Скачиваний:
5
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
204.8 Кб
Скачать

Тема 6. Аналіз ефективності використання основних

засобів виробничого призначення

План

6.1. Задачі та інформаційне забезпечення аналізу стану і використання

основних виробничих фондів.

6.2. Аналіз складу та структури основних фондів.

6.3. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами.

6.4. Аналіз руху та технічного стану основних засобів.

6.5. Аналіз ефективності використання основних засобів.

6.6.Аналіз впливу використання основних засобі на обсяг

виробництва продукції та визначення резервів збільшення

обсягу виробництва за рахунок покращення використання

основних засобів.

Література : 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17.

6.1. Задачі та інформаційне забезпечення аналізу стану і

використання основних виробничих фондів.

Основні фонди це сукупність матеріально- речрвих цінностей,

що діють у натуральній формі протягом

тривалого часу як у сфері матеріального

виробництва, так і в невиробничій сфері, і

вартість яких поступово зменшується у зв”язку

з фізичним та моральним зносом.

Задачі аналізу -виявлення забезпеченості підприємства

основними фондами;

-визначення рівня використання основних

фондів і факторів, які впливають на нього;

- з”ясування ефективності використання

основних фондів;

- розрахунок впливу використання основних

фондів на обсяг продукції;

-виявлення резервів збільшення обсягу

виробниутва продукції за рахунок покращення

використання основних фондів.

Джерела інформації

- Ф. 1 “Баланс підприємства”;

  • Ф.4 “Звід про власний капітал;

  • Ф.1-П “Звіт з продукції”

  • Ф.11-)Ф “Звіт про наявність та рух основних фондів”;

  • Інше.

6.2 Аналіз складу та структури основних фондів.

Основні фонди поділяються - виробничі

- невиробничі

Основні виробничі фонди - активні

поділяються- пасивні

Для підвищення ефективності виробництва темпи зростання активної частини основних фондів мають випереджати темпи зростання пасивної їх частини, а зростання кількості машин та обладнання – темпи зростання інших видів активної частини основних фондів.

6.3. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами.

Показники забезпеченості - фондоозброєність праці одного

підприємства основними робітника основної діяльності

засобами

- технічна озброєність праці

одного робітника

Фондоозброєність = середньорічна вартість ОПФ : середньорічна численність

робітників основної діяльності

Технічна озброєність = середньорічна вартість машин та обладнання :

середньорічна численність робітників

При аналізі зіставляються показники звітного та попереднього періодів. Якщо фондоозброєність та технічна озброєність праці випереджують показники попередніх періодів, то підприємство забезпечено основними засобами.

Соседние файлы в папке Бойко лекции ЭА украинск