Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

готель / готель / Технологія / будгенплан / РОЗРАХУНОЕ ЕАЛЕНДАРНОГО БУДГЕНПЛАНУ

.docx
Скачиваний:
14
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
77.19 Кб
Скачать

3.2.Календарний план

Календарний план виконання робіт по об’єкту розроблений у вигляді лінійного графіку в якому вказано послідовність і строки виконання робіт. Згідно календарного плану розраховано необхідність в трудових та матеріально-технічних ресурсах.

Календарний план виконання робіт складається з двох частин: розрахункової частини і лінійного графіка.

В розрахунковій частині вказано об’єм робіт, затрати праці та машинного часу, тривалість виконання робіт та склад ланки, бригади.

В графічній частині календарного плану вказано тривалість робіт.

Однією лінією показано роботи, які виконуються в одну зміну. Цифра над лінією показує чисельність бригади, число під лінією – тривалість роботи в днях.

Будівництво починається з виконання робіт які тривають 22 днів. Планіровка та зрізка родючого шару грунту виконується бульдозером С-104.

Риття траншей і котлована під ленточні фундаменти виконується екскаватором

ЭО - 3322. Роботи проводяться в дві зміну на протязі 7 днів. Після механізованої розробки грунта проводиться розробка грунта вручну і влаштування пісчаної підготовки подушки завтовшки 100мм під залізобетонні плити подушок. Після завершення нульового циклу ведеться цегляна кладка зовнішніх стін, монтаж плит покриття. Завершається цей комплекс робіт цегляною кладкою внутрішніх стін і перегородок в дві зміну на протязі 90днів, та установки віконних блоків і воріт в одну зміну на протязі 50 днів.

По завершенню цього циклу робіт виконуються роботи по влаштуванню покрівлі по плитам покриття через на протязі 39 днів. Паралельно ведеться заскління вікон штукатурка внутрішніх стін і перегородок та влаштування бетонної підготовки.

По завершенню штукатурних робіт виконуються підлоги, оздоблення фасаду і малярних робіт.

Закінчуються роботи благоустроєм будівельного майданчика. Паралельно будівельним роботам виконуються сантехнічні, електромонтажні та слабострумні роботи. Тривалість роботи по календарному плану складає 281 день.Нормативна тривалість по БНіП 1.04.63-85 - 264 днів. Скорочення тривалості будівництва виконано за рахунок паралельності ведення робіт та механізації трудомістких робіт.

ДП.5.06010101.418.004.ПЗ

Арк

Зм

Кiл

Ар

док

Пiдпис

Дата

3.2.1.Сумарний графік руху робочої сили

По календарному плану розраховується в часі потреба в трудових ресурсах. При складанні календарного плану враховано необхідність рівномірного руху робітників та використання трудових ресурсів.

Рівномірна потреба в робочих по професіях забезпечується за рахунок послідовного і безперервного переходу робочих бригад з одного місця роботи на інші. Вирівнювання потреби в робочих по об’єкту досягається шляхом перерозподілу строків початку і кінця робіт. Максимальна кількість працюючих на майданчику складає 25 чоловік

Середня кількість робітників

Коефіцієнт нерівномірності руху робітників

ДП.5.06010101.418.004.ПЗ

Арк

Зм

Кiл

Ар

док

Пiдпис

Дата

3.2.2.Техніко-економічні показники календарного плану

п/п

Найменування

Один.вим.

Показники

Нормати

Прийнятий

1

Тривалість будівництва

дні

264

281

2

Загальна трудомісткість (Тр)в т.ч. на загально-будівельні роботи

Люд.дні

11882,5

16082

3

Продуктивність праці

%

100

173

4

Питома трудомісткість

Тр/V=1440/7065

Люд.дні/м3

0.2-0.5

0.45

5

Коефіцієнт нерівномірності руху робітників

-

1.2-2

1.4

6

Обсяг комплексної механізації земельних робіт

Роботи виконані вручну-15м3

Об’єм земельних робіт виконані не вкомплексі – м3

Об’єм земельних робіт виконаних в комплексі- 209 м3

Загальний об’єм V=26559 м3

Охват механізацією

%

100

Охват комплексною механізацією

%

100

7

Коефіцієнт суміщеності

>1

8

Коефіцієнт змінності

>1

1

ДП.5.06010101.418.004.ПЗ

Арк

Зм

Кiл

Ар

док

Пiдпис

Дата

3.3.Будівельний генеральний план

Будівельним генеральним планом називається генеральний план площадки, на якому крім проектуємих постійних будівель показана розстановка основних монтажних і грузопідємних механізмів, тимчасових будівель іспоруд, що використовуються в період будівництва.

