Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
9
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.25 Mб
Скачать

49

Розділ 3 електробезпека

§3.1. Класифікація електроустановок і приміщень.

Електроустановкаминазиваються установки, призначені для виробництва, перетворення, розподілу енергії, а також споживання електроенергії.

У різних електроустановках різна небезпека ураження електричним струмом, оскільки параметри електроенергії, умови експлуатації електроустаткування і характер середовища приміщень, в яких воно встановлено, дуже різноманітні. Комплекс захисних заходів має відповідати виду електроустановки та умовам застосування електрообладнання та забезпечувати достатню безпеку.

. Небезпека ураження струмом, а також можлива його тяжкість перш за все залежать від номінальної напруги. По напрузі розрізняють електроустановки напругою до 1000 В і електроустановки напругою вище 1000 В. Використовують також малі напруги: 42, 36,12 В і менше.

Розрізняють електроустановки з великими струмами замикання на землю, в яких струм однополюсного глухого замикання на землю перевищує 500А, і електроустановки з малими струмами замикання на землю, в яких струм однополюсного глухого замикання на землю дорівнює або менше 500 А.

Істотним є вплив на безпеку умов середовища, від яких залежить стан ізоляції, а також електричний опір тіла людини. При підвищеній вологості знижується опір ізоляції. Крім того, відзначено збільшення ємності гнучких кабелів з гумовою ізоляцією при підвищенні вологості повітря, що можна пояснити зміною діелектричної проникливості-ізоляції при зміні вологості.

Сухими приміщеннями називаються такі приміщення, в яких відносна вологість повітря ие перевищує 60%.

Вологими приміщенняминазиваються приміщення, в яких відносна вологість повітря більше 60% але не перевищує 75%. У таких приміщеннях можливе короткочасне виділення парів і конденсату вологи у невеликих кількостях.

Сирими приміщеннями називаються такі приміщення, в яких відносна вологість повітря тривалий час перевищує 75%, але не досягає 100%. Приміщення, в яких відносна вологість повітря близька до 100% (стіни, підлога, стеля і предмети, що знаходяться в приміщенні, покриті вологою), називаються особливо сирими.

Підвищена температура прискорює старіння ізоляції, що приводить до зниження її опору і навіть до руйнування. При підвищеній температурі повітря знижується опір тіла людини внаслідок змочування шкіри потім, який виділяється. Через ці причини при підвищеній температурі повітря знижується безпечність експлуатації електрообладнання.

Приміщення, яких температура повітря тривалий час перевищує +30° С, називаються жаркими приміщеннями.

Струмопровідна підлога (металева, земляна, залізобетонна, цегельна, ксилолітова і т. п.), на якій стоїть людини, що торкається частин, які знаходяться під напругою, різко зменшує опір ланцюга людини. Те ж саме спостерігається при одночасному доторканні до корпусів технологічного обладнання (металевих конструкцій будівель і споруд), які мають зв'язок із землею, і до частин електрообладнання, які нормально чи випадково знаходяться під напругою.

Наявність провідної пилу в кількостях, достатніх для того, щоб він проникав під кожухи електрообладнанні і осідав на проводах, призводить до того, що через пил, який осів, проходить струм, створюючи витоки і замикання на землю, а також між фазами.

Приміщення, в яких виділяється технологічний пил у таких кількостях, що вона може проникати під кожухи і осідати на про водах, називаються запиленими приміщеннями. Запилені приміщення підрозділяють на приміщення з провідним пилом і непровідним.

Гази, пари або відкладення на проводах руйнують ізоляцію, знижують її опір, а також збільшують небезпеку враження струмом. Приміщення, в повітрі яких містяться гази або пари або утворюються відкладення, що руйнують ізоляцію або струмоведучі частини обладнання, називаються приміщеннями з хімічно активним середовищем.

Можна виділити наступні ознаки підвищеної небезпеки:

1) наявність струмопровідних підлог;

2) наявність вогкості (відносна вологість повітря вище 75%} або струмопровідного пилу;

3) підвищена температура повітря - більше +30° С;

4) можливість одночасного дотику людини до корпусів технологічного обладнання, які з’єднані з землею, з одного боку, і до металевих корпусів електрообладнання або струмоведучих частин, з іншої.

Ознаки особливої небезпеки:

1) наявність особливої ​​вологості (відносна вологість повітря наближається до 100%);

2) наявність хімічно активного середовища.

За цими ознаками приміщення поділяються на:

1) приміщення без підвищеної небезпеки, в яких відсутні ознаки як підвищеної, так і особливої ​​небезпеки;

2) приміщення з підвищеною небезпекою, що характеризуються наявністю тільки однієї ознаки підвищеної небезпеки;

3) особливо небезпечні приміщення, які характеризуються наявністю хоча б однієї ознаки особливої ​​небезпеки або одночасно двох або більше ознак підвищеної небезпеки.

Відкриті або зовнішні електроустановки, що експлуатуються на відкритому повітрі, слід прирівнювати до електроустановок, які експлуатуються в особливо небезпечних приміщеннях, бо у залежності від погоди можливі підвищення температури, струмопровідна «підлога» (відкритий сирий грунт) і особлива вологість.

Крім того, за доступністю електрообладнання слід розрізняти:

1) замкнуті електротехнічні приміщення, у яких встановлено електрообладнання, яке не потребує постійного нагляду і тому знаходиться під замком. У цих приміщеннях лише для короткочасного огляду і ремонту бувають особи, які мають електротехнічну кваліфікацію. Увага персоналу, який знаходиться у таких приміщеннях протягом короткого часу, не повинна бути ослабленою;

2) електротехнічні приміщення - приміщення або відгороджені частини приміщень, доступні тільки для обслуговуючого електротехнічного персоналу, в яких встановлено електрообладнання, що вимагає постійної присутності обслуговуючого персоналу. Оскільки люди знаходяться у цих приміщеннях тривалий час, можлива втрати уваги;

3) виробничі приміщення, в яких тривалий контакт з електрообладнанням (електроприводами верстатів, освітлювальними установками і т. п.) мають особи неелектротехнічних спеціальностей, у яких недостатні знання про безпеку при роботі з електрообладнанням.

Побутові приміщення - це конторські житлові, їдальні і т. п.

Залежно від виду електроустановки, номінального напруги, режиму нейтралі, умов середовища приміщення та доступності електрообладнання необхідно застосовувати певний комплекс необхідних захисних заходів, які забезпечують достатню безпеку, яка рідко може бути забезпеченою єдиним заходом.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.