Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

регіональна економіка / Соціальний комплекс України

.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
18.19 Кб
Скачать

Соціальний комплекс України, його суть, г-ва структура і регіональні особливості розміщення.

До складу СК входять соц сфера(сфера послуг) та виробництво товарів народного споживання(насамперед легка промисловість).

У зростанні життєвого рівня населення велика роль належить соц сфері, яку становлять: житлове і комунальне господарство, пасажирський транспорт і зв’язок, система побутового обслуговування населення, освіта, культура і мистецтво, охорона здоров’я, фізична культура і спорт. За своїм призначення всі вони істотно впливають на вирішення основних соц-ек завдань. Основне значення соц сфери полягає в тому, що весь комплекс її галузей забезпечує зростання рівня споживання та вдосконалення його структури.

Роль СК у сусп розвитку визначається 2 головними функціями:1)завдяки його функціонуванню ств комплекс життєвих благ, необхідних для нормального розширенного відтворення робочої сили;2)заклади і підприємства цього комплексу забезпечують підвищення рівня життя членів суспільства.

Соц сфера складається з 2 комплексів:соц-культурного і матеріально-побутового. Соц-культурний комплекс включає галузі, пов’язані із відтворенням головної продуктивної сили сусп, відновленням її працездатності і зміцненням здоров’я, з формуванням людського капіталу.

Освіта. Забезпечує підвищення загального рівня знань і культури населення. Дошкільні заклади: наприкінці 1997р в Україні налічувалось понад 18тис постійних дошкільних закладів, у яких перебувало близько 1,2млн дітей. Основним видом навчально-виховних закладів є середня загальноосвітня школа 3 ступенів. На поч 1999/2000 навчального року в Україні функціонувало 21,9тис шкіл, у яких навчалося понад 7млн учнів. Активно розвиваються новф види навчальних завдадів – гімназії, ліцеї та колегіуми. У 1998р в Україні функціонувало 224 гімназії, 206 ліцеїв, у тому числі 20 колегіумів, де навалось понад 200тис учнів. У 1998р в Україні працювало 246 вечірніх(змінних) шкіл, у яких навчалися майже 140тис учнів. Розгалуженою є мережа дитячих музичних шкіл, а також мистецьких, художніх та хореографічних шкіл, у яких навчається більш як 300тис учнів. Вища освіта України представлена 660 навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації, в яких навчається близько 526тис студентів, з них на денному відділенні – близько 400тис. Крім того, в Україні функціонує 280 вищих закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, в яких навчається більш, ніж 1,1млн студентів. Педагогічні та медичні освітні заклади розміщені рівномірно по території України. Найбільше закладів вищої освіти, зокрема ІІІ-IV рівнів акредитації, сконцентровано в Харкові, Києві, Донецьку, Одесі, Дніпропетровську, Львові.

Культура. До цього комплексу входять підприємства, що виробляють товари культурного та інформаційного призначення, самі об’єкти культури і мистецтва установи і організації засобів масової інформації. Наймасовішим закладом культури України є бібліотеки, кількість яких у 1997р становила більше, ніж 21,5тис. Своєрідними центрами культурного відпочинку населення є клубні установи, яких на кінець 1997р налічувалось понад 21тис, у тому числі у сільській місцевості – 18тис. Кінообслуговування в Україні представлено 10,8тис кіноустановок з платним показом , а кількість відвідувань кіносеансів за рік перевищує 7млн. Їз заг кількості музеїв – 118 краєзнавчих, 119 історії і археології, 59 мистецтвознавства, 42 літературних. Кількість театрів в Україні зростає. У 1997р в країні функціонувало 130 професійних театрів, у тому числі оперети та балету – 7, драми та музичної комедії – 85, дитячих та юного глядача – 38. найбільше професійних театрів функціонує у Києві, Львові, Одесі, Дніпропетровську, Донецьку, Миколаєві та АР Крим, а державних музеїв – у Києві, Львові, Одесі, Полтаві, Запоріжжі, Харкові, Чернігові, Донецьку.

