Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Dokumentatsiya_Pershi_dni

.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
51.71 Кб
Скачать

ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ ЩОДЕННИКА

Комунальний заклад

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія»

Харківської обласної ради

ЩОДЕННИК

педагогічної практики «Перші дні дитини в школі»

студента ____________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

факультету ____________________________________

освітньо-кваліфікаційного рівня __________________

напрям підготовки ______________________________

спеціальність___________________________________

___________ курс, група _________________________

20__ - 20__ н.р.

ЗМІСТ ЩОДЕННИКА

 1. Зміст.

 2. Мета та завдання практики.

 3. Зміст практики «Перші дні дитини в школі».

 4. Питання для спостереження з педагогіки, математики та розвитку мовлення.

 5. Відомості про навчальний заклад (директор, заступник директора, вчитель класу, адреса), список класу.

 6. Спостереження уроків (у хронологічному порядку) та аналіз навчально-виховної роботи вчителя протягом робочого дня.

 7. Оціночна картка (у кінці щоденника).

Мета і завдання практики

Мета педагогічної практики «Перші дня дитини в школі»: ознайомити студентів із своєрідністю періоду адаптації дитини до нових умов у перший тиждень перебування в школі, сформувати усвідомлення необхідності наступності в роботі початкової школи та дошкільного навчального закладу по забезпеченню готовності дітей до навчання|вченню| і виховання у школі.

В процесі педагогічної практики розв'язуються|вирішуються| наступні|слідуючі| завдання|задачі|:

 • ознайомлення з порядком і методикою комплектування перших класів, плануванням роботи на перший тиждень;

 • ознайомлення з організацією прийому дітей у перший тиждень та проведенням свята знань;

 • ознайомлення з змістом, організацією та методикою занять в перші дні навчання учнів, методами виявлення рівня знань та навичок учнів у галузі усного мовлення, читання, письма, рахунку, малювання, їх уявлень про явища природи, суспільного життя та інших їм відомих відомостей, навичок, що характеризують рівень їх розвитку;

 • вивчення особливостей проведення перших днів занять у залежності від їх зросту, особливостей: зору та слуху, знайомство дітей з класом, школою, правилами поведінки в ній, визначення кола нових знань, умінь, навичок, що дають дітям у перший тиждень навчання, робота над засвоєнням першокласниками правил користування олівцем, ручкою, зошитами, підручниками, класною дошкою, крейдою, дидактичним матеріалом;

 • ознайомлення з особливістю роботи з батьками першокласників.

Зміст педагогічної практики «Перші дня дитини в школі»

Педагогічна практика «Перші дні дитини в школі» проходить у сьомому семестрі. Тривалість практики становить 1 тиждень.

З М І С Т Р О Б О Т И

Дата

Методист практики

Учитель школи

Студент-практикант

31.08

Участь у настановчій конференції. Об’єднання практикантів у підгрупи.

Розподіл чергування практикантів на весь період практики.

План роботи практикантів на 1 вересня.

Бесіда про порядок прийому дітей до школи, про комплектування 1-х класів (по можливості)

Участь у настановчій конференції. Оформлення щоденника практики. Вибір тем творчих робіт.

1-й день

Аналіз свята Знань, перших уроків.

Перевірка щоденників.

Бесіда з практикантами про зміст, організацію і методику заняття з першокласниками в перший день перебування їх у школі.

Допомога вчителю у проведенні першого дня занять.

Спостереження за організацією навчально-виховного процесу. Участь в аналізі уроків. Вивчення методів роботи по виявленню рівня підготовки дітей до школи.

2-й день

Організація спостереження та аналіз уроків.

Показові уроки читання, письма, математики. Бесіда з практикантами

про формування у дітей навичок навчальної роботи: правильно тримати ручку, олівець, правильно сидіти за партою, правила користування підручниками, зошитами.

Спостереження за організацією навчально-виховного процесу. Запис спостережень, змісту уроків у щоденники.

Участь в аналізі навчального дня. Індивідуальна робота з дітьми по виявленню рівня готовності до навчання у школі.

3-й день

Організація спостереження та аналіз уроків. Бесіда про форми та методи індивідуальної роботи з дітьми, про методи та форми організації навчальної діяльності на уроках.

Показові уроки. Участь в аналізі уроків. Бесіда про організацію харчування дітей.

Спостереження, запис та аналіз уроків. Організація фізхвилинок і рухливих ігор на перервах. Індивідуальна робота з дітьми по виявленню рівня готовності до навчання у школі.

4-й день

Організація спостереження та аналіз уроків.

Бесіда з практикантами з питань формування ЗУН; про розумовий розвиток дітей у навчанні.

Показові уроки. Участь в аналізі уроків. Бесіда з практикантами про матеріальну базу школи. Наочні посібники для навчання грамоти.

Спостереження за процесом формування ЗУН. Запис та аналіз уроків. Аналіз методів навчання. Робота над творчою роботою.

5-й день

Організація спостереження та аналізу уроків. Перевірка щоденників. Проведення заліку. Підготовка до підсумкової конференції.

Показові уроки. Бесіда про стиль спілкування з дітьми. Бесіда про роботу над правилами поведінки дітей.

Спостереження та аналіз уроків. Аналіз стилю спілкування з дітьми. Оформлення творчої роботи, щоденника практики. Підготовка до підсумкової конференції.

Питання для спостереження з педагогіки
 1. Зміст і методика проведення свята День знань.

 2. Методи і форми роботи з ознайомлення дітей з класом, школою, правилами поведінки на уроці та в позаурочний час.

 3. Методи та прийоми ознайомлення з рівнем підготовки дітей до навчання у школі, які застосовує учитель у перші дні дитини в школі.

 4. Робота (методи, прийоми, форма) класовода з адаптації першокласників до умов шкільного життя.

 5. Методи та прийоми роботи учителя у формуванні колективу у дітей.

 6. Зміст морального, естетичного та трудового виховання в добукварний період.

 7. Зміст роботи вчителя з батьками в перші дні перебування дитини в школі.

Питання для спостереження з математики

 1. Методи та прийоми ознайомлення з рівнем математичної підготовки учнів.

 2. Навчання дітей свідомій лічбі.

 3. Методика ознайомлення з поняттями “більш”, “стільки ж” та ін. Порівняння двох груп предметів (геометричного матеріалу: коло, трикутник, прямокутник та ін., різних за формою та кольором).

 4. Ознайомлення з відношенням “перед”, “після”, “між”, “за” та порядковій лічбі.

 5. Ознайомлення з зошитом, підручником. Методика роботи з ними в перші дні.

 6. Наочність на уроках математики, її мета і зміст. Методика використання наочних посібників і ТЗН.

 7. Методика та прийоми роботи по вихованню у дітей акуратності, ввічливості.

Питання для спостереження з розвитку мовлення

 1. Підготовка до читання:

 • ознайомлення з букварем;

 • склад, звуки, схема звукового аналізу слів;

 • звуко-буквений аналіз слів.

 1. Робота з розвитку мовлення:

 • бесіда за малюнком, серією малюнків, картинок, за переглянутим діафільмом;

 • шляхи уточнення та збагачення словника учнів; роль примовок, прислів’їв, загадок, казок, віршів;

 • методика вивчення напам’ять віршів, переказ змісту казки;

 • здійснення виховання в процесі навчання.

 1. Підготовка до письма:

 • ознайомлення із зошитом (методика ознайомлення з розлініюванням зошита, з правилами для учнів під час письма).

Оціночна картка

Дата складання заліку «____» _______________20____року

Оцінка:

за національною шкалою____________________

(словами)

кількість балів _____________________________

(цифрами і словами)

за шкалою ECTS __________________________

Керівник практики від вищого навчального закладу

____________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]