглядохоронпраці.

 2. Комісія призначена дирекцією Фонду.

 3. Комісія призначена Держ- райадміністрацією.

61. Хто несе відповідальність за своєчасне і об"єктивне розслідування та обгрунтованість прийнятих рішень? рикінцеві положення)

 1. Власник підприємства.

 2. Посадові особи, які проводили розслідування нещасних випадків.

 3. Посадові особи Фонду.

 4. Посадові особи Держнаглядохоронпраці

62. Чи поширюється дія Порядку на військово-службовців, які проходять військову службу? (П-4)

 1. Так поширюється.

 2. Ні не поширюється.

 3. Так поширюється, якщо військовослужбовець рядового складу.

63. Хто з посадових осіб включаються до складу комісії по розслідуванню нещасного випадку? (П-11)

 1. Спеціаліст Служби охорони праці (голова комісія).

 2. Керівник структурного підрозділу.

 3. Представник дирекції Фонду.

 4. Представник профспілкової організації

 5. Посадові особи названі в пунктах 1, 2, 3, 4.

64. Чи включається до складу спеціальної комісії потерпілий, або особа яка представляє його інтереси? (П -42)

 1. Так до складу комісії включається потерпілий.

 2. До складу комісії включається особа, яка представляє інтереси потерпілого.

 3. До складу комісії не включається потерпілий або особа, яка представляє його інтереси.

65. Які державні органи ведуть облік постраждалих під час пожежі? ( П-67)

 1. Виконавча дирекція Фонду.

 2. Органи державної пожежної охорони.

 3. Установи державної санітарно-епідемілогічної служби.

66. 3 яких обставин настає страхування громадян від нещасного випадку, що стався на виробництві? (Перелік обставин)

 1. При виготовленні знарядь в корисних цілях.

 2. При одержанні травми в стані алкогольного сп'яніння.

 3. При виконання завдань роботодавця в неробочий час, під час відпустки.

67. На яких посадових осіб поширюється дія Порядку? (П-2)

 1. На власника підприємства або уповноважених

 2. На осіб у тому числі іноземців.

 3. На осіб, які уклали договір.

 4. На осіб ,які забезпечують себе роботою самостійно.

 5. На осіб перерахованих в пунктах 1, 2, 3, 4.

68. Які наступні дії Роботодавця, одержавши повідомлення про нещасний випадок на підприємстві? ( П-10)

 1. Негайно розслідувати нещасний випадок.

 2. Утворити наказом комісію з розслідування нещасного випадку.

 3. Винести догану дотерпілому за порушення техніки безпеки.

69. Хто розслідує нещасні випадки зі смертельними наслідками або групові випадки? (П-42)

 1. Спеціальна комісія за наказом Держнагляд охорони Праці.

 2. Комісія за наказом Власника підприємства.

 3. Комісія за наказом Держадміністрації.

70. На протязі якого терміну місцеві держадміністрації проводять аналіз обставин та причин нещасного випадку? ( П-63)

 1. За підсумками кожного кварталу.

 2. За підсумками півріччя і року в цілому.

 3. За підсумками поточного року.

71. 3 яких обставин настає страхування громадян від нещасного випадку, що стався на виробництві? (перелік обставин)

 1. При приведенні в порядок знарядь виробництва.

 2. При приведенні в порядок засобів захисту, одягу; заходів особистої гігієни.

 3. Під час руху по території цеху, підприємству.

 4. Обставини при веденні в пунктах 1, 2, 3.

72. Роботодавець зобов"язаний негайно повідомити про нещасний випадок? (П-10)

  1. Робочий орган виконавчої дирекції Фонду.

  2. Органи державної пожежної охорони у разі н/в, що стався внаслідок пожежі.

  3. Установу санітарно-епідемілогічної служби - у разі отруєння.

  4. У випадках 1, 2, 3.

73. В який термін Роботодавець зобов'язаний видати наказ, після одержання припису за формою Н-9. (П-39)

 1. У дводенний.

 2. У трьох денний.

 3. У п 'п'ятиденний.

 4. Негайно

74. Про нещасний випадок із смертельними наслідками Роботодавець зобов'язаний повідомити? (П-41)

 1. Територіальний орган Держнагляд охорони праці.

 2. Орган Прокуратури.

 3. Робочому органу дирекції Фонду.

 4. Первинній організації профспілки.

 5. Установи 1, 2,3,4.

75. Роботодавець зобов'язаний проводити аналіз причин нещасних випадків за підсумками? (П-63)

 1. Робочого кварталу.

 2. За півріччя.

 3. За поточний рік.

 4. Кварталу, півріччя і року.

76. 3 яких обставин настає страхування громадян від нещасного випадку, що стався на виробництві? (перелік обставин)

 1. Перебування на робочому місці.

