Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
все3.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
408.58 Кб
Скачать

Іі семестр

33.

ТБ. Використання багаторядкових текстових полів для введення даних у масив та їх відображення.

1

34.

ТБ. Пошук даних у масиві.

1

35.

ТБ. Обчислення підсумкових показників для числового масиву. Обчислення підсумкових характеристик для елементів, що задовольняють певним властивостям.

1

36.

ТБ. Вибирання елементів з масиву за певним критерієм.

1

37.

ТБ. Сортування масивів.

1

38.

ТБ. Пошук елементів у відсортованому масиві.

1

39.

ТБ. Практична робота № 11. «Опрацювання одновимірних масивів».

1

Тема 3. Бази даних. Системи управління базами даних (12 год)

40.

ТБ. Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем управління базами даних. Огляд реляційної моделі даних.

1

41.

ТБ. Модель «сутність-зв'язок». Поняття відношення, атрибута, ключа, зв’язку. Класифікація зв’язків за множинністю та повнотою.

1

42.

ТБ. Правила побудови моделі «сутність-зв'язок» предметної галузі. Поняття таблиці, поля, запису.

1

43.

ТБ. Основні етапи роботи з базами даних в середовищі системи управління базами даних. Відображення моделі «сутність-зв'язок» на базу даних. Властивості полів, типи даних.

1

44.

ТБ. Введення даних у таблиці.

1

45.

ТБ. Практична робота № 12. «Розробка моделі «сутність-зв'язок» заданої предметної області. Створення бази даних в середовищі СУБД».

1

46.

ТБ. Форми. Сортування, пошук і фільтрація даних.

1

47.

ТБ. Практична робота № 13. «Форми.  Введення даних. Сортування, фільтрація і пошук даних».

1

48.

ТБ. Поняття запиту до реляційної бази даних.

1

49.

ТБ. Створення таблиць, запитів на вибірку даних і звітів з використанням майстрів.

1

50.

ТБ. Редагування запитів, звітів і форм з використанням конструктора.

1

51.

ТБ. Практична робота № 14. «Створення запитів і звітів».

1

Тема 4. Інформаційні технології персональної та колективної комунікації (19 год)

Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів (7 год)

52.

ТБ. Структура веб-сайтів, різновиди веб-сайтів. Різновиди веб-сторінок. Етапи створення веб-сайтів. Поняття про засоби автоматизованої розробки веб-сайтів, редактор веб-сайтів з графічним інтерфейсом. Поняття про систему управління вмістом сайту.

1

53.

ТБ. Поняття хостингу. Автоматизоване створення статичної веб-сторінки, вибір її типу й оформлення.

1

54.

ТБ. Наповнення веб-сторінки текстом та графічним матеріалом, створення гіперпосилань, завантаження файлів.

1

55.

ТБ. Основи веб-дизайну.

1

56.

ТБ. Практична робота № 15. «Автоматизоване створення веб-сайту.

1

57.

ТБ. Огляд технологій та сервісів Веб 2.0. Веб-спільноти. Вікі технології. Поняття блогу, різновиди блогів. Створення й оформлення блогу, публікація повідомлень та налаштування його параметрів.

1

58.

ТБ. Практична робота № 16. «Створення й ведення власного блогу».

1

Основи створення комп’ютерних публікацій (3 год)

59.

ТБ. Поняття комп’ютерної публікації. Засоби створення публікацій. Види публікацій та їх шаблони. Структура публікацій. Особливості роботи з графічними та текстовими об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій.

1

60.

ТБ. Зв’язки між об’єктами публікацій. Перетікання тексту між текстовими полями. Створення, збереження, відкриття та друк публікацій.

1

61.

ТБ. Практична робота № 17. «Створення інформаційного бюлетеня або буклету».

1

Опрацювання мультимедійних даних (3 год)

62.

ТБ. Поняття про мультимедійні дані. Формати аудіо- та відео файлів. Мультимедійні програвачі. Засоби перетворення аудіо- та відео- форматів. Додавання відео кліпів, звукових ефектів та мовного супроводу до слайдової презентації. Програмне забезпечення для опрацювання мультимедійних даних. Розробка аудіо та відео, створення кліпів. Збереження та публікація проектів.

1

63.

ТБ. Розробка сценарію відео кліпу. Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду. Додавання до відео кліпу відео ефектів та налаштування переходів між його фрагментами.

1

64.

ТБ. Практична робота № 18 «Створення відео кліпу».

1

Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів (3 год)

65.

ТБ. Обмін даними між графічним редактором, текстовим і табличним процесором, системою управління базами даних, засобом для розробки комп’ютерних презентацій.

1

66.

ТБ. Імпорт та експорт файлів документів. Вбудовування та зв’язування файлів. Веб-публікація документів.

1

67.

ТБ. Практична робота № 19. «Виконання завдань з опрацювання даних у кількох програмних середовищах».

1

Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту (3 год)

68.

ТБ. Середовище для спільної роботи з документами. Колективне виконання завдань з опрацювання даних.

1

69.

ТБ. Служби онлайнового документообігу. Спільна робота з онлайновими документами.

1

70.

ТБ. Практична робота № 20. «Розробка проекту».

1

Урок 2

Тема: Етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера. Поняття мови програмування, програмного коду, середовища розробки програм, компілятора

Навчальна мета: Засвоїти відомості з основ алгоритмізації та програмування, познайомитися з поняттями програма, вхідні дані, результати, методом розв’язання задачі, виконанням та тестуванням програм, компіляцією.

Розвивальна мета: Розвивати координацію рухів, зорову пам’ять, вміння працювати з програмами

Виховна мета: Виховувати зосередженість, вміння активно сприймати новий матеріал.

Тип уроку: Урок вивчення нового матеріалу (лекція)