Охорона здоров’я. Включає лікувальні, лікувально-профілактичні, санітарно-протиепідемічні та ін медичні установи, різні види соц забезпечення, відпочинку і фізичної культури. В Україні налічується 3,4тис лікарняних закладів. Найвищий рівень забезпеченості населення лікарнями в Києві, АР Крим, а Одеській, Львівській і Харківській областях. В Україні діє значна кількість спортивних споруд, спортивних організацій, товариств, клубів тощо. Кількість стадіонів становить понад 1тис, спортивних залів – 15тис, футбольних полів – 20тис. Найбільшого поширення набули ігрові види спорту, в яких укр спортсмени мають євр і світову славу,- футбол, баскетбол, волейбол тощо.

У СК важливе місце посідає рекреаційне господарство, до якого належать санаторії, курорти і пансіони, будинки і бази відпочинку, санаторії-профілакторії, туристичні бази тощо. У його структурі переважають лікувально-оздоровчі заклади. Найбільше рекреаційних закладів у Криму, Карпатах та узбережжі Чорного і Азовського морів.

Важливу роль в СК відіграють побутові послуги(житлово-комунальні, побутового обслуговування, торгівлі і громадського харчування тощо), які сприяють збільшеню вільного часу населення та його раціональному використанню, підвищенню культурного побуту, зменшенню масштабів і трудомісткості домашнього господарства. Весь житловий фонд в Україні перевищує 10000млн м2 заг площі житла, у тому числі держ, колективний фонд і фонд житлово-будівельних кооперативів становить 292млн м2, а решта – знаходиться у приватній власності громадян. Краща забезпеченість населення житло у міських поселеннях луганської, Донецької, Дніпропетровської, Київської, Черкаської обл., а в сільській місцевості – у Вінницькій, Київській, Черкаській, Хмельницькій, Кіровоградській, Чернігівській, Житомирській, Полтавській, Сумській і Дніпропетровській обл.. Поліпшується якість як жилих, так і допоміжних приміщень. З’вилося більше жилих кварталів та суспільних центрів, які мають виразні архітектурні рішення. За рівнем благоустрою жилі приміщення в міських поселень і сільській місцевості істотно відрізняються. Сільські житла гірше забезпечені газом, центральним опаленням, водопроводом, каналізацією, гарячим водопостачанням, ваннами. Обсяг житлового будівництва в останні роки знизився. За останні роки структура в-ва основних видів побутових послуг в Укр поступово приводиться у відповідність до структурних змін в потребах населення. У загальному обсязі побутових послуг найбільша частка припадає на транспортні послуги, ремонт і технічні обслуговування транспортних засобів, ремонт і будівництва житла, пошиття одягу, ремонт радіотелевізійної апаратури тощо. Найвищий показник щодо наданих послуг на одного жителя припадає на Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську, Київську та південні обл. Укр. Складовою Ск є комплекс торгівлі і громадського харчування, що задовольняє перш за все особисті потреби населення. Торгівля поділяється на оптову і роздрібну. Під-ства оптової торгівлі закуповують у виробників великі партії товарів і тому концентруються у великих містах і промислових центрах. Крамниці роздрібної торгівлі продають товари безпосередньо кожній людині. За останні роки їх мережа різко зросла. Найвищі показники роздрібного товарообороту на одну людину х – ний для міста Києва, АРК, Донецької, Харківської. Запорізької, Одеської і Львівської обл.. Головним джерелом товарних ресурсів є промисловість. Останнім часом зросла мережа громадського харчування, особливо швидкого обслуговування. Важливе соціально-ек. значення набуває транспорт, в якому переважає питома вага послуг автомобільного та повітряного пасажирського транспорту й стійкого зниження залізничного і водного. В Укр. функціонує широка мережа (понад 17 тис.) під-ств зв’язку та їх відділення. Комплекс зв’язку включає всі види зв’язку, радіомовлення і телебачення. В перспективі слід розвивати телефонний зв’язок в першу чергу в сільській місцевості, підвищувати рівень автоматизації, запроваджувати більш досконалу апаратуру, електронну та сортувальну техніку. Все це сприятиме не лише збільненню обсягу та асортименту послуг, а й підвищенню їх якості.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке регіональна економіка