Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

готель / готель / Технологія / будгенплан / Площі складів і потреби будівництва

.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
326.66 Кб
Скачать

3.3.3 Розрахунок площі тимчасових будівель і споруд

Тимчасові будівлі та споруди розраховуємо з урахуванням загальної чисельності працюючих на будмайданчику в найбільш чисельну зміну (в першу зміну).

Загальну чисельність робітників в першу зміну визначають по такій формулі:

Nзаг.=(Nов.+Nнов.+Nітр.+Nмоп.)*1,06;

Nов= Nmax=80 чол. – чисельність робочих основного виробництва в першу зміну.

Nнов.=0,2*Nов.=0,2*41=8 чол. – чисельність робочих неосновного виробництва.

Nітр=0,06*(Nов+Nнов.)=0,06*(41+8)=3 чол. – чисельність інженерно-технічних робітників;

Nмоп.=0,04*(Nов.+Nнов.)=0,04*(41+8)=2 чол. – чисельність молодшого обслуговуючого персоналу.

Nзаг1 зм=(80+8+3+2)*1,06=93 чол.

Чисельність жінок приймають в межах 40% від загальної чисельності робочих по календарному плані:

Nж.=0,4*Nзаг;

Nж.=0,4*80=32 ж.

Площі для гардеробів визначають з урахуванням чисельності робочих у всі зміни:

Nзаг=Nзаг1 зм+Nзаг2 зм;

Nзаг2 зм=Nmax-Nmax1 зм;

Nзаг2 зм=80-77=3 чол.;

Nзаг=80+3=83 чол.;

в тому числі – для жінок 32 чол., для чоловіків Nчол.=80-32=48 чол.

Душові для чоловіків – 48 чол.;

Душові для жінок – 32 чол.;

Туалети для чоловіків – 48 чол.;

Туалети для жінок – 32 чол.;

Інші приміщення - Nзаг1 зм=80 чол.

ДП 5.06010101.418.004.ПЗ

Арк

Зм

Кiл

Арк

док

Пiдпис

Дата

Розрахунок площі тимчасових будівель та споруд

Таблиця 4

Найменування приміщення

К-сть

працюючих

Відсоток користування приміщенням

Площа, м2

Розміри будівлі (приміщ.), м

Тип будівлі

На одного робітника

Загальна

Службові

Контора виконроба

5

100

4

21

9х3

Пересувний вагончик

Диспечерська

3

100

7

21

9х3

Пересувний вагончик

Санітарно-побутові

Гардеробні для чоловіків

48

100

0,4

21

9х3

Пересувний вагончик

Душові для чоловіків

48

40

0,2

Гардеробні для жіно

22

100

0,4

21

9х3

Пересувний ва

Душові для жінокончик

32

40

0,2

Приміщення для обігріву та захисту від сонячної радіації

80

50

0,1

60

10х6

Пересувний вагончик

Приміщення для прийому їжі та відпочинку

80

60

1

Умивальні

80

40

0,2

Пересувний вагончик

Туалети для чоловіків

57

100

0,1

9

3х3

Біотуалет

Туалети для жінок

32

100

0,1

ДП 5.06010101.418.004.ПЗ

Арк

Зм

Кiл

Арк

док

Пiдпис

Дата

3.3.2 Організація складського господарства

Для правильної організації складського господарства на будівельному майданчику передбачено:

  • відкриті площадки для зберігання цегли, залізобетонних конструкцій та інших матеріалів, які не бояться атмосферних впливів;

  • навіси для зберігання столярних виробів, та інших матеріалів;

  • закриті склади двох типів:

  • опалювальні, для зберігання лако-фарбових матеріалів, цементу;

  • неопалювальні, для зберігання, покрівельної сталі, електрохімічних матеріалів та інших.

Площа складських приміщень розраховується для конструкцій і матеріалів, необхідних для виконання робіт у відповідності з прийнятим періодом проектування будгенплану.

Склади представляють собою спеціально обладнану територію чи приміщення для короткочасного або тривалого зберігання будівельних матеріалів. Склади бувають закритими, відкритими, напівзакритими (навіси).

