Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
дослідження ринку хлібопродуктів.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
3.72 Mб
Скачать

2.2 Оцінка виробників і споживачів хлібобулочних виробів міста Херсона

Розглядаючи результати опитування споживачів міста Херсона одержали наступні результати (Рис 2.1) по асортименту найбільший попит має хліб пшеничний вищого ґатунку і складає 45%. Найменший, серед представлених сортів хліба, має хліб пшеничний другого ґатунку – 8%.

Рис 2.1 - Асортимент хлібобулочних виробів, якому віддається найбільша перевага споживачами м. Херсона

Що стосується виробників хлібобулочних виробів, то споживачі міста Херсона як і раніше віддають більшу перевагу продукції Херсонському хліб заводу №3 (34%), за ним слідує Херсонський хліб завод №1 (25%) і Миколаївський х/з №1 (21%). Не зважаючи на те що продукція Миколаївського х/з №1 є продукцією не місцевих товаровиробників і має додаткові витрати на доставку хлібопродуктів до херсонського споживача, йому вдалося поєднати якість, смакові властивості і доступну ціну, що відображається у гарних відгуках на його продукцію. Найменшим попитом користується продукція ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» (1%) (Рис 3). Такий відрив між лідером по виробленню хлібопродуктів і невеликими підприємствами пояснюється не лише наявністю значних потужностей і масштабів виробництва, але й наявності гарної репутації, яка склалася між Херсонським хліб заводом №3, споживачами та партнерами (магазини по реалізації продукції, постачальники сировини та ін.) про що свідчить наявність його продукції у більшості продовольчих магазинів міста. В той же час кругообіг хлібопродуктів відбувається значно швидше, що зменшує шанси залеження продуктів на полицях магазинів. Розглядаючи фактори, які найбільш впливають на вибір при купівлі хлібобулочних виробів, то було виявлено, що смакові якості відіграють для споживача найбільше значення і складають 25%, в свою чергу якість продукції посіла друге місце у шкалі споживчих переваг - 23%, найменший впливом користується фактор - виробник продукції (15%), що свідчить про наявність на ринку відносно однакової по своїм властивостям продукції здатної задовольнити потреби споживачів стосовно хлібопродукту.

Найбільш розповсюдженим місцем для придбання хлібобулочних виробів є кіоск (34%), потім, великий супермаркет (28%) популярність яких серед покупців зростає з кожним роком, так само, як перевага споживачів віддається великим підприємствам-виробникам хлібобулочної продукції, оскільки у ньому споживач має змогу придбати і іншу потрібну для нього продукцію. І все це в одному торговому приміщенні, що досить зручно, особливо у зимовий період року. Тому можна прогнозувати, що популярність супермаркетів буде продовжувати рости і далі, про що говорить збільшення кількості великих супермаркетів у місті („Оскар”, „Альф”, „Антал”, „Велика кишеня”). Найменша кількість покупок здійснюється на стихійних ринках (5%).

Що стосується виробників кондитерських виробів, то попит херсонських споживачів збігається з перевагами всього українського населення при покупці продукції «Рошен» (44%), «Світоч» (38%), на третьому місці продукція Херсонської кондитерської фабрики (34%). Найменш популярною є продукція кондитерської фабрики «Харківчанка» (1%) (Рис 2.5).

Розглядаючи вікові групи, то їх об'єднано у три сегменти: I – включає людей у віці від 18 до 24 років (34%), II – від 25 до 55 років (52%), III – від 56 і більше років (14%). У результаті найбільш широким сегментом став другий, об'єднавши споживачів у віці від 25 до 40 років (30%) і від 41 до 55 років (22%) (Рис 2.6).

Рис 2.2 - Виробники міста Херсона і їх частки на ринку хлібопродуктів

Рис 2.3 - Найбільш розповсюджені місця придбання хлібобулочних виробів

Як на хлібобулочну продукцію так і на кондитерські вироби впливають в однаковій мірі наступні фактори: смакові якості (25%), якість продукції (24%). А відповідно найменший вплив мають виробники продукції (16%)(Рис 2.4).

