Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

статут ДЮСШ

.pdf
Скачиваний:
5
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
235.68 Кб
Скачать

2.Розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності ДЮСШ; 3.Визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів, упровадження під час

навчально – тренувальних занять досягнень науки і кращого досвіду роботи; 4.Розробляє рекомендації з питань удосконалення навчально – тренувальної

та спортивної роботи; 5.Вносить керівництву ДЮСШпропозиції щодо налагодження міжнародних

спортивних зв'язків; 6.Захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір, форм,

методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання під час проведення навчально – тренувальної та спортивної роботи; - розглядає інші питання, пов'язані з діяльністю ДЮСШ.

Засідання тренерської ради ДЮСШпроводяться у разіпотреби, але не рідше одного разу на два місяці.

Органом громадського самоврядування ДЮСШ є загальні збори колективу. Загальні збори колективу ДЮСШ скликаються раз на рік.

У ДЮСШ за рішенням її загальних зборів можуть утворюватись і діяти піклувальна рад та батьківський комітет.

VI. ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛЬНО

–ТЕХНІЧНА БАЗА ДИТЯЧО – ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ

1. Фінансово – господарська діяльність ДЮСШ проводиться відповідно до законодавства та Статуту.

2.Фінансування ДЮСШ здійснюється в установленому порядку за рахунок коштів засновника.

3.ДЮСШ у процесі провадження фінансово – господарської діяльності має

право:

-самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від некомерційної господарської та іншої діяльності відповідно до статуту;

-модернізувати власну матеріальну – технічну базу;

-користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та статуту;

-користуватися безплатно земельними ділянками, на яких розташована

ДЮСШ.

-Матеріальна - технічна база ДЮСШ включає: будівлю спортивного залу та інще майно.

4.Ведення діловодство, бухгалтерського обліку та звітності в ДЮСШ здійснюється у порядку визначеному нормативно - правовими актами.

VII. ДІЯЛЬНІСТЬ ДЮСШ У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

1. ДЮСШ має право підтримувати міжнародні спортивні контакти із спортивними організаціями інших країн, брати участь у міжнародних заходах,

проводити обмін спортивними делегаціями з метою вивчання міжнародного досвіду роботи.

2.ДЮСШ має право укладити угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою фізичною культурою і спортом, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями в установленому законодавством порядку.

VIII. ПОРЯДОК ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

1.Перелік документів, які повинна мати ДЮСШ, порядок обліку та звітності затверджується Міністерством освіти, науки, молоді та спорту.

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ДЮСШ

1.Реорганізація або ліквідація ДЮСШ здійснюється на підставі рішення Засновника та відповідно до чинного законодавства.

У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідно до виду або зараховано до доходу бюджету.

2.Внесення змін та доповнень до Статуту здійснюється в тому ж порядку, що

іприйняття цього Статуту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.