Список використаних джерел

1. Велш Г.А., Шорт Д.Г. Основи фінансового обліку / Г.А.Велш, Д.Г. Шорт; пер. з англ. О.Мінін, О.Ткач.-К.: Основи, 1999.-943 с.

2. Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” // http://www.rada.gov.ua.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 “Біологічні активи”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18 листопада 2005 р. № 790, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 грудня 2005 р. за № 1456/11736 // Бухгалтерія в сільському господарстві.-2006.-№ 21/22.-С. 80-83.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 “Об’єднання підприємств”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 7 липня 1999 р. № 163, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня 1999 р. за № 499/3792 // Бухгалтерія в сільському господарстві.-2006.-№ 21/22.-С. 53-54.

5. Helmkamp J.G. Managerial accounting / J.G. Helmkamp.-2 and ed.-New York etc.: Wiley, 1990.-XV-826 p.

6. Друри К. Управленческий и производстенный учёт / К. Друри; пер. с англ.; Учебник.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 1071 с.

7. Watson D.H. Transfer pricing: a behavioural context / D.H. Watson, J.V. Baumler // Accounting review.-№ 50(3).-July, 1975.-pp.466-474.

8. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2006 р. № 1315 // Бухгалтерія в сільському господарстві.-2007.-№ 18.-С. 17-32.

Ірина Киян – «З чого почати бухгалтерський звіт у новому році?» («Баланс», 2 січня 2001 р., № 1 (334), с. 49); • Леся Пантелійчук – «Перший наказ по підприємству – наказ про облікову політику» («Oблік • Податки • Аудит в Україні», 15 січня 2001 р., № 1 (1), с. 56); • Леонід Гуйда – «Облікова політика» («Галицькі контракти – Дебет–Кредит», 22 січня 2001 р., № 3, с. 17; 29 січня 2001 р., № 4, с. 26); • Олександр Левітан – «Наказ про облікову політику: основні моменти» («Податкове планування», січень  2001 р., № 1, с. 69); • Людмила Ільяш – «Формування облікової політики підприємства» («ГоловБух», 2 лютого 2001 р., № 5 (107), с. 67); • Борис Юровський, Віталій Шеломков, Марія Карпушенко – «Як розкривати інформацію про облікову політику у річному звіті» («Экспресс-анализ законодательных и нормативных актов», 5 лютого 2001 р., № 6 (268), с. 20); • Дана Онишко – «Облікова політика підприємства» («Все про бухгалтерський облік», 7 лютого 2001 р., № 11 (557), с. 4); • Людмила Ільяш – «Облікова політика підприємства: від аналізу до наказу» («ГоловБух», 24 грудня 2001 р., № 51 (153), с. 46); • Сергій Новіков – «Облікова політика підприємства у 2002 році» («Бізнес – Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації», 14 січня 2002 р., № 1–2/1 (468–469), с. 40); • Людмила Шевченкова – «Бухгалтерський облік: Новий рік – нові накази чи як?..» («Баланс», 8 січня 2002 р., № 1–2 (386–387), с. 61); • Леся Пантелійчук – «Облікова політика підприємства» («Праця і зарплата», січень 2002 р., № 3 (295), с. 20); • Леся Пантелійчук – «Формування облікової політики – важливий етап роботи підприємства» («Бухгалтерський облік і аудит», вересень 2002 р., № 9, с. 3); • Тетяна Войтенко – «Облікова політика: стратегія підприємства – 2003» («Бухгалтерський тиждень», 23 грудня 2002 р., № 51, с. 38 (www.factor.ua); «Податки та бухгалтерський облік», 2 січня 2003 р., № 1–2 (559–560), с. 15 (www.factor.ua)); • Наталя Білова – «Облікова політика малого підприємства» («Податки та бухгалтерський облік», 13 січня 2003 р., № 4 (562), с. 20 (www.factor.ua)); • Людмила Волинець – «Облікова політика у 2003 році» («Экспресс-анализ законодательных и нормативных актов», 17 лютого 2003 р., № 7 (373), с. 21); • Юлія Бакун – «Зміни облікової політики» («Бухгалтерия. Налоги. Бизнес», 17–23 жовтня 2003 р., № 39 (406), с. 44).

*******

Питання облікової політики на підприємстві з часом не перестає хвилювати фахівців. Про те, як самостійно визначити облікову політику та яким розпорядчим документом належить оформити це рішення, йдеться у статті Сергія Кирилова «Накази щодо основної діяльності» («Податки та бухгалтерський облік», 29 липня 2004 р., № 61 (723), с. 25 (www.factor.ua)) та в публікаціях інших фахівців.  

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Облік витрат виробництва та калькулювання собівартості виготовленої продукції