Рис. 2.4 - Фактори, що впливають на споживчі переваги споживачів м. Херсона

Рис. 2.5 - Попит споживачів м. Херсона на продукцію виробників кондитерських виробів

Рис 2.6 - Сегменти споживачів за віком

Що стосується соціального статусу, то найбільший обсяг з опитаних споживачів склали студенти (25%), працівники (22%) і що службовці (18%). Найменший вітсоток склали домогосподарки (6%) ( Додаток Б).

По кількості членів родини склалася наступна послідовність: 2 – 28%, 3 – 25%, 4 – 25%, 1 – 10%, 5 – 9%, 7 – 3% (рис 2.7).

Найбільша частка середньомісячного доходу родини знаходиться у категорія від 500 до 1000 грн. на місяць (51%), потім більш 1000 грн. 27%. Найменша кількість респондентів мали прибуток більш 2000 грн (7%) (Рис 2.8).

Рис 2.7 - Групи покупців в залежності від кількості членів родини

Рис 2.8 - Середньомісячний дохід родини, грн.

В залежності від віку споживачів їхні переваги розподіляються в такому порядку: у віці від 18 – 24 років хліб вищого сорту 48,7% (Рис. 2.9), житній хліб 23,1%, батон 20,5%, хліб першого сорту 5,1%, хліб другого сорту 2,6%. Від 25 – 55 років хліб вищого сорту 39,2%, батон 20,3%, житній 18,9%, хліб першого сорту 16,2%, хліб другого сорту 5,4%. Це говорить про те що споживачі віддають перевагу смаковим якостям хлібу, а не корисним домішкам які містяться у хлібі другого ґатунку і забезпечують у більшій кількості організм людини вітамінами групи В, мінералами але при цьому має інший смак за рахунок чого і зменшує свою привабливість для споживача (використання житнього борошна). З огляду на те що на сьогоднішній день збільшується кількість людей, які прагнуть споживати здорову їжу, то необхідно застосувати рекламні методи для інформування споживачів щодо даного виду продукту.

В принципі величина доходу покупців особливо не впливає на виділення з загального асортименту якого-небудь одного виду хлібобулочних виробів. Прикладом чого є хліб вищого ґатунку, у споживачі, що мають дохід 500 грн. відсоток даного продукту склав 32 % (Рис. 2.10), з доходом 1000 грн. 43,1%, при 2000 грн. 41,7%, при 3000 грн. 41,7%.

Рис. 2.10 - Вибір асортименту хлібобулочної продукції в залежності від віку споживачів

Рис. 2.11 - Вибір асортименту хлібобулочної продукції в залежності від доходу покупців, грн.

Рис. 2.12 - Вибір асортименту хлібобулочної продукції в залежності від кількості членів родини

Найбільша кількість споживачів мають родину з двох осіб (28%)(Рисунок 2.11),

Перше місце по перевазі асортименту хліба віддається хлібові вищого гатунку

(27,7%), батонові (23,4%), житньому (21,3%). У споживачів із трьома членами родини так само найбільша перевага віддається хлібові вищого гатунку (41,7%), житній хліб і батон (22,2%). Із сьома членами родини найбільша перевага віддається хлібові першого сорту (66,7%)(Рис.2.12).

Аналіз даних, отриманих під час дослідження, дає змогу порівняти числові величини, виявити зв’язок між окремими даними та їх поєднаннями. При цьому було використано метод аналізу, а саме кореляційний аналіз. Кореляційний аналіз – це статистичний метод аналізу, який дає змогу визначити інтенсивність зв’язку між двома ознаками, а саме, чи існує зв'язок між двома факторами при здійсненні покупки.

Знак характеризує напрямок зв’язку: ”+” – прямий зв’язок, „-„ – зворотній.

Прийнято вважати, що при: r <0,30 - зв’язок малий, r = (0.3-0.7) – середній,

r =0,7 – сильний або щільний, r = 1 – зв’язок функціональний, r = 0 – лінійний між факторами відсутній. Отже, чим ближче значення коефіцієнта до 1, тим щільнішим є зв’язок.

