Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
All_inclusive / MMM / иZюм / Методика обліку наявності та руху готової продукції на підприємствах різних форм власності.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
246.78 Кб
Скачать

Таблиця 2.5

Розрахунок з постачальниками

Постачальник

Вартість матеріальних цінностей, грн.

Сума автотранспортних витрат, грн.

Сума ПДВ, грн.

Сума до сплати, грн.

МП „Техніка”

36850,00

————

7370,00

44220,00

Вінницький ДОК

120000,00

2400,00

24480,00

14688,00

Донецький лісоторговий склад

68548,00

8630,00

15435,60

92613,60

Кіровоградський облснабзбут

46780,00

————

9356,00

56136,00

МП „Луч”

38280,00

5780,00

8812,00

52872,00

Разом

310458,00

16810,00

65453,60

392721,60

Операція 60. 18700 90,00 = 1683000,00 грн. – відвантажено готову продукцію ТзОВ „Будсервіс”.

Операція 61. = 280500,00 грн. – відображено суму ПДВ.

Операція 63. 17500 78,00 = 1365000,00 грн. – передоплата за ясеневий паркет.

Операція 64. = 227500,00 грн. – податкові зобов’язання з ПДВ.

Операція 76. Для того, щоб нарахувати податок на прибуток, потрібно визначити дохід (1729479,78 грн.). Податок на прибуток визначається в сумі 25 % і дорівнює 17429479,78 0,25 = 432369,95 грн.

Операція 77. Нерозподілений прибуток визначається як різниця між доходом підприємства і податком на прибуток.

1729479,78 – 432369,95 = 1297109,83 грн.

Висновки до розділу 2.

Товариство з обмеженою відповідальністю „Конорд” займається виробництвом і реалізацією виробів із деревини. Одним із напрямів діяльності товариства є випуск ясеневого та дубового паркету.

В процесі розрахунків була визначена собівартість ясеневого та дубового паркету, яка склала: 1 м2 ясеневого паркету – 11,31 грн., а дубового – 17,07 грн. Всього за І квартал 2005 року було виготовлено 18000 м2 ясеневого паркету та 19500 м2 дубового. Він продавався за ціною 78,00 грн. і 90,00 грн. 1 м2 відповідно.

За результатами І кварталу 2005 року підприємство отримало прибуток в розмірі 1297109,83 грн. При цьому сплатило податок на прибуток в розмірі 432369,95 грн.

Статутний капітал підприємства збільшився на 190300 грн. за рахунок додаткових внесків засновників (з 527112,00 до 717412,00 грн.).

Показники діяльності товариства вказують на високий рівень рентабельності його діяльності.

Висновки

Розглянувши та проаналізувавши готову продукцію та її облік можна зробити наступні висновки:

  1. Готовою продукцією є продукція, що виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним стандартам та якісним характеристикам, передбаченим договором та іншими нормативно-правовими актами. В залежності від характеру розрізняють наступну класифікацію готової продукції: за формою (матеріальна, результати виконаних робіт та наданих послуг); за ступенем готовності (готова продукція, напівфабрикати, незавершене виробництво); за технологічною складністю (проста, складна: супутня та побічна).

  2. Вихід готової продукції або напівфабрикату з виробництва оформляється відповідною первинною документацією – приймально-здавальними накладними. Інколи на підприємствах складають виробничий акт на кожен вид продукція, який використовують для складання нагромаджувальної відомості за місяць, яка, в свою чергу, потрібна для подальшого обліку продукції в бухгалтерії в натуральному та вартісному вираженні. Надходження продукції на склад оформлюється змінною відомістю і вимогою (типова форма № М – 1). Вона виписується в двох примірниках: один лишається на складі експедиції випуску продукції, а інший – повертається цеху-здавальнику готової продукції.

  3. Для обліку готової продукції призначені такі рахунки як рахунок 26 „Готова продукція” та рахунок 27 „Продукція сільськогосподарського призначення”. Вони активні, балансові, призначені для узагальнення інформації про наявність та рух продукції виготовленої підприємством. По дебету відображається надходження готової продукції з виробництва на склад за первісною собівартістю, по кредиту – продана (реалізована чи відвантажена) продукція покупцям.

  4. Під інвентаризацією розуміють періодичну перевірку наявності та стану товарно-матеріальних цінностей. Інвентаризація готової продукції включає в себе: переважування, обмір, підрахунок комісією (не менше трьох осіб, включаючи матеріально відповідальну особу) у порядку розміщення продукції у даному приміщенні; кількість продукції, що зберігається в непошкодженій упаковці постачальника, може визначитися на підставі документів при обов’язковій перевірці в натурі частини визнаних цінностей. Одночасно з проведенням інвентаризації продукції перевіряють наявність тари за видами.

  5. При проведенні дослідження фінасово-господарської діяльності ТзОВ „Конорд” було визначено, що воно отримало прибуток в розмірі 1297109,83 грн. Це вказує на те, що продукція товариства користується високим попитом та високий рівень рентабельності діяльності підприємства. За результатами діяльності в І-ому кварталі 2005 року сплатило податок на прибуток в розмірі 432369,95 грн. Статутний капітал підприємства при цьому збільшився на 190300 грн. за рахунок додаткових внесків засновників (з 527112,00 до 717412,00 грн.).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.