Скачиваний:
5
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
92.67 Кб
Скачать

Тема 2. Метод, методика та спеціальні прийоми

економічного аналізу

План

2.1. Метод та методика економічного аналізу.

2.2. Основні категорії економічного аналізу : фактори, показники,

резерви та їх класіфікація.

2.3.Спеціальні прийоми економічного аналізу .

Література : 1. 4, 7, 10, 11, 12, 16, 17.

2.1. Метод та методика економічного аналізу

Метод економічного аналізу це система прийомів та засобів комплексного,

взаемопов'язанного і безперервного

дослідження господарської діяльності для

встановлення існуючих факторів, тенденцій,

закономірностей розвитку з метою виявлення

можливих резервів поліпшення господарської

діяльності та розробки рекомендацій по їх

мобілізації.

Метод дослідження реалізується через методику.

Методика економічного аналізу це сукупність аналітичніх засобів та правил дослідження економіки підприємств, підпорядкованіх меті аналізу.

Схема методики

економічного аналізу

1.Визначення мети дослідження;

2.Збір і попередня обробка інформації;

3. Аналітичні розрахунки по виявленню

впливу факторів на зміни результативних

показників з метою виявлення можливих

резервів підвищення економічного рівня;

4. Висновки та пропозиції

2.2. Основні категорії економічного аналізу: показники, фактори,

резерви та їх класіфікація.

Усі процеси господарської діяльності відображаються показниками

Показники - це числове вимірювання об'єкта чи його

економічного змісту

Показники поділяються на:

1. Абсолютні та відносні.

Абсолютні показники - характеризують господарську діяльність в

абсолютному вимірі (наприклад, об'єм продукції,

затрати на виробництво і т.ін..)

Відносні показники - характеризують співвідношення одних показників

до інших (наприклад, продуктивність праці,

матеріаловіддача та ін.)

2.Якісні та кількісні

3.Натуральні та стоімостні

Фактори – це активні діючі сили , які призводять до відповідних

позитивних або негативних змін в стані об'єкту

аналізу

Фактор завжди має не лише величину , а й напрям дії.

Фактори класіфікують згідно з певними ознаками :

  1. По моментам виробничого процесу :

  • фактори праці ;

  • фактори средств праці;

  • фактори предметів праці.

2.По характеру дії :

-внутрішні

-зовнішні

Між факторами і кінцевим результативним показником може бути функціональний чи вероятностний зв'язок.

Функціональний зв'язок – передбачає, що зі зміною фактора відповідно змінюєтся результативний показник.

В економічному аналізі для дослідження функціональних зв'язків використовують функціональні моделі.

Резерви це невикористані чи перспективні можливості суб'єкта

господарювання по поліпшенню своєї діяльності.

Резерви поділяються на :

1.резерви підвищення випуску продукці;

2.резерви збільшення об'єму реалізації;

3.резерви зниження собівартості продукції.

Соседние файлы в папке Бойко лекции ЭА украинск