Для розрахунку використовується формула:

S=Qз.*K1*K2*n/q*K3*t,

де Qз. – розрахунковий запас матеріалу для складування на будмайданчику;

K1 – коефіцієнт нерівномірності видачі матеріалів (1,3);

K2 - коефіцієнт нерівномірності завезення матеріалів (1,1);

n – норма запасу матеріалів на складі в днях;

q – норма складування матеріалу на 1 м2 площі складу;

K3 – коефіцієнт використання площі складу (0,6);

t – тривалість виконання обєму робіт.

ДП 5.06010101.418.004.ПЗ

Арк

Зм

Кiл

Арк

док

Пiдпис

Дата

Розрахунок площі складів

Таблиця 5

Назва матеріалу

Один.

виміру

Вихідні дані

Площа складу, м2

Розмір складу, м

Спосіб зберігання матеріалів

Вид складу

Qз

t

q

Розрахун-кова

Прийнята

Фундаментні блоки

М3

479,96

6

2,5

35

35

7х5

Касети

Відкритий

Цегла (зовнішніх та внут. стін)

тис. шт

1850,6

90

0,70

10,27

14

7х2

Піддони

Відкритий

Керамічна плитка

м2

13267

5

80

3,8

4

2х2

Пакети

Закритий

Паркет

м2

6413

35

200

8,5

10

5х2

Пакети

Навіс

Віконні та дверні блоки

м2

779

55

45

12

15

5х3

Під

они

Навіс

Плити перекриття та покриття

шт.

730

90

0,5

84,16

100

5х20

Касети

Відкритий

ДП 5.06010101.418.004.ПЗ

Арк

Зм

Кiл

Арк

док

Пiдпис

Дата

3.3.4. Проектування тимчасового водопостачання. Розрахунок діаметра тимчасового водопроводу

Водопостачання будівництва здійснюється з урахуванням діючих систем водопостачання.

При влаштуванні мережі тимчасового водопостачання в першу чергу необхідно прокладати і використовувати мережі запроектованого постійного водопроводу. При вирішенні питання про тимчасове водопостачання будівельної площадки задача заключається у визначенні схеми розміщення мережі і діаметра трубопроводу, який подає воду на слідуючі потреби:

  • виробничі (Ввир.);

  • господарські (Вгос.);

  • душові установки (Вдуш.);

  • пожежогасіння (Впож.).

Повна потреба у воді складає:

Взаг.=0,5*(Ввир.гос.душ.)+Впож.).

По максимальному розходу води в найбільш напружену зміну(Qmaxзм=Qпрзм=3870л., таблиця 3), визначаємо секундний розхід води на виробничі потреби:

Qпрс=Qпрзм1/t1*3600,

де Qпрзм – змінний розхід води на виробничі потреби;

К1=1,5 – коефіцієнт часової нерівномірності використання води;

t1=8 год. – тривалість зміни.

Qпрс=3870*1,5/8*3600=0,2 л/с.

Секундний розхід води на господарські потреби визначаємо за формулою:

Qгос.с=Qгос.зм2/t2*3600,

де Qгос.зм=qгос.н*Nзаг.1зм=25*41=1025 л. – розхід води на господарські потреби в зміну;

ДП 5.06010101.418.004.ПЗ

Арк

Зм

Кiл

Арк

док

Пiдпис

Дата

qгос.н=25 л. – нормативний розхід води на одного робочого в зміну на

господарські потреби при наявності каналізації;

Nзаг.1зм= чол. – максимальне число працюючих в першу зміну;

К2=2,7 – коефіцієнт годинної нерівномірності використання води.

t2=8 год. – тривалість зміни.

Qгос.с=1025*2,7/8*3600=0,1 л/с.

Секундний розхід води на душові установки:

Qдуш.с=Qдуш.зм/t3*60,

де Qдуш.зм=qдуш.н*Nдуш.=30*(81*0,4)=972 л. – розхід води на душові установки в зміну;

qдуш.н=30 л. – нормативний розхід води на приймання душу одним робітником;

Nдуш.=Nзаг.1зм*0,4=81*0,4=32,4 – число працюючих, які користуються душом;

t3=45 хв. – розрахункова тривалість використання душових установок.

Qдуш.с=972/45*60=0,36 л/с.

Відповідно до площі будівельної площадки S=9513,29м2 по нормативним даним підбираємо секундний розхід води на пожежогасіння, який становить Qпож.с=10 л/с.

Визначаємо максимальний загальний секундний розхід води:

Взаг.=0,5*(0,2+0,1+0,18)+10=10,24 л/с.

