Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
2
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
120.83 Кб
Скачать

Iter...U(1)....Wu,Bт....Wi,Вт....Wd,Вт..Wsum,Bт.....G,%....Tn,a

866 79.06 3155.43 1031.28 2124.16 7906.46 39.91 100.00

Позначення вихідних даних.

ITER-кількість ітерацій на момент закінчення розрахунку.

U(1)-повна фактична напруга групи елементів, є сумою напруг всіх елементів групи:

. (9)

WU,Bт – повна потужність, яка втрачається на струмах витоку. Є сумою двох умовних частин – втрат на поздовжніх і поперечних опорах кола витоків (рис.1), які утворені інтегральним і локальними струмами:

. (10)

WI,Вт – втрати в поздовжніх опорах кола RК+RЕ (утворені інтегральним струмом):

. (11)

WD,Вт –втрати в поперечних опорах RП (утворені локальними струмами):

. (12)

WSUM,Bт – сумарна потужність групи, яка складається з потужності, що діє в зовнішньому колі (робоче навантаження), і втрат на витоках струму .

G,% – частка потужності, яка втрачається на витоки струму (WU/WSUM).

TN,A номінальний струм навантаження елемента, який повинен бути на одиничному елементі без витоків струму таким: .

Далі в файл програма виводить повний ряд значень струмів (локальних -TD , інтегрального - TI ), напруг елементів U(n), потенціалів у вузлах лінії елементів UЕЛ) і у вузлах [1…N] колектора VКОЛ) .

___I________TD________TI________UE_________U_________V

1 0.0000 0.0000 0.0000 79.0646 49.9963

2 5.6137 5.6137 1.9458 78.0646 49.9963

5 4.5424 20.2717 1.7989 72.3867 49.6745

10 3.1050 38.5202 1.6160 63.7933 48.2683

20 1.0558 57.6397 1.4245 48.6707 43.3918

26 0.0791 60.5170 1.3956 40.2294 39.8337

27 -0.0788 60.4382 1.3964 38.8346 39.2286

30 -0.5571 59.2478 1.4083 34.6391 37.4244

40 -2.4002 44.0089 1.5610 20.0317 32.0327

50 -5.2356 5.6233 1.9457 2.9438 29.1217

51 -5.6131 0.0102 1.9719 1.0000 29.0655

52 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 29.0655

В наведеному прикладі треба звернути увагу на загальні особливості рішень, які потрібно пояснювати в результатах моделювання.

  • В схему розрахунку в лінії елементів введені два додаткових фіктивних вузли №№ 1 та N+2 (на рис.1 – знаки “+” та “–“), які не сполучаються з колектором. Тому через них струми не протікають, і у рядках (1 та 52) стоять нулі. В середині групи два елементи, 26 і 27, симетричні, в них струми приблизно однакові за величиною і протилежні за знаком.

  • Сумарна потужність групи WSUM=7906 Вт менша, ніж теоретична , 100А2В50=104Вт, бо через втрату напруги на витоках струму напруга лінії U=79.06 < 100В.

  • Втрата частини потужності в сумі складає G%=39%, через те, що великий інтегральний струм витоку (в середині групи – 60А).

  • Струм , який протікає в зовнішньому колі, дорівнює струму кінцевих елементів. Через них інтегральний струм не проходить, тому тут ІЕ=(Е-U0)/RE=100A. Для всіх елементів групи робочий струм дорівнює , він менший на величину інтегрального струму витоку (ІY)n і точно в середині групи елементів дорівнює 100-60=40А.

  • Втрати потужності нерівномірно розподілені в системі – в даному випадку в поздовжніх опорах (колектор-електролізери) приблизно вдвічі менші, ніж в поперечних, відповідно 1031 та 2124 Вт. Це характеристика конкретного електричного кола з заданими опорами.

  • Якщо розглянути джерело струму (ЕU0 ), результат якісно буде аналогічним :

....N.....RK.....RP....RE.....E....U0....ALF.......EPS

50 0.01 5.00 0.01 2.00 1.00 1.90 0.000099

Соседние файлы в папке Материалы по электра