Будгенплан визначає склад і розміщення об’єктів будівельного господарства з метою максимальної ефективності їх використання і з урахуванням охорони праці.

Будгенплан являється частиною комплексної документації на будівництва і його рішення повинні бути ув’язані з рештою розділів проекта, в тому числі з прийнятою технологією робіт і строками будівництва. Рішення будгенплану повинні відповідати вимогам будівельних нормативів.

Будгенплан повинен забезпечувати найбільш повне задовільнення побутових потреб працюючих на будівництві, ця вимога реалізується шляхом продуманого підбору і розміщення побутових приміщень, влаштування пішохідних шляхів. Тимчасові споруди і будівлі розміщуються на територіях не призначених під забудову до кінця будівництва.

3.3.1.Розрахунок складських приміщень

Склади для зберігання матеріально-технічних ресурсів виконуються з дотриманням діючих нормативів складських приміщень і норм виробничих запасів.

Розрахунок площ під склади визначається по кількість матеріалів, що підлягають зберіганню на складі по наступній формулі:

Qзап=

де Qзап- запас матеріалів на складу

- загальна потреба в кількості матеріалів для здійснення будівництва

-коефіцієнт нерівномірності поступання матеріалів на склад

Т-тривалість розрахункового періоду в днях

п-норма запаса матеріалів в днях

k – коефіцієнт нерівномірності споживання матеріалів

Корисна площа складу F без проходів визначається по формулі

Де g-кількість матеріалів укладаємих на 1м2 площі склада

Загальна площа склада

S=F/

-коефіцієнт використання склада

ДП.5.06010101.418.004.ПЗ

Арк

Зм

Кiл

Ар

док

Пiдпис

Дата

Визначення необхідності в тимчасових будівлях і спорудах

Площі тимчасових будівель і споруд розраховуються по максимальній чисельності працюючих на будівельному майданчику.

Чисельність працюючих визначається по формулі: Nзаг=(Nов+Nнов+Nітр+Nмоп)1,06;

Nов= Nmax1 зм=57 чол. – чисельність робочих основного виробництва.

Nнов=0,2 Nов=0,2х25=5 чол. – чисельність робочих неосновного виробництва.

Nітр=0,08(Nов+Nнов)=0,08(25+5)=2.0 чол. – чисельність інженерно-технічних робітників;

Nмоп=0,06(Nов+Nнов)=0,06(25+5)=1,8 чол. – чисельність молодшого обслуговуючого персоналу.

Nзаг=(57+5+2+2)1,06=90 чол.

Розрахунок тимчасових будівель та споруд

Найменування приміщення

К-сть працюючих

Відсоток користування приміщенням

Площа

Розміри

Тип будівлі

На одного працівника

Загальна

1.Контора

2.Диспетчерская

3.Кабинет по ОТ

4.Гардеробные

-мужские

-женские

5.Сушилка

-мужские

-женские

6. Душевые

-мужские

-женские

7. Умывальные

-мужские

-женские

8.Туалеты

-мужские

-женские

9.Помещение для обогрева

10.Столовая

8

3

90

40

62

30

62

30

62

30

62

30

90

90

4,8

7

0,9

0,9

0,2

0,2

0,43

0,43

0,05

0,05

0,07

0,07

1,0

0,15

38,4

21

20

82,8

36

12,4

6,0

26

12,0

3,25

1,4

4,55

1,96

93

13,9

21

81

42

42

21

21

21

21

108

21

контейнер «Комфорт»

КП.5.06010101.418.005.ПЗ

Арк

Зм

Кiл

Ар

док

Пiдпис

Дата

Розрахунок потреби будівництва у воді

Водозабезпечення будівництва повинно здійснюватись з врахуванням діючих систем водо забезпечення.

Вода на будівельному майданчику використовується на виробничі потреби;

Господарсько-побутові потреби;

Душові установки;

Пожежогасіння;

Повна потреба у воді вираховується по формулі.

Взаг.=0.5(Впр.+Вгосп.+Вдуш.)+Впож.

Графік потрібності у воді для виробничих потреб

Споживачі

води

Од.

вим.

К-ть

в

зміну

Норма розходу на один.

Заг.

Розхід

води

Місяці

Квітень

Траве-нь

Червень

Липень

Робота екскаватора

Маш.год

8

15

120

120

-

-

-

Заправка екскаватора

1

маш

1

120

120

120

-

-

-

Заправка і обмивка тракторів

1

маш

1

600

600

600

-

-

-

Малярні роботи

М2

2760

1

-

-

-

-

276

Штукатурні роботи

М2

57

8

-

-

-

-

456

Змочування цегли

тис.

шт

4

230

920

-

920

920

-

По максимальному розходу знаходимо секундний розхід води по формулі:

Qспр=900х1,5/8х3600=0,04 л/с;

Кількість води для господарсько-побутових потреб визначається на основі запроектованого будгенплану, кількості працюючих які користуються послугами і норми розходу води.

Секундний розхід води на господарсько-побутові потреби визначається

Qсгосп=540х3/8х3600=0,05 л/с;

КП.5.06010101.418.005.ПЗ

Арк

Зм

Кiл

Ар

док

Пiдпис

Дата

Секундний розхід води на душові установки визначаються по формулі:

Qсдуш=720х1/0.75х3600 =0,27 л/с.

Для пожежогасіння на будівельному майданчику приймаємо розхід води 10 л/с. – 2 пожежних гідранти по 5 л/с.

Таким чином

Qзаг=0,5(0,04+0,03+0.27)+10=10,18л/с

Діаметр труби для тимчасового водопроводу:

Діаметр стальної труби тимчасового водопроводу приймаємо рівним 20 мм.

Забезпечення будівництво електроенергією

Електроенергія на будмайданчику використовується для живлення машин, тобто для виробничих потреб, для зовнішнього і внутрішнього освітлення і на технологічні потреби.

На основі календарного плану, графіку роботи машин і механізмів і будгенплану визнаються споживачі електроенергії і їх потужність в кВт.

Графік потужності силової установки для виробничих потреб будівництва

Споживачі

води

Од.

вим.

К-ть

Утановлена потужність кВт

Заг.

потуж

в кВт

Місяці

Траве-нь

Червень

Липень

Серпень

Штукатурна станція СО-57

шт

1

10

10

-

-

10

-

Зварювальний агрегат ТС-500

Шт.

1

54

54

54

54

-

-

Малярна станція СО-115

шт

1

40

40

-

-

40

40

Потужність силової установки для виробничих потреб визначається по формулі

Кс- коефіцієнт

-коефіцієнт потужності

КП.5.06010101.418.005.ПЗ

Арк

Зм

Кiл

Ар

док

Пiдпис

Дата

Потужність мережі зовнішнього освітлення

Потужність мережі зовнішнього освітлення вираховується по формулі:

Wн.о.=Rс

Споживачі електроенергії

Од. вим

Кількість

Норма освітленості

Потужність, кВт

Монтаж збірних конструкцій

1000м2

0.864

2.4

2.07

Відкриті склади

1000м2

0.254

1.2

0.3

Внутрішні дороги

км

0.308

2.5

0.77

Охоронне освітлення

км

0.228

1.5

0.342

Прожектори

шт

4

0.5

2

Потужність мережі зовнішнього освітлення становить Wн.о.=1•5.48=5.48квт

Кількість електроенергії для внутрішнього освітлення

Найменування

Од. вим

Кількість

Норма освітленості

Потрібна потужність, кВт

Контора ви контора

100м2

0.27

1.5

0.40

Гардероб з умивальником

100м2

0.27

1.5

0.40

Приміщення для прийому їжі

100м2

0.27

1

0.30

Душова

100м2

0.21

1

0.21

Уборна вигрібна

100м2

0.02

1

0.02

ДП.5.06010101.418.004.ПЗ

Арк

Зм

Кiл

Ар

док

Пiдпис

Дата

Потужність мережі внутрішнього освітлення

Wв.о.=Кс•

Wв.о.=0.8•1.33=1.06 кВт

Загальна потужність становить

Wобщ.=65.7+5.48+1.06=92.23кВт

По загальній потужності підбираємо трансформатор. Потужність трансформатора вираховуємо по формулі:

Wтр=1.1•92.23=101.34 кВт

Вибираємо трансформатор ТМ180/6.