Розглядаючи сегменти вікової групи і доходу родини з асортиментом хлібобулочної продукції одержимо наступні результати: між віковими групами й асортиментом є прямий зв'язок, крім хліба вищого сорту (Таб.2.1). Тобто, незалежно від віку покупця він здійснює покупку саме цього сорту. Що стосується співвідношення доходу родини й асортименту хліба, то між ними немає прямого зв'язку, що ще раз підтверджує соціальне значення хліба. Прямий зв'язок між даними показниками існує при здійсненні купівлі хліба пшеничного першого сорту і батона.

Таблиця 2.1

Асортимент продукції хлібобулочної продукції

Вікова група

Дохід родини

Хліб пшеничний вищого ґатунку

-0,10617

-0,02349

Хліб пшеничний першого ґатунку

0,1225

0,12067

Хліб пшеничний другого ґатунку

0,04038

-0,101527

Хліб житній

0,010907

-0,109935

Батон

0,27103

0,12067

Прямий зв'язок між віковою групою і виробником існує у всіх випадках крім як з Херсонський хлібозавод №1, Херсонський хлібозавод №2 і категорією « не знаю» (Таблиця 2.2). Ці показники не впливають на переваги покупця. Що стосується доходу, то між ним і виробником немає взаємозв'язку, тобто, при будь-якому доході споживач може придбати продукцію будь-якого із запропонованих виробників.

Прямий зв'язок між віковою групою і факторами, що впливають на здійснення покупки або виборі продукту, свідчить про те, що ціна, якість, корисність, смакові якості безпосередньо впливають на вибір покупця, а виробник продукції не має впливу на вибір споживача (Таблиця 2.3). Прямий зв'язок між доходом і вище зазначеними факторами існує при визначенні корисності, якості продукції і виробника. Зв'язку немає при визначенні ціни і смакових якостей продукції.

Таблиця 2.2

Виробники хлібобулочних виробів

Вікова група

Дохід родини

Херсонський хлібозавод №1

-0,04981

-0,1

Херсонський хлібозавод №2

-0,0978

-0,02587

Херсонський хлібозавод №3

0,34004

-0,124457

Пекарня в с. Чернобаївка

0,10358

0,125866

Миколаївський х/з №1

0,23278

0,20379

ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів

0,11998

-0,116039

Не знаю

-0,11649

-0,05874

Таблиця 2.3

Фактори, що впливають на покупку хлібобулочних виробів

Вікова група

Дохід родини

Низька ціна

0,16709

-0,086691

Корисність

0,10627

0,011668

Смакові якості

0,12665

-0,069975

Якість продукції

0,10372

0,100663

Виробник

-0,17464

0,08363

Прямий зв'язок між віковою групою і визначенням місця покупки існує при її здійсненні у великому супермаркеті, мінімаркеті, ринку та стихійному ринку. Зв'язок відсутній для спеціалізованих магазинів і кіосків. Зворотний зв'язок в залежності від доходу існує при покупці у мінімаркеті, спеціалізованих магазинах, кіосках, стихійних ринках. В інших випадках існує прямий зв'язок (Таблиця 2.4).

Таблиця 2.4

Місця покупки хлібобулочних виробів

Вікова група

Дохід родини

У великому супермаркеті

0,21758

0,255118

У мінімаркеті

0,07331

-0,03732

У спеціалізованих магазинах

-0,15361

-0,0,2229

На ринку

0,01108

0,085329

У кіоску

-0,05509

-0,147479

На стихійному ринку

0,137342

-0,037375

У більшості випадків присутній зворотний зв'язок як при взаємовідношенні вікової групи і доходу родини з виробниками кондитерських виробів. Тобто, покупець незалежно від своїх доходів і віку може вибрати будь-якого виробника даного виду продукції (Таблиця 2.5).

Що стосується факторів кондитерських виробів, що впливають на визначення покупки, то існує прямий зв'язок між віковою групою і цими факторами: ціною, корисністю, смаковими якостями і якістю продукції. Тобто, ці фактори впливають на вибір покупки. А виробник не впливає, оскільки між ним і віковою групою існує зворотний зв'язок. При взаємозв'язку з доходами родини зворотний зв'язок існує при смакових якостях продукту і його виробника. В інших випадках зв'язок прямий (Таблиця 2.6).

