Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Рабочий стол / Документ Microsoft Word

.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
68.61 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Черкаський політехнічний технікум

Звіт

З предмету «Охорона праці»

На тему: «Пожежна безпека»

Підготував студент групи ПС 3-1:

Гречуха М.В.

Перевірив викладач:

Шмаюк Л. Ан.

Черкаси 2013

Поже́жна безпе́ка — стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення та розвиток пожежі і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

Причини 

Причинами пожеж та вибухів на підприємстві є порушення правил і норм пожежної безпеки, невиконання Закону «Про пожежну безпеку» тощо.

Небезпечні фактори 

Небезпечними факторами пожежі і вибуху, які можуть призвести до травми, отруєння, загибелі або матеріальних збитків є відкритий вогонь, іскри, підвищена температура,токсичні продукти горіння, дим, низький вміст кисню, обвалення будинків і споруд.

Відповідальність за стан пожежної безпеки 

За стан пожежної безпеки на підприємстві відповідають її керівники, начальники цехів, майстри та інші керівники.

Пожежна охорона 

На підприємствах існує два види пожежної охорони: професійна і воєнізованаВоєнізована охорона створюється на об'єктах з підвищеною небезпекою. Крім того, на підприємствах для посилення пожежної охорони організовуються добровільні пожежні дружини і команди, добровільні пожежні товариства і пожежно-технічні комісії з числа робітників та службовців. При Міністерстві внутрішніх справ існує управління пожежної охорони (УПО) і його органи на місцях. До складу УПО входить Державний пожежний нагляд який здійснює:

 • Контроль за станом пожежної безпеки

 • Розробляє і погоджує протипожежні норми і правила та контролює їх виконання в проектах і безпосередньо на об'єктах народного господарства

 • Проводить розслідування і облік пожеж

 • Організовує протипожежну профілактику.

Пожежна безпека як наука 

Галузь науки і техніки, що комплексно займається виявленням і вивченням процесів, закономірностей, чинників виникнення пожеж та їх попередження, динаміки пожеж у конкретних умовах, небезпечних факторів пожеж, розробленням методів і засобів протипожежного захисту для зниження пожежної небезпеки, методів гасіння й ліквідації пожеж.

Напрямки досліджень 

Напрямки досліджень:

 • Дослідження закономірностей горіння в умовах пожеж та чинників їх виникнення.

 • Динаміка розвитку пожеж у конкретних умовах.

 • Дослідження щодо запобігання утворення горючого середовища, а також щодо запобігання утворення в ньому джерел запалювання.

 • Небезпечні фактори пожеж.

 • Створення й пошук оптимальних методів і засобів протипожежного захисту та систем забезпечення пожежної безпеки.

 • Автоматизація технологічних та оперативно-тактичних процесів у системах забезпечення пожежної безпеки об'єктів.

 • Методи визначення характеристик пожежної техніки, автоматики, сигналізації, інших виробів і систем протипожежного захисту.

 • Методи і засоби випробування горючих матеріалів, вогнегасних речовин, засобів захисту від небезпечних факторів пожеж, а також методів та засобів контролю й діагностики зразків пожежної техніки, автоматики, сигналізації та інших засобів, пристроїв і систем протипожежного захисту.

 • Дослідження з проблем підвищення надійності та ефективності засобів і обладнання пожежної безпеки об'єктів.

«Про пожежну безпеку» (Закон України)

«ПРО ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ» — Закон України, що визначає загальні правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України, регулює відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно від виду їх діяльності та форм вла-сності. Прийнятий 17 грудня 1993 р. Зокрема визначає обов'язки підприємств, установ та організацій, державних органів та громадян щодо забезпечення пожежної безпеки. Вказує, що забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробни-чої та іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств, установ, організацій та підприємців. Це повинно бути відо-бражено у трудових договорах (контрактах) та статутах підприємств, установ та організацій. Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ та організацій покладається на їх керівників і уповноважених ними осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором.

Соседние файлы в папке Рабочий стол