Техніко - економічні показники будгенплану

1.Площа ділянки

Sділ=135х90=12150м2

2.Площа забудови ділянки

Sзаб=21.4х78.4=1677.8м2

3.Площа забудови тимчасовими будівлями

Sзаб=9х3х3+7.3х3х2+2х2+6х10=188.8м2

4. Протяжність тимчасових мереж:

- доріг – 355м;

- повітряної електромережі – 434 м;

- кабельної електромережі – 40 м;

- водопровід – 185 м;

- каналізації – 120 м;

- огородження майданчика – 450 м;

- огородження монтажної зони – 120 м.

5.Коефіцієнт забудови

К==

6.Коефіцієнт використання території

ДП.5.06010101.418.004.ПЗ

Арк

Зм

Кiл

Ар

док

Пiдпис

Дата

КП.5.06010101.418.005.ПЗ

Арк

Зм

Кiл

Ар

док

Пiдпис

Дата

Міроприємства по техніці безпеки

До експлуатації будівельних механізмів і обладнання допускаються люди, які навчені правилам експлуатації і пройшли курс техніки безпеки при роботі з даними механізмами. Ремонт та наладка обладнання під час його роботи забороняється. Проходи не повинні захламлятися предметами і матеріалами які можуть заважати пересуванню людей.

Під час роботи в зимових умовах обледенілі входи в будівлю повинні бути посипані піском.

Для переходу робочих через траншеї необхідно ставити перехідні інвентарні мостики з перилами.

При виконанні земляних робіт не дозволяється рух автотранспорту в межах призми руйнування грунту. Загрузка грунту на автосамосвали екскаватором повинна проводитися з боку заднього або бокового борта.

Для захисту працюючих від враження електричним струм вісі металічні частини обладнання, які можуть бути під напругою в разі пошкодження ізоляції, повинні бути занурені приєднаннями до нульового дроту, або заземлювача.

При виконанні будівельно - монтажних робіт забороняється знаходитися в зоні роботи крана. Забороняється залишити вантаж у висячому положенні. Забороняється перебування людей на елементах і конструкціях під час їх підйому і монтажа.

Щоб запобігти травматизму на будівельному майданчику необхідно дотримуватись правил технічні безпеки.

КП.5.06010101.418.005.ПЗ

Арк

Зм

Кiл

Ар

док

Пiдпис

Дата

Розрахунок складських площ

Наименов

Мат-ов и изделий

Ед. изм.

Продолжит потреб.

Общая потребность

Суточный расход

Запас в днях

Продолжит хранения

Норма складирован.

Полезная площадь

к-т проходов

Площадь склада

Способ хранения

1.Фундаментный блок

2. Плиты перекрытия

3. Перемычки

4.Элементы лестниц.

5. Кирпич

6.Арматура

7.Щебень, песок, гравий

8.Опалубка

9.Плиты гипсовые

10. Рулонный

материал

11.Пенополистирол

12. Лакокрасоч.

материалы

13. Проф. настил

14. Стекло

м3

м3

м3

м3

шт

т

м3

м2

м3

1рул

м3

т

м2

м2

51

279

286

36

303

34

100

36

15

29

299

93

13

16

479,96

1643,6

93,61

40,6

1850,6

65,62

331

532,3

134,8

677

52

13,22

112

621

9,4

5,89

0,33

1,13

6,11

1,93

3,31

14,79

8,99

23,34

0,17

0,14

8,6

38,8

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

94,11

58,91

3,27

11,3

61,1

19,3

33,1

147,86

89,9

233,45

1,7

1,42

86,1

388

2,5

0,7

0,5

0,5

0,7

0,8

3

10

0,8

18

0,5

0,8

0,8

170

37,64

84,16

6,55

22,55

8,7

24,12

11

14,79

112,4

12,97

3,5

1,77

107,7

2,28

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

45,17

100,98

7,86

27,07

10,47

28,95

13,24

17,74

134,8

15,56

4,2

2,13

129,2

2,74

Открытый

Открытый

Открытый

Открытый

Открытый

Навес

Открытый

Открытый

Открытый

Навес

Закрытый

Закрытый

Открытый

Навес

КП.5.06010101.418.005.ПЗ

Арк

Зм

Кiл

Ар

док

Пiдпис

Дата

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке будгенплан