Аналізуючи частоту покупок хлібобулочних виробів (Таблиця 2.7) можна сказати, що найбільша частота покупок припадає на купівлю хліба щодня. Наступний по сталості покупок у часі являються торти раз на місяць, також це відноситься до покупок печива раз на тиждень.

Таблиця 2.5

Виробники кондитерських виробів

Вікова група

Дохід родини

«Рошен»

-0,104539

0,111513

«Київ-Конті»

-0,104773

-0,022285

«АВК»

0,016861

0,169608

«Світоч»

-0,129437

-0,1214135

«Світ ласощів»

0,150495

-0,018796

«Полтавакондитер»

-0,06201

-0,12724

«Одеса»

0,108395

-0,037375

«Харківська бісквітна фабрика»

-0,10906

-0,05757

«Крафт Якобс Сушард Україна»

-0,175746

0,170659

«Кондитерська фабрика «Харківчанка»

-0,078689

0,170659

«Херсонська кондитерська фабрика»

-0,201382

-0,027458

Таблиця 2.6

Фактори, що впливають на покупку кондитерських виробів

Вікова група

Дохід родини

Низька ціна

0,231034

0,051354

Корисність

0,104734

0,058183

Смакові якості

0,182047

-0,0344547

Якість продукції

0,02052

0,10462

Виробник

-0,088013

-0,10609

Розглядаючи таблицю 2.8 видно, що зв'язок між віковою групою і частотою покупок хліба щодня існує прямий, але слабкий зв'язок. При пупівлі хліба два рази на тиждень цей зв'язок стає зворотнім, що говорить про хаотичність і незалежність частоти покупок від віку покупця. Прямий зв'язок виникає між частотою покупок і віком покупця при придбанні печива два рази на тиждень, а зворотний зв'язок - при покупці даного виду продукції три рази в тиждень.

Таблиця 2.7

Частота покупок хлібобулочних виробів (%)

Щодня

1 раз на тиждень

2 рази на тиждень

3 рази на тиждень

Раз на місяць

Раз у рік

Хліб

21,5

1

2,1

0,3

0,8

-

Булочки

2,3

6,7

2,9

1

2,1

-

Борошно

-

1,6

0,8

4,2

7,8

3,9

Печиво

0,5

8,03

1,6

1,3

4,7

-

Торти

-

0,8

-

3,1

8,6

2,3

сухарі

0,3

2,1

2,1

2,6

2,6

0,8

Таблиця 2.8

Частота покупок хлібобулочних виробів по віковій категорії покупців

Щодня

2 рази в тиждень

3 рази в тиждень

хліб

0,13223

-0,02638

-

печиво

-

0,12844

-0,07632

2.3 Пропозиції для виробників хлібобулочних виробів м. Херсона

На основі отриманих результатів слід запропонувати наступні дії та нововведення, які слід враховувати виробникам хлібобулочних виробів, щоб не втратити свого покупця, а саме:

  • залучення інвестицій для введення нових високотехнологічних ліній по виробництву хліба, що збільшить обсяг готової продукції з одночасним зниженням собівартості продукції;

  • створення кооперативу, який би повністю задовольняв потреби виробників у сировині, а саме залучення: селекційно-генетичного інституту для виведення спеціальних сортів пшениці, які використовуються у випіканні хлібу, виготовляючи посівний матеріал; аграрного підприємства для вирощування та подальшої поставку пшениці із заздалегідь визначеними параметрами переробникам зерна на виготовлення борошна з якого в результаті буде виготовлений хліб, що потрапить на полиці магазинів;

  • відкриття власної мережі магазинів із застосуванням власного, індивідуального інтер’єру з застосуванням зовнішньої реклами, що дозволить споживачу запам’ятати назву виробника, а також відповідні характеристики продукції, що ним виробляється. Також, необхідно постави перед працівниками цих магазинів вимоги щодо ввічливого та оперативного обслуговування клієнтів, що обов’язково позитивно відобразиться на відношенні споживача до продукції даного виробника.

  • введення у виробництво нових сортів хліба з натуральними домішками, що зроблять ці види виробів не тільки зовнішньо привабливими, але й корисними для здоров’я людини;

  • застосування нової технології по виробництву недопеченого хліба, тобто полу фабрикатів, і випікати його на очах споживачів. Це дозволить зацікавити і привернути увагу нових клієнтів, а також надасть можливість реалізувати свою продукцію в інших містах України за рахунок зберігання полу фабрикатів у морозильних камерах.

