Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

CASE / лабораторные / _лаборатор8_CASE_технологии

.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
76.29 Кб
Скачать

5

лабораторна робота №8 з дисципліни CASE-технології ” викл. Дяченко А.Ю.

Лабораторна робота N 8

розробка діаграм коМПОНЕНТІВ

Мета: закріпити навички розробки діаграм фізичного моделювання для визначення архітектури розроблюваної системи, в середовищі Rational Rose.

Зміст.

ст.

 1. Завдання на лабораторну роботу.................................................................1

 2. Зміст протоколу.............................................................................................1

 3. Теоретичні відомості.....................................................................................2

4. Контрольні запитання...................................................................................3

5. Список літератури..........................................................................................4

6. Додатки............................................................................................................5

Завдання на лабораторну роботу:

 1. Опрацювати теоретичні відомості. Перевірити засвоєння матеріалу на контрольних запитаннях.

 2. Розробити діаграми компонентів згідно варіанту (див. додаток 1). При розробці врахувати наступні вимоги:

 • загальна кількість діаграм компонентів – не менше 3;

 • діаграму компонентів слід розробляти шляхом встановлення зв‘язків між програмними компонентами системи (що розробляється) в ролі яких може виступати початковий, бінарний і виконуваний код. В багатьох середовищах розробки модуль або компонент відповідає файлу;

 • обов'язково слід використати всі можливі види елементів (компоненти, інтерфейси та ін.) на діаграмі та всі можливі типи залежностей між елементами діаграми.

 • При розробці діаграми компонентів слід прагнути досягти наступних цілей:

  - візуалізація загальної структури початкового коду програмної системи;

  - специфікація виконуваного варіанта програмної системи;

  - забезпечення багатократного використання окремих фрагментів програмного коду;

  - подання концептуальної й фізичної схем баз даних.

       4. Скласти і оформити протокол лабораторної роботи.

  Зміст протоколу:

  1. Титульна сторінка.

  2. Завдання до роботи згідно варіанту.

  3. Хід виконання лабораторної роботи.

  4. Діаграми, що були розроблені з поясненнями для кожної діаграми.

  5. Висновок.

  Теоретичні відомості.

  Детальні теоретичні відомості по розробці діаграм компонентів наведено в [1; 215-225]1, [3] та в [4].

  Контрольні запитання.

  1. Наведіть цілі розробки діаграми компонентів?

  2. В чому принципова відмінність діаграми компонентів від інших типів діаграм?

  3. Наведіть типи компонентів?

  4. Розкрийте призначення та особливості нотації (графічного подання) кожного з видів зв'язків на діаграмі компонентів?

  5. Розкрийте призначення та особливості нотації (графічного подання) інтерфейсів?

  Список рекомендованої літератури.

   1. Леоненков А.В. Самоучитель UML. – СПб.: БХВ-Петербург, 2001. ст. 215-225. 1

   2. Чмырь И.А. Объектное моделирование систем: Учебное пособие для студентов специальности «Экономическая кибернетика». – Черкассы: Черкасский институт управления, 2002. 2

   3. Рамбо Дж., Якобсон А., Буч Г. UML: Специальный справочник. – СПб.: Питер, 2002. – 656 с.: ил.

   4. Хассан Гома UML Проектирование систем реального времени, параллельных и распределенных приложений. – М.: ДМК Пресс, 2002. – 704 с.: ил.

   5. Матеріали сайту www.omg.org.

   6. Матеріали сайту www.rational.com.

   7. Матеріали сайту www.interface.ru.

  Додатки.

  Додаток 1.

  Список варіантів (предметних областей).

  Тема

  1

  Транспортна кампанія

  2

  Поліклініка.

  3

  Збірка та продаж комп’ютерів.

  4

  Мережа автостанцій (пасажирські перевезення).

  5

  Туристичне агентство.

  6

  Навчальна діяльність вищого навчального закладу.

  7

  Наукова діяльність вищого навчального закладу.

  8

  Навчальна діяльність середньої школи

  9

  Позабюджетна освіта (курси)

  10

  Торгова кампанія (мережа магазинів і складів).

  11

  Розробка програмного забезпечення.

  12

  Готель

  13

  Ремонт та апгрейд персональних комп'ютерів.

  14

  Надання рекламних послуг.

  15

  Операції з нерухомістю.

  16

  Видавнича діяльність (типографія).

  17

  Провайдер мережі Інтернет.

  18

  Посередник між транспортними кампаніями і замовниками.

  19

  Бібліотека.

  20

  Їдальня.

  21

  Банк.

  22

  Виробництво промислових товарів.

  23

  Виробництво продовольчих товарів.

  24

  Ремонт автомобілів.

  25

  Ремонт побутової техніки.

  26

  Спортивний клуб.

  27

  Санаторій.

  28

  Сільськогосподарська ферма

  29

  Магазин продовольчих товарів.

  30

  Перевезення пасажирів в межах міста.

  31

  Магазин промислових товарів.

  1 доступно в електронному варіанті

  1 доступно в електронному варіанті

  2 доступно в електронному варіанті