 2. На території підприємства.

 3. Протягом робочого та надурочного часу.

 4. 3 моменту прибуття працівника на підприємство до його відбуття.

 5. В пунктах 1, 2, 3, 4.

77. На підставі якого нормативного акту проводиться розслідування нещасного випадку? (П-1)

 1. На підставі Положення .

 2. На підставі Наказу власника.

 3. На підставі Порядку.

 4. На підставі Положення Наказу власника, Порядку.

78. Розслідування нещасного випадку проводиться, якщо втрата працездатності склала? (П-7)

 1. Один робочий день чи більше.

 2. Два робочих дня чи більше.

 3. Три робочих дні чи більше.

 4. П"ять робочих днів чи більше.

79. Спеціальному розслідуванню підлягають? (П-40)

 1. Випадки зі смертельними наслідками.

 2. Групові н/в з двома і більше працівниками.

 3. Нещасні випадки з тяжкими наслідками.

 4. У випадках 1, 2, 3.

80. На підставі яких нормативних актів роботодавець подає звітність до Держкомстату? (П-63)

 1. На підставі річного звіту.

 2. На підставі акту форми Н-5.

 3. На підставі акту форми Н-1.

 4. На підставі пояснення потерпілого.

81. Кому лікувально - профілактичний заклад повинен надіслати екстрене повідомлення про нещасний випадок? (П-9)

 1. Підприємству, де працює потерпілий

 2. Робочому органу виконавчої дирекції Фонду.

 3. Державній санітарно-епідемілогічної службі.

 4. Державній адміністрації.

 5. Установам 1, 2, 3.

82. На кого поширюється дія цього Порядку? ( П-2)

 1. На власників підприємств.

 2. На осіб, які відповідно до законодавства уклали трудовий договір (контракт)

 3. На осіб, котрі забезпечують себе роботою самостійно.

 4. На студентів під час виробничої практики.

 5. Чи на 1, 2, 3, 4.

83. Що повинен зробити роботодавець одержавши повідомлення про н/в? ( П-І0)

 1. Повідомити: робочий орган дирекції Фонду.

 2. Підприємство де працює потерпілий.

 3. Органи державної пожежної охорони.

 4. Установу державної санепідеміологічної служби.

 5. Утворити наказом комісію з розслідування н/в.

 6. Чи 1, 2, 3, 4, 5.

84. 3 кількох осіб складається комісія з розслідування н/в випадку? (П-10)

 1. Із п"яти осіб.

 2. Не менше ніж три особи.

 3. Не більше 5-ти осіб.

 4. Із 4-х осіб.

85. В який термін роботодавець надсилає повідомлення про наслідки нещасного випадку? ( П-25)

 1. В 5-ти денний строк.

 2. На протязі тижня.

 3. В 10-ти денний строк.

 4. В 3-х денний строк.

86. Хто здійснює контроль за своєчасністю і об'єктивністю Розлідування нещасних випадків? ( П- 37)

 1. Органи державного управляння.

 2. Органи державного нагляду за ОП.

 3. Виконавча дирекція Фонду.

 4. Робочі органи Фонду.

 5. Чи1,2,3,4.

87. Кого роботодавець повідомляє про виконання запропонованих заходів спеціальною комісією у письмовій формі? (П -56)

  1. Органам прокуратури.

  2. Органам, представники яких брали участь у спец розслідуванні

  3. Держнаглядохоронпраці.

  4. Національному НДІОП.

  5. Виконавчій дирекції Фонду.

  6. Чи 1, 2, 3,4, 5.

88. В який термін розслідується н/в, внаслідок якого втрата працездатності наступила не одразу? (П-26)

 1. Протягом 10 днів.

 2. Протягом місяця після надходження заяви потерпілого.

 3. 3-х днів з часу закінчення розслідування.

89. Якої форми актів складається комісія на н/в зі смертельним випадком? (П-55)

 1. Акт форми Н-5.

 2. Акт форми Н-1 і Н-5.

 3. Акт форми Н-2 і Н-3.

 4. Чи 1,2,3.

90. Кому надсилаються копії матеріалів спеціального розслідування?

( П-56)

 1. Органам прокуратури.

 2. Держнагляд охорони праці.

 3. Національному НДІОП.

 4. Виконавчій дирекції Фонду.

 5. Чи 1,2,3,4.

91. В який термін розслідується і береться на облік н/в про який своєчасно не було повідомлено або внаслідок якого втрата працездатності настала не одразу? (П-26)

 1. Згідно з Порядком протягом місяця.

 2. Згідно з вимогами цього "Порядку".

 3. Протягом 10 діб.

 4. 7 діб.

