Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Щоденник практики_НАШ.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
183.3 Кб
Скачать

8

Навчальний заклад южноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського щоденник практики

______________________психокорекційна__________________________________________________

(вид і назва практики)

студента _____Мунтян Марина Всеволодівна___________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Інститут, факультет, відділення________психологіі__________________________________________

Кафедра, циклова комісія ___________педагогічноі та віковоі психологіі___________________

освітньо-кваліфікаційний рівень_бакалавр_____________________________________________________

напрям підготовки _____________________________________________________________________________

спеціальність______________________психологія______________________________________________

(назва)

______4________ курс, група ________2_______

Студент_______________ Мунтян Марина Всеволодівна__________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

прибув на підприємство, організацію, установу

Печатка

підприємства, організації, установи „11” _____лютого______2013 року

__________________ ________директор,__ Стеценко І.І ________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

Вибув з підприємства, організації, установи

Печатка

Підприємства, організації, установи “03березня 2013 року

__________________ ______________директор,____ Стеценко І.І __________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

Календарний графік проходження практики

№ з/п

Назви робіт

Тижні проходження практики

Відмітки про виконання

1

2

3

4

5

організаційна робота

*

*

*

психокорекційна робота

*

*

*

Керівники практики:

від вищого навчального закладу ___________ ____________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

від підприємства, організації, установи ___________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали