Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2016_плани сем.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
304.13 Кб
Скачать

Тема 8. Радянська Україна в повоєнний період (1945 – 1991 рр.). Тема 9. Україна в період утвердження незалежності

Семінар 8. Україна в повоєнний період та в умовах незалежності

План

1. Спроби реформування соціально-економічної і політичної сфери радянського суспільства в повоєнний період.

2. Проголошення незалежності України.

3. Державотворчий процес в Україні періоду незалежності. Становлення багатопартійності в сучасній Україні.

4. Проблеми реформування української економіки.

5. Основні напрямки зовнішньої політики України.

Література

Акт проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради Української СРСР // Радянська Україна. – 1991. – 31 серпня.

Алексєєв, Ю. М. Історія України: навч. посіб. / Ю. М. Алексєєв, А. Г. Вертегел, В. М. Даниленко. – К.: Каравела, 2004. – С. 193-219.

Баран,В. К. Україна в умовах системної кризи (1946 – 1980-ті рр.) / В. К. Баран, В. М. Даниленко. – К.: Альтернативи, 1999. – 304 с.

Барановська, Н. П. Суспільний вимір Чорнобильської катастрофи / Н. П. Барановська // Український історичний журнал. – 2006. – № 2. – С. 129-145.

Біла, О. С. Досвід ліберального реформування української економіки (1991 – 2005 рр.) / О. С. Біла // Український історичний журнал. – 2006. – № 6. – С. 125-145.

Бойко,О. Д. Історія України: посібник / О. Д. Бойко. – К.: Академія, 2002. – С. 511-647.

Бойко, О. Д. Нариси з новітньої історії України (1985 – 1991 рр.): навч. посіб. / О. Д. Бойко. – К.: Кондор, 2004. – 357 с.

Віднянський, С. В. Еволюція зовнішньої політики України (1991 – 2006 рр.) / С. В. Віднянський, А. Ю. Мартинов // Український історичний журнал. – 2006. – № 4. – С. 32-51.

Грицак, Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст.: навч. посібник / Я. Грицак. – К.: Генеза, 1996. – С. 266-320.

Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 р. – К.: Вид-во Україна, 1991. – 8 с.

Історія України / за ред. В. А. Смолія. – К.: Альтернативи, 1997. – С. 336-404.

Історія України: Джерельний літопис / за ред. В. І. Червінського, М. І. Обушного. – К.: Дирекція ФВД, 2008. – С. 593-769.

Історія України: навчально-методичний посібник для семінарських занять / за ред. В. М. Литвина. – К.: Знання, 2006. – С. 422-574.

Історія України ХХ – початку ХХІ століття: навч. посіб. / за заг. ред. В. А. Смолія. – К.: Знання, 2004. – С. 465-525.

Кривчик, Г. Г. Українське село під владою номенклатури (60 – 80-ті рр. ХХ ст.) / Г. Г. Кривчик. – Д.: Дніпропетр. держ. ун-т, 2001. – 192 с.

Кульчицький, С. В. ХХ з’їзд КПРС – переломний пункт в історії радянського комунізму / С. В. Кульчицький // Український історичний журнал. – 2006. – № 2. – С. 106-129.

Кульчицький,С. В. Народження Народного руху України / С. В. Кульчицький // Український історичний журнал. – 2010. – № 1. – С. 8-22.

Кульчицький,С. В. Утвердження незалежної України: перше десятиліття / С. В. Кульчицький // Український історичний журнал. – 2001. – № 2-4.

Курносов,Ю. Проблеми перебудови в Українській РСР / Ю. Курносов // Український історичний журнал. – 1990 – № 7. – С.78-86.

Литвин,В. М. Самоствердження України: нелегкий поступ / В. М. Литвин // Український історичний журнал. – 2003. – № 1. – С. 3-22.

Литвин, В. М. Україна на межі тисячоліть (1991 – 2000 рр.) / В. М. Литвин. – К.: Альтернативи, 2000. – 360 с.

Нариси з історії суспільних рухів і політичних партій в Україні (ХІХ – ХХ ст.): навч. посіб. / за заг. ред. Я. Й. Малика. – Л.: Світ, 2001. – С. 210-286.

Новітня історія України (1900 – 2000): підручник / А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусев, В. П. Дрожжин та ін. – К.: Вища школа, 2000. – С. 373-402, 422-456, 474-537, 540-613.

Падалка, С. С. Українське село 1990 – 2000-х рр.: тенденції соціально-економічних змін / С. С. Падалка // Український історичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 169-184.

Панченко, П. П. Становище українського села (60 – 80-ті рр.) / П. П. Панченко // Український історичний журнал. – 1989. – № 8. – С. 3-14.

Світлична, В. В. Історія України: навч. посіб. / В. В. Світлична. – К.: Каравела; Л.: Новий Світ-2000, Магнолія плюс, 2003. – С.211-272.

Сліпушко, О. Ющенко: банкір і політик. Україна: новий суспільний проект / О. Сліпушко. – К.: Криниця, 2000. – 139 с.

Україна в ХХ столітті (1900 – 2000): зб. документів і матеріалів. – К.: Вища шк., 2000. – С. 158-160, 165-344.

Чорновіл,В. Пульс української незалежності: Колонка редактора / В. Чорновіл. – К.: Либідь, 2000. – 624 с.

Шаповал, Ю. І. Петро Шелест у контексті політичної історії України ХХ століття / Ю. І. Шаповал // Український історичний журнал. – 2008. – № 3. – С. 134-149.

Шевчук, В. П. Історія української державності: курс лекцій: навч. посібник / В. П. Шевчук, М. Г. Тараненко. – К.: Либідь, 1999. – С. 409-473.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]