Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
2
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
71.17 Кб
Скачать

5.4. Засоби пожежогасіння

Засоби пожежогасіння поділяються на стаціонарні, пересувній первинні.

Стаціонарніпожежогасильні установки− ценерухомо змон­товані апарати, трубопроводи й устаткування,якіпризначені для подаваннявогнегасильних засобів до місць загоряння. До них, наприклад, відносяться спринк­лерній дренчерніустановки.

Спринклерніустановки призначені для автоматичної подачі води або по­вітряно-механічної піни при гасінні пожежі всередині будинку. Вони бувають водяними,які застосовуються в опалювальних приміщеннях,де температура повітря протягом рокує гарановановищою за40С, і повітряними, що влаштовують­ся в неопалюваних приміщеннях. Спринклерна установка являє собою систему трубопроводів, на яких установлені спринклерні головки.

Отвір у діафрагмі спринклерної головки закритий скляним клапаном. Він утримується легкоплавким замком,якийскладається з фігурних пластин, спа­янихміж собою легкоплавким припоєм на основі вісмуту, свинцю, кадмію й оло­ва. Припій розрахований на певну температуру плавлення. При досягненні тем­ператури повітряу приміщеннізначення, при якому плавитьсяприпій, замок руйну­ється (розплавляється),і з отвору спринклерної головки починає надходити вода або повітряно-механічна піна. Одночасно подається сигнал тривоги. У повітря­них спринклерних системах при пожежі спочатку із системи виходить стиснуте повітря, а потім починає надходити вода.

Дренчерні установкивідрізняються від спринклерних тим, що в дренчерних головках відсутні клапан і легкоплавкий замок. Дренчерні установки бува­ють ручного й автоматичного включення з клапаном групової дії. При автома­тичному включенні одночасно подається сигнал тривоги.

Площа підлоги,яказахищається одним спринклером, не повинна перевищу­вати 12 м2, а дренчером - 9 м2.

Область застосування спринклерних і дренчерних установок визначена СНіП.

Пересувніпожежні машини поділяються на основні,якімають насоси для подачі води чи інших вогнегасильних речовин до місця пожежі, й спеціальні, що не мають насосів і призначені для різних робіт при гасінні пожежі.

До основних пожежних машинвідносятьсяпожежні автомобілі, автоцис­терни, автонасоси, мотопомпи, пожежні потяги, теплоходи, танки, літаки та ін.

До спеціальних машинвідносятьсяавтомобілі служби зв'язку й освітлен­ня, автодрабини, самохідні лафетні стволи та ін.Зазвичай, всі пожежні авто­мобілі обладнуються на стандартних шасі вантажних автомобілів. Пожежніта­нкизастосовують в умовах бездоріжжя і поганого водопостачання. Пожежні лі­таки використовують для гасіння лісових пожеж.

До первиннихзасобів пожежогасіннявідносятьсявогнегасники, гідропомпи (невеликі поршневі насоси), відра, бочки з водою, лопати, шухляди з піс­ком, азбестові полотнини, повстяні мати, повстини, ломи, пилки, сокири.

Відповідно до речовини, яка використовується для гасіння, вогнегасники поділяються наповітряно-пінні, хімічно-пінні, вуглекислотні, вуглекислотно- брометилові, порошкові.

Для різних об'єктів і приміщень існують норми первинних засобів поже­жогасіння. На кожні 100 м підлоги виробничих приміщеньзазвичайпотрібно 1-2 вогнегасники.

Пінні вогнегасники мають дві ізольовані ємності, заповнені такими речо­винами, якіпри змішуванні утворюють вогнегасну піну. Час дії пінних вогнега­сників 50...70 с, довжина струменя 6...8 м, кратність піни 5, стійкість − 40 хв.

Вуглекислотні вогнегасники заповнені зрідженим вуглекислим газом, якийзнаходиться під тиском 6 МПа. Для приведення їх у дію досить відкритивен­тиль.Вуглекислий газ виходить у вигляді штучного снігу й відразу перетворю­ється в газ.

Порошкові вогнегасники застосовують для гасіння горючих лужних ме­талів. Викид порошкового заряду з балона вогнегасника виконується за допо­могою стиснутого повітря, якеавтоматично подається із спеціально вбудовано­го балончика.

73

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.