Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Управління ПО (для студентів / Тематика занять

.docx
Скачиваний:
22
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
21.56 Кб
Скачать

ТЕМАТИКА ЗАНЯТЬ З КУРСУ

«Організація управління в початковій освіті»

Змістовий модуль 1

«ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ»

Тема 1

Управління як вид діяльності та наука

План.

 1. Історіографія менеджменту як виду діяльності та науки про управління.

 2. Виникнення та розвиток наукових шкіл управління

2.1. Школа наукового управління.

  1. Класична школа (адміністративно-бюрократичного підходу.

  2. Неокласична школа (школа людських стосунків, школа руху за гуманні стосунки).

  3. Школа поведінкових наук (наука про поведінку, біхевіористська школа).

  4. Емпірична школа (школа науки управління, кількісна школа, прагма­тична школа).

 1. Порівняльний аналіз понять «управління», «менеджмент» та «керівництво».

Тема 2

Загальні основи управління в системі освіти України

План

 1. Аналіз Закону «Про освіту» щодо управління в системі освіти України.

 2. Органи управління в системі освіти України.

 3. Принципи управління в системі освіти.

 4. Функції управління як види діяльності керівника.

Тема 3

Управління в системі загальної середньої освіти

План

 1. Аналіз Закону України «Про загальну середню освіту» щодо управління загальноосвітніми навчальними закладами.

 2. Адміністрація загальноосвітнього навчального закладу: склад та посадові обов’язки.

 3. Колегіальні органи управління загальноосвітнім навчальним закладом.

Змістовий модуль 2

«ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ

В ПОЧАТКОВІЙ ЛАНЦІ ОСВІТИ»

Тема 4

Планування діяльності початкової школи як структурного підрозділу загальноосвітнього навчального закладу

План

 1. Основні вимоги до планування роботи загальноосвітнього навчального закладу.

 2. Перспективне планування роботи загальноосвітнього навчального закладу.

 3. Річний план роботи загальноосвітнього навчального закладу.

 4. Календарний план роботи школи.

 5. Планування роботи керівника ЗНЗ.

 6. Основні вимоги до складання розкладу занять.

Тема 5

Організація методичної роботи

як засіб підвищення професіоналізму вчителя початкових класів

План

 1. Сутність, мета, завдання та значення методичної роботи для підвищення професіоналізму вчителя початкових класів.

 2. Принципи та функції методичної роботи в умовах початкової школи як структурного підрозділу ЗНЗ.

 3. Основні напрями організації методичної роботи.

 4. Форми методичної роботи в початковій школі (колективні, групові, індивідуальні; традиційні, інноваційні).

Тема 6

Особливості організації та процедура проведення атестації педагогічних працівників початкової ланки освіти

План

 1. Шляхи підвищення кваліфікації вчителя початкових класів.

 2. Сутність та мета та принципи атестації педагогічних працівників початкової ланки освіти.

 3. Періодичність проведення атестації вчителів початкових класів.

 4. Процедура та результати атестації педагогічних працівників початкової ланки освіти.

Тема 7

Контрольно-аналітична діяльність заступника директора з навчально-виховної роботи в початковій школі

План

 1. Сутність та основні завдання внутрішкільного контролю у початковій ланці загальноосвітнього навчального закладу.

 2. Аналіз вимог та змісту контрольно-аналітичної у системі початкової освіти.

 3. Види внутрішнього контролю у початковій школі ЗНЗ.

 4. Форми внутрішкільного контролю в початковій ланці освіти.

 5. Методи контролю за діяльністю вчителів та учнів початкової школи

Тема 8

Ведення шкільної ділової документації у початкових класах загальноосвітніх начальних закладів

План

 1. Аналіз нормативних документів, що регламентують ведення шкільної документації в початкових класах.

 2. Вимоги та особливості ведення вчителем початкових класів шкільної документації:

  1. Класний журнал.

  2. Календарний план.

  3. Поурочний план.

  4. Щоденник учня.

  5. Зошити.

  6. Особові справи учнів.

  7. Табелі успішності учнів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.