Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
6
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
34.69 Кб
Скачать

Семінар 4. Конституційно-правові засади державної етнополітики в Україні (2 год.).

П л а н

 1. Формування правової бази державної етнополітики в Україні.

 2. Правова основа формування державної етнополітики щодо захисту національних меншин в Україні

 3. Міжнародно-правовий вимір державної етнополітики в Україні.

Л і т е р а т у р а:

 1. Конституція України, прийнята на У сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Право, 1996. – 43 с.

 2. Декларація „Про державний суверенітет України”. – К., 1991.

 3. Декларація прав національностей України. Декларація Верховної Ради України від 1 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 53.

 4. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин // Права національних меншин у Європі. Документи, звіти, коментарі. – Севастополь, 2002. – С. 36-53.

 5. Концепція розвитку культур національних меншин України: Постанова Кабінету Міністрів України // Інформаційний бюлетень Міністерства України у справах національностей, міграцій та культів. – 1995. - № 2. – С.35-37.

 6. Про громадянство України: Закон України від 8 жовтня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 50. – С.1443-1451.

 7. Про мови в Українській РСР: Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1989.

 8. Про національні меншини в Україні: Закон України від 25 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 36.

 9. Рамкова конвенція про захист національних меншин та пояснювальна доповідь // Відродження, - 1998. - № 5. – С. 7-18.

 10. Резолюция 217А (Ш) Генеральной Ассамблеи ООН. Всеобщая декларация прав человека 10 декабря 1948 г. // Основные документы ООН в области защиты прав человека. – М., 1995. – С. 73-80.

 11. Антонюк О. Європейський досвід формування механізму захисту прав національних меншин // Вісник КНУ. Серія „Міжнародні відносини”.- 2000. – Вип.. 17. – С. 15-19.

 12. Євтух В.Б. Етнополітика в Україні: правничий та культурологічний аспекти . - К., 1996. – 216 с.

 13. Зарубей В. Правове регулювання перебування іноземців та біженців в Україні // Право України. – 1999. - № 8. – С. 52-54.

 14. Казакевич Г. Двойное гражданство: мировой опыт и правовое регулирование в Украине // Персонал. – 2001. - № 7. – С. 4-8.

 15. Мисик В.В. Правова основа формування державної етнополітики щодо захисту національних меншин в Україні // Вісник КНУ. Серія „Міжнародні відносини”. – 2000. – Вип.. 15. – С. 74-79.

 16. Пилипенко Т. Українське законодавство у сфері забезпечення прав і свобод національних меншин // Проблеми міграцій. – 2002. - № 3 (21). – С.13-19.

 17. Попеску І. Права національних меншин у законодавстві та міжнародних зобов”язаннях України // Людина і політика. – 1999. - № 2.

 18. Стогова О. Марно шукати аналоги – їх треба творити гуртом: Проблеми етнополітики в законодавчих актах незалежної України // Віче. – 2002. - № 11. – С. 56-59.

 19. Товт М. Етнонаціональна політика України: Міжнародно-правовий вимір // Віче. – 2001. - № 10. – С. 66-77.

 20. Шелест Д.С., Юрченко М.М. Політико-правові основи етнодержавотворення в Україні. – Одеса, 1999. – 204 с.

 21. Шибінський С. Формування правової бази державної етнополітики України // Актуальні проблеми державного управління. Збірник наукових праць. Вип.. 12. – Одеса: ОРІДУ УАДУ, 2002. – С. 77-92.

Соседние файлы в папке Спец.курс з історіїї України