Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

1=(1-2) / [[1=(1+2)]]

.pdf
Скачиваний:
2
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
103.81 Кб
Скачать

це були зерна ячменю і пшениці. Дикорослі ячмінь і пшениця зустрічаються в Передній Азії. Саме тут понад 10 тис. років тому виникло землеробство.

Скотарство з'явилося приблизно у той самий час, що й землеробство. А першими (після собаки) свійськими тваринами стали вівця, коза, свиня, корова і віслюк.

З виникнення землеробства і скотарства починається відлік людської цивілізації. Наслідком неолітичної революції стало помітне покращання умов життя, зростання харчових запасів, збільшення тривалості життя (до 3032 років). Відбувається перший «демографічний вибух» і населення Землі зростає з 5 млн. до 80 млн.

Одним із найважливіших досягнень стало вміння виготовляти глиняний (керамічний) посуд. Так виникло найдавніше — гончарне — ремесло. Випалена на вогні глина була

першим штучним матеріалом, який створила людина. Вироби з кераміки дозволяли краще зберігати запаси харчів та готувати варену їжу. З'являється прядіння, а на його основі — ткацтво, яке дало ще один штучний продукт — тканину. Близько 9 тис. років тому в Передній Азії з'явилося ще одне

~ 11 ~

ремесло — обробка металів.

Змінилася організація суспільного життя.

Надлишки продуктів сприяли відокремленню парної сім'ї, оскільки можна було вже прожити не лише за допомогою колективного господарювання, а й сімейного.

Кам'яний вік охоплює більше 99 % історії людства. Перехідною епохою від кам'яного до металічного періоду був енеоліт

— мідно-кам'яний вік, коли поряд з кам'яними почали виробляти знаряддя з міді (III—II тис. до н. е.). Перехід до використання металу — одна з найважливіших віх в історії людства. Самородна мідь оброблялася методом холодного кування, а пізніше люди навчилися витоплювати метал з руди, застосовувати ливарництво. Крім міді, використовувалися також срібло і золото, але із-за їх дефіциту ці метали майже зразу стали дорогоцінними.

Більшість людських поселень назавжди залишилися селами і лише деякі з часом перетворилися на міста. Перші міста були від-

криті археологами у місцевостях з теплим кліматом, сприятливим для розвитку землеробства. Найдавнішим містом на

~ 12 ~

Землі деякими істориками вважається Ієрихон, який було засновано у VIII тисячолітті до н. е. в долині річки Йордан, що на північ від Мертвого моря. Це місто згадується в Біблії. Найдавніші міста стали центрами формування перших цивілізацій.

На зміну енеоліту прийшов бронзовий вік (II тис. до н. е.), коли люди навчилися виробляти бронзу (сплав міді з оловом) — перший штучний сплав, знаряддя з якого мали переваги над кам'яними. Відбувається пер-

ший великий суспільний поділ праці — відокремлення скотарства від землеробства. Розподіл праці між орачами і скотарями передбачав необхідність обміну продуктами праці, тобто примітивної торгівлі. На зміну матріархату приходить патріархат, оскільки чоловіки починають відігравати більшу роль в металургії та скотарстві. Рід тепер складається з ряду сімей, споріднених по батьківській лінії. Розвиток скотарства і

землеробства призвів до виникнення засобів пересування, в тому числі за допомогою коліс, що стало одним з найвидатніших винаходів людства. Підвищення продуктивності праці спричинило появу надлишків продуктів, викликало потребу в робочих

~ 13 ~

руках. Дедалі частіше суперечнисті розв“язуються за допомогою війн. Війни ведуться

для розширення власної території, пограбувань, захоплення робочої сили - рабів, які виконують найтяжчі роботи. Поселення оточували земляними ватами та стінами, щоб уберегтися від несподіваних набігів. Для ведення військових дій обирався глава племені — вождь. Він та його оточення, якщо справи йшли добре, здобували авторитет. З- поміж них і їхніх дітей обирався новий вождь.

Родові общини об'єднувались в племена. Вони займали певну територію, мали свою мову, звичаї, управління. На чолі племен стояли ради родових вождів — старійшин, які обиралися з найавторитетніших осіб. Для вирішення найважливіших питань скликались збори всього племені. Ради старійшин розподіляли між родами племені ділянки для полювання і скотарства, землі для обробітку і побудови житла, вирішували спільні питання.

Поступово первісне суспільство вступає в період розкладу, оскільки виділяється як основний його осередок патріархальна сім'я, виникає поділ общинників на багатих і

~ 14 ~

бідних (майнова і станова нерівність),

з'являється приватна власність. На зміну ро-

довій общині кровних родичів приходить сусідська (територіальна), де родинні зв'язки змінилися спільністю території і господарського життя.

Ці процеси посилилися в часи залізного віку (І тис. до н. е.), коли використання заліза, твердішого від бронзи, призвело до ще одного великого суспільного поділу праці —

ремесло відділяється від землеробства і

стає самостійною галуззю. Активно йде процес етногенезу, тобто утворення народів за рахунок об'єднання племен. Формується цивілізація.

ПИТАННЯ НА ЗАКРІПЛЕННЯ:

1.Що таке «історичне джерело»?

2.Назвіть типи історичних джерел.

3.Що включають в себе письмові джерела?

4.Що включають в себе речові джерела? Яка наука вивчає речові джерела?

5.Що включають в себе усні джерела?

6.Яка різниця між первинними і вторинними джерелами?

7.Які ви знаєте системи літосчислення?

8.Назвіть найпоширенішу сьогодні систему

~15 ~

літосчислення.

9. На які основні періоди поділяється всесвітня історія?

10 Які хронологічні рамки охоплює історія Стародавнього світу?

11.Які хронологічні рамки охоплює Історія Середніх віків?

12.Які хронологічні рамки охоплює Нова історія?

13.Які хронологічні рамки охоплює Новітня історія?

14.На які періоди поділяється кам“яний

вік?

15.Поясніть, чим відрізняється привласнювальний тип господарювання від відтворювального.

16.Що таке збиральництво?

17.Що таке матріархат? Що для нього характерно?

18.Назвіть перші форми релігійного світогляду.

19.Що таке анімізм?

20.Що таке тотемізм?

21.Що таке магія?

22.Що таке фетишизм?

23.Що таке наскельні малюнки?

24.Хто такі кроманьйонці? Коли вони

~16 ~

з“явились?

25.Що таке «неолітична революція»?

26.Що таке енеоліт?

27.Назвіть хронологічні рамки мідного

віку.

28.Назвіть хронологічні рамки залізного

віку.

~ 17 ~

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке 1=(1-2)