Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ПТЦА / Лаб_роб_1_ПТЦА

.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
31.23 Кб
Скачать

Лабораторна робота № 1

Тема. Системи числення.

Мета роботи. Написати програму, яка переводить дійсне число в систему числення з основою р (р=2,3,….16). Використати позначення :

10 = А

11=В

12=С

13=D

14=Е

15=F

Вхідні дані. 1.Довільне дыйсне десяткове число.

2. Основа системи числення р.

Вихідні дані. 1. Основа системи числення.

2. Запис числа в десятковій системі числення.

3. Запис числа в системі числення з основою р.

Примітка. При розрахунках використати точність переведення числа до 8 знаків після коми (якщо це нескінчений періодичний чи неперіодичний дріб).

В звіті повинні бути вказані тема та мета роботи, перераховані вхідні та вихідні дані, приведені інструкція користувачу, результати контрольного розрахунку, блок-схема програми, коротко описані алгоритм програми, призначення модулів, функцій, процедур.

Контрольні питання.

  1. Програма та її робота.

  2. Позиційні та непозиційні системи числення. Основа та базові цифри системи числення. Критерії вибору системи числення.

  3. Системи числення з довільною основою. Запис довiльного числа в такiй системi.

  4. Переведення довiльного числа з десяткової системи числення в систему числення з довільною основою i навпаки. Переведення неправильних дробiв.

  5. Двійкова, вісімкова та шістнадцяткова системи числення.

Звіт з відміткою викладача про здачу роботи та дискету студент приносить на екзамен.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке ПТЦА