Скачиваний:
11
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
501.25 Кб
Скачать

4.6. Аудит тварин на вирощуванні та відгодівлі

4.6.1. Мета і завдання аудиту

Тварини на вирощуванні та відгодівлі — особливий вид оборотних активів. З одного боку, це матеріальні цінності, які надійшли з виробництва як готова продукція або куплені на стороні, а з другого — це особливий вид засобів — живі організми, які знаходяться ввесь час у незавершеному виробництві. Тобто це безпе­рервний виробничий процес, в якому готова продукція постійно змінює свій обсяг і вартість.

До складу тварин на вирощуванні та відгодівлі включається поголів’я, вирощене у власному підприємстві та придбане на стороні, і не включається основне стадо продуктивної худоби.

Мета аудиту — підтвердити законність господарських операцій щодо тварин на вирощуванні і відгодівлі та правильність відображення їх в обліку.

Завдання аудиту обліку тварин на вирощуванні та відго- дівлі — встановити:

  • своєчасність і правильність документального відображення операцій щодо надходження, руху, вибуття тварин;

  • забезпечення збереження тварин;

  • законність здійснення господарських операцій щодо руху тварин;

  • правильність відображення господарських операцій в бухгал­терському обліку.

4.6.2. Аудит документального оформлення господарських операцій

У складі молодняка тварин і тварин на відгодівлі по­стійно відбуваються зміни. Кількість тварин збільшується за рахунок отриманого приплоду від власного маточного поголів’я, придбання тварин, вибраковування худоби з основного стада, постановки на відгодівлю тощо.

Документальне оформлення приплоду тварин та порядок його оцінки наведено в табл. 4.6.

Таблиця 4.6

Оприбуткування й оцінка приплоду тварин

№ пор.

Тварини

Назва документа

Час складання документа

Оцінка

1

Телята

Акт оприбутку­вання тварин

У день народження

За плановою собівартістю 60 кормо-днів ут­римання корови

2

Поросята

Те саме

Те саме

За плановою собівар­тістю 1 ц живої маси відлучених поросят

3

Лошата

— " —

— " —

За плановою собівар­тістю 60 днів утриман­ня дорослих коней

4

Ягнята і козенята

— " —

У день опоросу

За плановою собівар­тістю голови приплоду

5

Курчата, гусе­нята, каченята, індичата

Звіт про процеси інкубації

У добовому віці птиці

За плановою собівартістю добового молод­няка

6

Цуценята но­рок, лисиць, песців, нутрій, соболів та кроленята

Накопичувальний акт на оп­рибуткування приплоду тварин

У день огля­ду, але не пізніше ос­таннього дня місяця

За плановою собівартістю

Аудитор має встановити правильність відображення всіх зазначених змін у поголів’ї тварин, що здійснюється на основі відповідних документів.

На основі первинних документів щодо руху худоби на фермі ведуть Книгу обліку руху тварин і птиці (ф. № 34). Рахунки в ній відкривають у тому порядку, як і в бухгалтерії господарства.

Наприкінці місяця за підсумками Книги заповнюють «Звіт про рух тварин і птиці на фермі» (ф. № 102), де відображують наявність тварин на початок і кінець звітного періоду, їх надходження і вибуття. У Звіт включають також дані про рух тварин основного стада. Отже, цей Звіт відображує весь оборот стада тварин за звітній період (місяць). Аудитор має зафіксувати відповідність документального оформлення операцій встановленому порядку.

Аналогічно аудитор повинен встановити дотримання документального оформлення операцій у птахівничих підприємствах. У спеціалізованих птахівничих підприємствах замість Книги обліку руху тварин і птиці використовують Картку обліку руху дорослої птиці (ф. № 108) та Картку обліку руху молодняка птиці (ф. № 107). Останню заповнюють за віковими групами.

На свинокомплексах облік поголів’я тварин має свої особливості, зумовлені технологією виробництва. Для відображення за день всіх операцій щодо руху тварин та кормів по підрозділу використовують Обліковий лист руху тварин та кормів (ф. № 97а).

У бухгалтерії комплексу облік руху тварин ведеться в Накопичувальній відомості обліку руху тварин (ф. № 34б). Забій та падіж худоби на санбойні оформлюють Обліковим листком забою та падежу тварин (ф. № 100а).

У бухгалтерії дані цього документа заносять у Накопичувальну відомість обліку забою та падежу тварин (ф. № 34в).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Verstka