92. Що повинен зробити безпосередній керівник робіт (уповноважена особа) у разі нещасного випадку на виробничій ділянці? (П-8)

 1. Терміново організувати подання першої медичної допомого потерпілому.

 2. Повідомити роботодавця, уповноважену особу.

 3. Повідомити керівника первинної організації профспілки.

 4. Зберегти до прибуття комісії 3 розслідування н/в обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані в якому вони були на момент н/в.

 5. Чи 1, 2, 3, 4.

93. На протязі якого терміну проводиться спеціальне розслідування н/в? (П-45)

 1. 7 днів.

 2. 3 днів.

 3. 1-го місяця.

 4. 10 днів.

 5. Одного тижня.

94. Що повинна зробити адміністрація підприємства при груповому нещасному випадку? ( П-51)

 1. Провести розслідування.

 2. Скласти акт форми Н 5.

 3. Скласти акт форми Н-1.

 4. Чи 1, 2, 3.

95. Хто розслідує і бере на облік н/в, що стався з працівником, котрий виконував роботу за сумісництвом? ( П-23)

 1. Згідно з вимогами цього Порядку.

 2. Підприємством, працівником, якого є потерпілий.

 3. Береться на облік підприємством на якому він працював за сумісництвом.

 4. Чи 1, 2, 3.

96. В який термін розслідується і береться на облік н/в про який своєчасно не було повідомлено або внаслідок якого втрата працездатності настала не одразу? (П-26)

 1. Згідно з "Порядком" протягом місяця після надходження заяви.

 2. Згідно з вимогами цього "Порядку".

 3. Протягом 10 діб.

 4. 7 діб.

97. Роботодавець зобов"язаний негайно повідомити про нещасний випадок? (П-10)

 1. Робочий орган виконавчої дирекції Фонду.

 2. Орган державної пожежної охорони - у разін/в-ка, що стався внаслідок пожежі. Установу санітарно-епідемілогічної служби - у разі отруєння.

 3. У випадках зазначених 1, 2, 3.

98. Чи визначаються нещасні випадки пов"язаними з виробництвом, якщо вони сталися з працівником у відрядженні? ( П-14 )

 1. Ні не визнаються.

 2. Так визнаються.

 3. Ні не визнаються,тому що працюючий знаходився поза територією підприємства.

99. Хто компенсує витрати пов"язані з діяльністю спеціальної комісії?

( П- 50 )

 1. Витрати компенсує дирекція Фонду.

 2. Роботодавець, працівником якого є потерпілий.

 3. Витрати компенсує сам потерпілий.

100. Чи має право профспілкова організація вимагати додаткового розслідування, якщо вона виявила порушення вимог Порядку? ( П- 37 )

 1. Профспілкова організація такого права не має

 2. Так профспілкова організація таке право має.

 3. Вимагати повторного (додаткового) розслідування має право потерпілий.

101. У разі незгоди потерпілої особи із змістом акту форми Н-5; та акту Форми Н-1 він може оскаржити в органах? (П-59)

 1. В огранах Держнаглядохоронпраці.

 2. В дирекції Фонду.

 3. У судовому порядку.

 4. Написати заяву роботодавцю.

102. На протязі якого часу зобов'язана комісія провести розслідування та скласти акти за формою Н-5 та формою Н-1 та передати їх на затвердження? (П-13)

 1. На протязі двох діб.

 2. На протязі трьох діб.

 3. На протязі п"яти діб.

 4. На протязі десяти діб

103. Хто з керівників зобов'язаний зберегти до прибуття комісії 3 розслідування обстановку на робочому місці, в якому вона була в момент нещасного випадку? (П-8)

 1. Роботодавець

 2. Головний спеціаліст

 3. Спеціаліст служби охорони праці

 4. Безпосередній керівник робіт (уповноважена особа)

104. Чи визнаються пов'язаними нещасні випадки , що сталися з потерпілим під час надання підприємством шефської допомоги? (П-14)

 1. Ні не визнаються.

 2. Так визнаються.

 3. Так визнаються , якщо потерпілий був у нетверезому етапі.

105. На протязі якого часу роботодавець надсилає акти форми Н-5 та Н-1 спеціалісту охорони праці, працівником якого є потерпілий? ( Н-21)

 1. На протязі двох діб.

 2. На протязі трьох діб.

 3. На протязі п'яти діб.

 4. На протязі десяти діб.

106. Чи входить до складу спеціальної комісії представник технічної інспекції Мінагрополітики, якщо нещасний випадок стався внаслідок керування сільськогосподарською машиною?(П - 42)

 1. Ні представник інспекції Мінагрополітики не входить до комісії.

 2. Так , представник інспекції технічного нагляду Мінагрополітики входить до складу спеціальної комісії.