ВИСНОВКИ

  1. У 2004р. Було виготовлено 2,15 млн т, що на 78% менше, ніж у 1990 році. У перерахуванні на душу населення цей показник складає 45,6 кг у рік. Найбільша кількість хлібобулочних виробів було вироблене в м.Києві (13.1% сукупного обсягу виробництва), Донецька обл. (11,3%) і Дніпропетровська обл. (9,8%).

  2. Лідером серед виробників у місті Херсоні є Херсонський хлібзавод №3, продукції даного виробника віддається перевага 34% споживачів, на другому місці знаходиться Херсонський хлібзавод №1 (25%), на третьому – Миколаївський х/з (21%). Спираючись на результати отримані за допомогою кореляційного аналізу, то між доходами споживачів і виробником немає взаємозв'язку, тобто, при будь-якому доході покупець може придбати продукцію будь-якого із запропонованих виробників.

  3. Найбільшим попитом у споживачів користується хліб пшеничний вищого ґатунку (57,8%) і житній (27,3%). У залежності від віку найчастіше хліб вищого ґатунку купують покупці від 25 – 55 років (39,2%), найменше в даному сегменті здобувають хліб другого ґатунку (5,4%). У залежності від доходу родини, то найбільшим попитом також користується хліб вищого ґатунку (43,1%) при доході 1000 грн. Найбільша кількість респондентів мають родину з двох чоловік (28%), перше місце по перевазі асортименту хліба віддається хлібові вищого ґатунку (27,7%), батонові (23,4%), житній (21,3%).

Кореляційний аналіз показав, що між віковими групами й асортиментом хліба існує прямий зв'язок (не враховуючи хліба вищого ґатунку). Тобто, незалежно від віку покупця він здійснює покупку хліба вищого ґатунку. Що стосується співвідношення доходу родини й асортименту хліба, то між ними немає прямого зв'язку, що ще раз підтверджує соціальне значення хліба. Прямий зв'язок між даними показниками існує при купівлі хліба пшеничного першого ґатунку і батона.

  1. Розглядаючи фактори, які найбільше впливають на вибір при купівлі хлібобулочних виробів, то було виявлено, що смакові якості відіграють для споживача найбільше значення і складають 25%, в свою чергу якість продукції посіла друге місце у шкалі споживчих переваг - 23%, найменший впливом користується фактор - виробник продукції (15%), що свідчить про наявність на ринку відносно однакової по своїм властивостям продукції здатної задовольнити потреби споживачів стосовно хлібопродукту. Виходячи з результатів кореляційного аналізу, то існує прямий зв'язок між віковою групою і факторами, що впливають на здійснення покупки або виборі продукту, свідчать про те, що ціна, якість, корисність, смакові якості безпосередньо впливають на вибір покупця, а виробник продукції не має впливу на вибір споживача. Така ж тенденція спостерігається і при виборі покупцем кондитерських виробів.

5.Найбільш розповсюдженим місцем для придбання хлібобулочних виробів є кіоск (34%), потім, великий супермаркет (28%) популярність яких серед покупців зростає з кожним роком, так само, як перевага споживачів віддається великим підприємствам-виробникам хлібобулочної продукції. Прямий зв'язок між віковою групою і визначенням місця покупки існує при великому супермаркеті, мінімаркеті, ринку і стихійному ринку. Зв'язок відсутня для спеціалізованих магазинів і кіосків. Найменша кількість покупок здійснюється на стихійних ринках (5%).

6. Стосовно виробників кондитерських виробів, то попит херсонських споживачів збігається з перевагами більшості українського населення при купівлі продукції «Рошен» (44%), «Світоч» (38%), на третьому місці знаходиться продукція Херсонської кондитерської фабрики (34%). Найменш популярною є продукція кондитерської фабрики «Харківчанка» (1%).

  1. Прямий зв'язок існує між віковою групою і частотою покупок хліба щодня, але вона слабка. При купівлі хліба два рази на тиждень цей зв'язок стає зворотній, що говорить про хаотичність і незалежність частоти покупок від віку покупця. Прямий зв'язок виникає між частотою купівлі і віком покупця при придбанні печива два рази на тиждень, а зворотний зв'язок - при купівлі даного виду продукції три рази на тиждень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Белянский И. К, Гулагина Г.Д., Короткий А.В. Статистика рынка товаров и услуг: учебник / под ред. Белянского И.К., 1999.- 430 с

2.Войчак А.В. Маркетинговый менеджмент. К.: КНЕУ, 1998. – 382 с

3. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: Теория, методология и практика. – М.: Издательство «Финпресс», 1998. – 416 с

4. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Київ, Лібра, 1998, 358 с

5. Желибо Є.П., Анопко Д.В., Буслик В.М., Овраменко М.А., Петрик Л.С., Пирч В.П. Основи технологій виробництва в галузях народного господарства: Навч. посібник . – К.: Кондор, 2005. – 716 с.

6. Котлер Ф. Основы маркетинга – Новосибирск: Наука. 1992. – 736 с

7. Романов А.И. Маркетинг: Учебник под редакцией А.И.Романова – М.: Банки и биржи, 1996. – 560 с

8. Щегорцов В.А., Таран В.А. Маркетинг.: Учебник для вузов/Под. Ред. В.А.Щегорцова. – М.:ЮНИТИ – ДАНА, 2005. – 447 с

9. Боліла С.Ю., Сергєєва Ю.А. Таврійський науковий вісник: Збірник наукових праць. Вип.35. – Херсон: Айлант. 2004. – 254.с.

10. Андрущенко О.С. Злачные места// Бизнес №40, 6 октября 2003 года

11. Бычков А. «10 ноября в Херсоне подорожал хлеб» // Бизнес № 46 17 ноября 2003 год.

12. Васильева Н. Тело вкуса. //Бизнес №44 01.11.04

13. Государственный комитет статистики Украины // Продовольственные товары №20 2003г.

14. Ковтун Е. Хлеб по-царски // Продовольственные товары октябрь 2005г.

15. Ковров С.Т. Хлеб всему голова // Бизнес №40, 6 октября 2003 года

16. Ковтун Е. Конкуренция держит в тонусе.// Продовольственные товары октябрь 2005

17. Ковтун Е. Чем нам запомнится год уходящий // Продовольственные товары 2004г.

18. Ковальчук А. Завод, которым можно гордиться.// Продовольственные товары октябрь 2005г.

19. Ковтун Е.Верность украинским традициям качества// Продовольственные товары октябрь 2005г.

20. Ковальчук А. Завод, где думают о вашем здоровье. Продовольственные товары октябрь 2005г.

21. Мельник О.Б. Долгожданная передышка //Продовольственные товары октябрь 2005г.

22. Петрович О. Корыто Рабиновича и другие особенности Черновицкого хлебопечения». // Продовольственные товары октябрь 2005г

23.Соловьов І.О., Сергєєва Ю.А. Методичні рекомендації до курсу Основи менеджменту. Херсон.: ХДАУ, 2001 – (26)

24. Сушко М.Д. «Верность традициям Ивано-Франковский хлебокомбинат соблюдает неизменно // Продовольственные товары октябрь 2005г.

25. Татаренко Г.Н. Дороже денег // Бизнес №41, 13 октября 2003 года

26. Швак О.О. Собственная информация Сладкая жизнь//Продовольственные товары 2003г.

27. Шмидт Т. Одесская закваска// Бизнес №20 16.05 2005г.

28.Шмидт Т. Куражное зерно // Бизнес №42, 18.10.04

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

Рис.1 Оборот ВАТ «Одеський Коровай», тис.грн.

Рис.2 Асортимент хлібної продукції ВАТ «Одеський Коровай» у 2004р.,%

Рис.3 Структура власності у ВАТ «Одеський Коровай»,%

Рис.4 Виробництво продукції у ВАТ «Одеський Коровай»,т

ДОДАТОК Б

Рис. 5 структура споживачів міста Херсона за соціальним статусом

ДОДАТОК В

АНКЕТА

Ціль: дослідження споживчих уподобань та визначення попиту на ринку хлібобулочних виробів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.