Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
15
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.69 Mб
Скачать

Принципові схеми генераторів із зовнішнім збудженням

Розрізнюють три схеми генераторів із зовнішнім збудженням:

1. Схема з загальним катодом

2. Схема з загальною сіткою

3. Схема з загальним анодом

1. Схема з загальним катодом

Вхідною ємністю є ємність сітка - катод,

прохідною - сітка - анод,

вихідною - анод - катод.

В потужних тріодів Cac >> Cak

Приклади тріодів

Тип

ГУ5Б

ГУ10Б

ГУ25Б

ГУ30А

ГК5А

Сас

16

24

45

60

100

Сак

0,5

2

1,5

2

4

Скс

19

35

55

80

220

P(квт)

3,5

10

30

40

300

Приклади тетродів, пентодів

Тип

ГУ80

ГУ34Б

ГУ44А

ГУ53Б

Сас

0,1

0,15

3

5

Сак

22,5

9,5

55

75

Скс

28,5

65

300

410

P(квт)

0,7

0,4

80

80

На УКХ тріоди в схемі з загальним катодом не використовуються. Краще тетроди, пентоди.

2. Схема з загальною сіткою

Винайдена в 1929 р. Бонч-Бруєвичем. В 1945 р. в Москві запущений передавач потужністю 100кВт.

В цій схемі Спрох = Сак і вона мала, що зручно на УКХ.

Коливальна напруга на анодному контурі більша від коливальної напруги на аноді лампи на Uзбудж. Таким чином потужність збудження передається в навантаження.

3. Схема з загальним анодом

Свх - Сас Спрох - Скс Свих ак

В генераторах із зовнішнім збудженням не знайшла застосування, тому що не має переваг. Використовується як катодний повторювач в буферних каскадах.

Розділення змінних та постійних складових

струмів лампи

L - дуже малий опір постійному струму і великий для ВЧ

С - дуже малий опір ВЧ і безмежний опір постійному струмові.

Розрахунок елементів анодного кола

1. Змінна складова анодного струму I1 повинна виділяти коливальну потужність в анодному навантаженні - контурі. Втрати потужності на інших елементах повинні виключатись

2. Відгалуження корисної потужності необхідно виключити, тому що це веде до:

а) втрати ККД

б) самозбудження.

Особливо небезпечно відгалуження потужності через джерела живлення. Необхідні Сбл

3. Для вищих гармонік опір зовнішнього анодного кола повинно бути малим.

4. Джерело Еа необхідно під’єднувати так, щоб виключити втрати і0.

Цим вимогам задовільняють дві схеми: послідовного і паралельного живлення.

Схема послідовного анодного живлення

В цій схемі три головних елемента анодного кола - лампа, коливальний контур (навантаження) і джерело постійного анодного живлення Еа увімкнені послідовно. Одна точка коливального контура 1 під’єднується до анода лампи, інша - 2 - до катоду через блокуючий конденсатор Сб достатньої велечини, щоб струми високої частоти проходили в основному через Сб, минаючи джерело постійного анодного живлення. Реактивний опір цього конденсатора Хсб повинен бути значно меншим, чим опір гілки, в якій знаходиться джерело живлення Еа. Для цього в коло постійного анодного струму між плюсом анодного джерела і контуром вмикають додатковий блокуючий дросель високої частоти Lб. Елементи контура LкCк в схемі послідовного анодного живлення знаходяться під постійною високою напругою Еа. Це створює певні незручності, які полягають в необхідності ретельного відгородження елементів контуро від можливого дотикання. Крім того елементи контура вимагають повної ізоляції від ”землі” по постійній напрузі.

Величини блкировочних елементів схеми Сб і Lб необхідно вибирати, маючи на увазі наступне:

1. Спад напруги виділеної змінної складової анодного струму на конденсаторі Сб не повинен перевищувати 1 - 3 % від корисного спаду напруги на контурі. В цьому випадку велечина ємності блокуючого конденсатора визначається із співвідношення:

2. Власна частота контура, створеного блокуючими елементами Сб і Lб, повинна лежати за межами робочого діапазону генератора, для чого при виборі їх велечин повинна виконуватись умова%

Вибір величин Сб і Lб не є критичним і деяке відхилення від рекомендованих величин не порушує роботу схеми.

Схема паралельного анодного живлення

В схемі паралельного анодного живлення основні елементи анодного кола - лампа, коливальний контур і джерело живлення увімкнені паралельно відносно один одного.

Постійна складова анодного струму Ia0 проходить помимо контура. В цій схемі деталі контура не знаходяться під постійною напругою Еа , що є її перевагою. Розділення постійної і змінної складової в схемі паралельного анодного живлення можливе тільки при допомозі двох обов’язкових деталей - роздільного конденсатора Cp і роздільного високочастотного дроселя Lp.

Роздільний конденсатор Cp ввімкнений в коло змінного струму Ia1. Необхідно, щоб спад напруги, створюваний на ньому струмом Іа1, був малим. Звичайно її приймають такою, щоб спад напруги на Cp був не більший 1 - 5 % від напруги на контурі. Для цього його велечина повинна задовільняти нерівність:

Роздільний конденсатор підбирається по допустимим робочій частоті, напрузі, струму і допустимій реактивній потужності.

Роздільний дросель Lp заважає проходженю змінних складових анодного струму лампи через джерело анодного живлення

В схемі паралельного анодного живлення індуктивність роздільного дроселя включена паралельно контуру. Тому через дросель відгалуджується частина струму контура. Ця частина тим менша, чим більша індуктивність дроселя у порівнянні з індуктивністю контура. Але збільшення індуктивності дроселя обмежується величиною зростаючої паразитної міжвиткової ємності. Звичайно для вибора величини індуктивності дроселя керуються співвідношенням:

Для зменшення міжвиткової ємності роздільні дроселі виконуються циліндричними, одношаровими, з великим кроком намотки. При проектуванні дроселя необхідно, щоб довжина провідника дроселя не була близька до половини довжини робочої хвилі генератора (або цілому числу напівхвиль). В цьому випадку реактивний опір дроселя може виявитись близьким до ноля, як у лінії з розприділеними параметрами, довжиною.

Схема паралельного анодного живлення на УКХ не використовується. Це пояснюється необхідністю мати в цих діапазонах початкову ємність каскада мінімальну, щоб отримати добротність контура достатньо високу.

Елементи кола розжарення

Елементи кола керуючої сітки

Побудова кола керуючої сітки в схемі лампового генератора повинна забезпечувати одночасну і незалежну подачу напруг збудження Ug і зміщення Eg на вхід лампи.

Розрізнюють паралельну і послідовні схеми живлення.

Cбл> 20 - 30 Cвх Lр = (20 - 30) Lзв

Зміщення на керуючу сітку

1. Фіксоване

2. Автоматичне за рахунок катодного струму

3. Автоматичне за рахунок сіткового струму

Екрануюча та захистна сітки

В схемах генераторів екрануюча і захистна сітки повинні мати нольовий високочастотний потенціал. Конденсатори від 6 до 40 тис. пф.

Сg2 = Cg3 >>(Cвих + Свх)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.