107. Який орган зобов'язаний негайно повідомити Роботодавець. одержавши повідомлення про нещасний випадок. ( П -10)

 1. Робочий орган виконавчої дирекції Фонду.

 2. Сім"ю потерпілого.

 3. Держадміністрацію.

 4. Прокуратуру.

108. Кому Роботодавець надсилає затвердженні акти Форми Н-5 ті форми Н-1 протягом трьох Діб? (П-22)

 1. Потерпілому або особі, яка представляє його інтерес.

 2. Виконавчій дирекції Фонду.

 3. Керівникові структурного підрозділу підприємства.

 4. Територіальному органу Держнагляд охорони праці.

 5. Органам зазначених в пунктах 1, 2, 3, 4.

109. На протязі якого терміну, нещасний випадок, про який потерпілий повідомив не відразу, розслідується та береться на облік? ( П -26)

 1. Розслідується та береться на облік протягом місяця після надходження заяви.

 2. На протязі 10 днів.

 3. На протязі 25 днів після надходження заяви.

110. Чи має профспілкова організація вимагати повторного (додаткового розслідування, якщо вона виявила порушення вимог Порядку? (П- 37 )

 1. Профспілкова організація такого права не має.

 2. Так профспілкова організація таке право має.

 3. Вимагати повторного розслідування має право потерпілий.

111. Як розслідуються нещасні випадки з двома і більше працівниками? (П-10 )

 1. Такі нещасні випадки розслідуються комісією з двох осіб.

 2. Нещасні випадки розслідуються комісією з трьох осіб.

 3. Такі нещасні випадки піддягаються спеціальному розслідуванню.

112. Кому лікувально- профілактичний заклад повинен повідомляти про кожен нещасний випадок? (П-9)

 1. Підприємству де працює.

 2. Дирекції Фонду за місцем знаходження підприємства.

 3. Керівництву Держнаглядохорон праці

 4. Організації зазначені в пунктах 1, 2.

113. Хто реєструє нещасні випадки, що сталися з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно? ( П - 20)

 1. Роботодавцем.

 2. Робочим органом виконавчої дирекції Фонду.

 3. Такі нещасні випадки ніхто не реєструє.

114. В який термін Роботодавець повинен письмово повідомити орган Держнаглядохоронпраці про виконання припису про притягнення до відповідальності працівників, які порушили законодавства про охорону праці? ( П - 39 )

 1. Повідомляє письмово у трьох денний термін.

 2. Повідомляє у п"ятиденний строк після одержання припису.

 3. Повідомляє негайно по телефону.

115. Чи включається до складу спеціальної комісії потерпіла особа або представник його інтересів? ( П - 42)

 1. До складу комісії потерпілий не включається.

 2. До складу включається особа, яка представляє інтереси потерпілого.

 3. Не включається до складу спец.комісії потерпілий або особа, яка представляє його інтереси.

116. У разі незгоди потерпілої особи із змістом акту форми Н -5 та форми

Н-1 він може оскаржити в органах? ( П - 59)

 1. Органу Держнаглядохорон праці.

 2. Дирекції Фонду.

 3. У судовому порядку.

117. Які першочергові дії повинні здійснити потерпілий або свідок нещасного випадку? (П - 8)

 1. Негайно повідомити безпосереднього керівника робіт.

 2. Негайно повідомити роботодавця.

 3. Негайно повідомите представника дирекції Фонду.

118. На протязі якого терміну зберігаються матеріали нещасного випадку та акти Форми Н-5 та Форми Н-1 на підприємстві? ( П - 24)

 1. На протязі 2 років.

 2. На протязі 5 років.

 3. На протязі 15 років .

 4. Зберігаються на підприємстві протягом 45 років.

119. Які матеріали спеціального розслідування у випадку смерті працівника повинна зібрати комісія? (П-54)

 1. Копія наказу Держнагляд охорон праці про призначення комісії.

 2. Примірники актів Н-5 та Н-1.

 3. Протокол огляду місця, де стався нещасний випадок.

 4. Медичний висновок про причину смерті та стан алкогольного сп'яніння.

 5. Всі вищеназвані пункти 1, 2, 3, 4.

120. Облік яких нещасних випадків веде дирекція Фонду? (П-67)

 1. Дирекція Фонду веде облік усіх нещасних випадків

 2. Дирекція Фонду веде облік тільки смертельних нещасних випадків.

 3. Дирекція Фонду не веде облік нещасних випадків.

121. Хто входить до складу комісії по розслідуванню нещасних випадків? (П-11)

 1. Спеціаліст служби охорони праці (голова комісії)

 2. Керівник структурного підрозділу.

 3. Представник дирекції Фонду.

 4. Представник профспілкової організації.

 5. Представники вищеназваних служб 1. 2, 3, 4.