Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
магістри докуументація.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
169.98 Кб
Скачать

Структура і зміст звітної документації з науково-педагогічної практики

Звітна документація з науково-педагогічної практики включає:

  1. Щоденник науково-педагогічної практики з

- індивідуальним планом роботи магістранта з науково-педагогічної практики;

- відгуком керівника практики від фахової кафедри;

- заповненим заліковим листом проходження практики з оцінками керівника практики від кафедри спеціалізації.

2. Плани-конспекти занять (лекційного і практичного), підписані науковим керівником.

3. Конспект кураторської години в академічній студентській групі, підписані куратором групи.

  1. Аналіз відвіданого навчального заняття.

5. Результати виконання індивідуального науково-дослідного завдання.

6. Рукопис статті з теми магістерського дослідження, підготовлений згідно з вимогами державних стандартів.

Індивідуальний план роботи магістранта з науково-педагогічної практики складається за такою формою:

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відмітка про виконання

Примітки

І розділ – Навчально-педагогічна робота (1 тиждень)

1.

Знайомство з планом роботи фахової кафедри та колективом викладачів

1 день

2.

Складання індивідуального плану проходження науково-педагогічної практики

1 день

3.

Знайомство з основними напрямами роботи фахової кафедри, а також з навчально-методичною літературою, науково-дослідною та організаційно-виховною роботою викладачів

1, 2-й дні

4.

Відвідування лекційних і практичних занять, проведених викладачами кафедри

2, 3, 4 дні

5.

Робота над індивідуальним науково-дослідним завданням

2, 3, 4-й дні

6.

Підготовка тез доповіді на студентську конференцію та статті з теми магістерської роботи для опублікування у науковому збірнику

3, 4, 5-й дні

ІІ розділ – Науково-педагогічна робота (2 тиждень)

7.

Складання планів-конспектів лекційного і практичного занять з професійно-орієнтовної або спеціальної дисципліни фахової кафедри.

6, 7-й дні

8.

Відвідування відкритих занять колег-практикантів.

7,8, 9-й дні

9.

Проведення одного заняття з обраної дисципліни (перед аудиторією студентів із запрошенням інших магістрантів цієї ж кафедри, керівників практики від кафедри, а також керівників їх магістерських робіт) та їх психолого-педагогічний аналіз.

7, 8, 9-й дні

10.

Підготовка рукопису статті з теми магістерського дослідження

8, 9-й дні

11.

Підготовка конспекту кураторської години

8, 9-й дні

12.

Оформлення звіту про науково-педагогічну практику.

10-й день

Зразкова форма “Щоденника науково-педагогічної практики”

Титульна сторінка

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]