Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
KKR.doc
Скачиваний:
72
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
299.01 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МИРГОРОДСЬКИЙ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВИЙ КОЛЕДЖ

ІМЕНІ М. В. ГОГОЛЯ

ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з навчальної роботи

_____________ О. О. Тараненко

« ___» ____________2015 року

Пакет комплексної контрольної роботи

дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням) »

Галузь знань 0201 Культура

Спеціальність 5.02010501 «Діловодство»

Миргород

2015

Пакет комплексної контрольної роботи дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням) » розроблений на основі Галузевого стандарту підготовки молодшого спеціаліста і навчального плану спеціальності: 5.02010501 «Діловодство»

Укладач: _____________ А. В. Одай

Пакет комплексної контрольної роботи розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії загальноосвітніх, гуманітарних і соціально – економічних дисциплін

Протокол № ______ від «____» ______________2015 року

Голова циклової комісії _______________ І.В.Шовкопляс

1. Загальні положення

Комплексна контрольна робота призначається для перевірки знань студентів з дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)».

Завдання комплексної контрольної роботи складені на основі діючої програми з дисципліни для вищих навчальних закладів з підготовки молодших спеціалістів із спеціальності 5.02010501 "Діловодство", затвердженої у 2015 році.

Зміст комплексних завдань визначається метою і завданням вивчення англійської мови ( за професійним спрямуванням), орієнтованими на потреби спеціальності та професійної діяльності.

Кожний варіант включає п’ять завдань. Вони дають змогу перевірити вміння та знання студентів з граматики та синтаксису англійської мови, можливість вірно перекладати текст (професійної, термінологічної лексики) з англійської мови( за професійним спрямуванням).

Перше завдання включає розуміння змісту спеціального тексту. Друге та третє завдання показують вміння студентів правильно написати і розуміти числівники англійською мовою. Четверте завдання містить в собі речення, які дають змогу перевірити знання студентами граматики англійської мови. П’яте завдання містить переклад речень загально-побутового характеру на англійську мову.

Комплексні контрольні завдання охоплюють всі теми з англійської мови ( за професійним спрямуванням ).

Кількість варіантів – 30. На проведення комплексної контрольної роботи відводиться 70 хв.

2. Варіанти завдань

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]