Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
5.Мв СРС_Антропологія 2012.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
165.38 Кб
Скачать

1. Сукупність усіх знань про людину у рамках конкретно-історичного стану культури це є:

А) психологія

Б) антропологія

В) культурологія

Г) людинознавство

2. Структуру внутрішнього духовного світу людини, його зв'язок зі світом соціальних співвідношень вивчає:

А) психологія

Б) соціально-філософська антропологія

В) соціальна антропологія

Г) культурна антропологія

Д) усі відповіді вірні

3. Що в дослівному перекладі означає термін 'антропологія' (від греч. anthropos і logos)?

А). 'наука про походження людини'

Б). 'наука про філософський зміст слова 'Людина'

В). 'наука про людину'

Г). 'наука про різноманіття людини в часі і просторі

4. Чи є синонімами поняття 'фізична антропологія' і 'біологічна антропологія'?

А). так, це одна і та ж наука

Б). в принципі так, але це дві області однієї науки, що небагато відрізняються

В). ні, це різні науки

5. Які три області знання по Д. Анучину нерозривно зв'язано між собою і дозволяють найбільш комплексно досліджувати різноманіття людини

А). філософія, психологія, соціологія

Б). антропологія, археологія, етнографія

В). антропологія, лінгвістика, історія

Г). генетика, біохімія, біофізика

Література:

1 .Столяренко В.А. ,Столяренко Л.Д. Антропология – системная наука о человеке: Учебное пособие для студентов вузов.- Ростов на Дону:Феникс,2004.-384с.;

2. Хомутов А.Е., Кульба С.Н. Антропология. Учебное пособие.- Ростов на Дону: Феникс,2006.-384 с.

Додаткова:

1. Алексеев В. П. Остеометрия: Методика антропологических исследований. – М., 1966.

2. Константинов А.В. Основы эволюционной теории, изд. 2-ое. Минск : Высшая школа, 1979.

3. Камшилов М.М. Эволюция биосферы. М.: Наука, 1974.

4. Майр Э., Айала Ф., Дикерсон Р., Шопф У., Валентайн Дж., Мэй Р., Мейнард Смит Дж., Уошберн Ш., Левонтин Р. Эволюция. М.: Мир, 1981.

Тема 2.Становлення і розвиток антропології як науки

    1. Питання, що розкривають зміст теми.

Зародження антропологічних знань. Труди античних філософів. Накопичення фактичного матеріалу в епоху великих географічних відкриттів. Поява першої расової класифікації людства. Натуралісти і філософи XVIII – початку XIX сторіччя про розуміння місця людини в природі. Питання расоведення в трудах вчених XVIII – першої половини XIX сторіччя. Формування антропології як самостійної галузі знань. Виникнення наукових товариств і антропологічних шкіл. Основні напрямки сучасної антропології.

Розвиток антропології в Україні

Перші антропологічні свідоцтва расознавчого характеру в роботах українських вчених в кінці XVIII – на початку XIX сторіччя (А. Шафонського, М. Максимовича та інш.). Роботи П. Чубинського. Федір Вовк – засновник української антропології. Українська антропологія в 20-30-і роки XX сторіччя. Створення музею антропології і етнології імені Ф. К. Вовка у Києві. Харківська антропологічна школа. Розвиток антропології в Україні в післявоєнні роки. Сучасні антропологічні дослідження.

    1. Питання для самостійного вивчення

Основні підходи до поняття сутності людини у сучасні часи. Яка гіпотеза про походження людини вам більш за все імпонує.

    1. Основні терміни та поняття.

Людинознавство . Антропогенез. Етнічна антропологія. Культурна антропологія. Соціальна антропологія. Філософська, соціально-філософська антропологія. Політична антропологія. Економічна антропологія. Педагогічна антропологія. Психологічна антропологія. Теологічна антропологія. Креаціонізм. Еволюціонізм.

    1. Знайдіть правильну відповідь.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.