Визначаємо розрахунковий діаметр труби для тимчасового трубопроводу:

D= 4*1000*Qmaxс/π*V ,

де V=1,5 м/с – швидкість руху води по трубах.

D= 4*1000*10,24/3,14*1,5 =93,25 мм.

Діаметр стальної труби водопроводу приймаємо рівним 100 мм.

Діаметр тимчасового водопроводу визначаємо без врахування пожежотушіння

D= 4*1000*Qmaxс/π*V

Qmax=0,2+0,1+0,18=0,48л/с

D= 4*1000*0,48/3,14*1,5 =20,19 мм

Приймаємо трубу діаметром 20мм.

ДП 5.06010101.418.004.ПЗ

Арк

Зм

Кiл

Арк

док

Пiдпис

Дата

3.5. Проектування тимчасового електропостачання. Розрахунок необхідної кількості прожекторів

Проектування тимчасового електропостачання

Визначаємо розхід електроенергії на живлення електродвигунів машин і механізмів в найбільш напружену зміну:

Ре=∑Рм1/cosϕ1 ,

де ∑Рм – сума потужностей всіх електродвигунів машин і механізмів, які використовуються для виконання робіт;

К1=0,5 – коефіцієнт одночасної роботи електродвигунів;

cosϕ1=0,7 – коефіцієнт потужностей для електроустановок.

Ре=.204,4×0,3/0,5+4,3×0,7/0,5+45,6×0,35/0,4+40×0,7/0,8+1,1×0,3/0,4+2,2×0,3/0,4= 206,035кВт

Для визначення ∑Рм використовуємо графік руху машин і механізмів. Розраховані дані заносимо в таблицю 7.

Визначаємо розхід електроенергії на внутрішнє освітлення:

Рв.о.3*∑Рв.о.,

де К3=0,8 – коефіцієнт одночасності роботи освітлювальних пристроїв і засобів для внутрішнього освітлення;

Рв.о. – сумарна потужність освітлювальних пристроїв і засобів для внутрішнього освітлення об’єкту.

Рв.о.=0,8*1,27=1,02 кВт*год.

Визначаємо розхід електроенергії на зовнішнє освітлення:

Рз.о.4*∑Рз.о.,

де К4=0,9 – коефіцієнт одночасності роботи освітлювальних пристроїв і засобів для зовнішнього освітлення;

Рз.о. – сумарна потужність освітлювальних пристроїв і засобів для зовнішнього освітлення території.

Рз.о.= (206,05+5,18+4,18+1,07+1,3+2,25) ×1,05=228,9 кВт

ДП 5.06010101.418.004.ПЗ

Арк

Зм

Кiл

Арк

док

Пiдпис

Дата

Розраховані дані заносимо в таблицю 8.

Розрахунок потеби в електроенергії для внутрішнього та зовнішнього освітлення

Таблиця 8

Споживачі

Один.вим.

Кількість (площа, м2)

Розхід електроенер. по нормі на один. вим., Рн, кВт*год.

Загальний розхід електроенер., Рв.о., Рз.о., кВт*год.

Внутрішнє освітлення

Контора та побутові приміщення

м2

200

0,015

126

Душові

м2

4

0,003

0,006

Склади закриті

м2

-

0,0015

-

Навіси

м2

25

0,003

0,075

Разом

-

-

-

1,27

Зовнішнє освітлення

Територія будівництва

1000м2

9,513

2,4

22,83

Відкриті складські площадки

1000м2

0,382

0,8

0,3

Основні дороги і проїзди

км

5,0

Площадки для земляних, бетонних і камяних робіт

1000м2

0,53

0,6

0,32

Площадки для монтажних робіт

1000м2

0,53

1

0,53

Разом

-

-

-

Визначаємо загальний розхід електроенергії:

Рзаг.=α*(Репрв.о.з.о.),

де α=1,1 – коефіцієнт втрати потужності в мережі;

Рпр=0 – розхід електроенергії на виробничі потреби (роботи виконуються в літній період).

Рзаг.=1: (206,05+5,18+4,18+1,07+1,3+2,25) ×1,05=228,9 кВт

По розрахованим показникам підбираємо силовий трансформатор ТМ Мочтострой потужністю 180 кВт.

ДП 5.06010101.418.004.ПЗ

Арк

Зм

Кiл

Арк

док

Пiдпис

Дата

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке будгенплан