Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
attachments_11-09-2012_18-54-59 / ЗВ Региональная економика 2010-2011 ОФФ.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
348.67 Кб
Скачать

Система нарахування балів

Види робіт

Бали

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи розміщення ПС та формування економіки регіонів

30

Предмет, метод і завдання модулю “РЕ”

Закономірності, принципи, фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів

Економічне районування і територіальна організація господарства.

Регіон в системі поділу праці.

Суть, мета і завдання регіональної економічної політики.

Механізм реалізації регіональної економічної політики

Змістовий модуль 2. Господарський комплекс України та економіка регіонів

30

Господарський комплекс України, особливості структури і трансформація в ринкових умовах

Природний та трудовий потенціал України.

Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку.

Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем.

Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку

Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в Європейські та інші світові структури.

Фактори сталого розвитку продуктивних сил

Індивідуальна робота студентів – виконання рефератів

Всього з модулю

60

Методичне забезпечення програми

1. Щербіна Н.М., Попова В. Розміщення продуктивних сил України. Навчально-методичний посібник. - Донецьк: ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, 2002. - с. 189.

  1. Щербіна Н.М., Александрова Г.М. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Друга частина - „Регіональна економіка": Навч.-метод, посібник. - Донецьк: ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, 2004. - 98с.

  2. Соціально-економічний розвиток Донецького регіону. Метод. посібник/Під ред. Шубіна О.О. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2004. - 70с.

  3. Щербіна Н.М., Александрова \М. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Методичні вказівки і завдання для організації СРС студентів денної форми навчання. - Донецьк: ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, 2005. - 50с.

  4. Щербіна Н.М., Александрова Г.М. Тести (електронний варіант) з елементами КМС з курсу "Розміщення продуктивних сил регіональна економіка" - Донецьк: ДонДУЕТ ім. М.Туган- Барановського, 2005. - 50с.

  5. Щербіна Н.М., Александрова Г.М. Методичні вказівки завдання для самостійного вивчення дисципліни "Розміщення продуктивних сил регіональна економіка' для студентів з/в економічних спеціальностей. - Донецьк: ДонДУЕТ ім. М.Туган- Барановського, 2004.

7. Щербіна Н.М., Александрова Г.М. Методичні вказівки завдання до практичних занять з дисципліни "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка" для студентів д/в економічних спеціальностей. - Донецьк: ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, 2005.

  1. Щербіна Н.М Методичні вказівки тематика рефератів індивідуальної роботи студентів з дисципліни "Розміщення продуктивних сил регіональна економіка" для студентів д/в економічних спеціальностей. Донецьк: ДонДУЕТ їм. М. Туган-Барановського, 200

9. Щербіна Н.М., Александрова Г.М. Методичні вказівки завдання для аудиторної письмової роботи з дисципліни "Розміщення продуктивних сил регіональна економіка' для студентів з/в економічних спеціальностей. - Донецьк: ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, 2003.

10. Регіональна економіка [текст]: навч. посіб. для самост. дист.вивч. дисц. для студ. спец. 6.050104 заоч. скор. форми навчання /Н. М. Щербіна, О. В. Ягодзинська.; Донец. нац. ун-2009

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.