Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Экономика.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
379.39 Кб
Скачать

Задача № 3

Визначити структуру собівартості за економічними елементами витрат, використовуючи дані таблиці.

Елементи витрат

Сума, тис.грн.

Сировина і основні матеріали

120

Допоміжні матеріали

5

Паливо зі сторони

6

Енергія зі сторони

6

Заробітна плата (основна і додаткова)

70

Відрахування на соціальні заходи

25

Амортизація основних фондів

11

1нші грошові витрати

1

Всього по кошторису витрат на виробництво

244

Задача № 4

Розрахувати планову і звігну собівартість одиниці продукції та визначити за рахунок якоії статті і в якому розмірі (в %) відбулася зміна облікової собівартості, використовуючи дані таблиці.

Показник

Одиниці виміру

За планом

За звітом

1.

Випуск продукції

т

800

1200

2.

Кількість робітників

чол.

400

400

3.

Річний фонд заробітної плати основних робітників

тис.грн.

3200

3600

4.

Вірахування на соціальні потреби

%

38,8

38,8

5.

Витрати сировини, матеріалів, палива, енергії

тис.грн

560

840

6.

Амортизація за рік

тис.грн.

80

80

7.

Накладні витрати

тис.грн.

960

1248

Задача № 5

Умовно-постійні витрати займають у собівартоспі продукції 20%, витрати на гривню продукції 85 коп., обсяг випуску продукції склав 50 млн.грн., доля заробітної плати у собівартості продукції займає 10%. Передбачається ріст заробітноі плати з 2200 до 2300 грн./рік. На скільки повинен зрости обсяг виробництва, щоб собівартість продукції зменшилась на 0,5%. Чисельність робітників не зміниться і складає 5 тис. чоловік.

Задача № 6

Визначити абсолютне і відносне зниження собівартості 1 т продукції, якщо планом передбачено зростання випуску продукці на 20%, скорочення чисельності робітників на 10 чоловік за рахунок модернізації обладнання і механізації виробничого процесу. Додаткові капітальні вкладення складуть 500 тис.грн. Середня норма амортизації 15%. Річна заробітна плата з нарахуваннями одного робітника складає 10 тис. грн. Обсяг виробництва за звітом попереднього року 400 тис.грн., собівартість 1 тони - 32 грн., сума умовно-стороншх витрат - 4,8 грн.

Практична робота № 9

Тема: Калькулювання сабівартості.

Мета: Навчитися розраховувати калькуляцію собівртості.

Послідовність виконання завдання:

1.Знайомство з рекомендаціями для виконання завдання та змістом

рекомендаційних задач.

2.Виконати необхідні розрахунки.

3.За даними розрахунками зробити техніко-економічні висновки

Рекомендації по виконанню завдання.

Калькуляція - це собівартість одиниці продукці за такими статтями:

1. Сировина і матеріали.

2. Паливо і енергія на технологічні цілі.

3. Заробітна плата виробничих робітників (основна і додаткова).

4. Відрахування на соціальні потреби.

5 Утримання і експлуатація обладнання.

6. Цехові витрати.

7 Загальнозаводські витрати.

8. Підготовка і освоєння виробництва.

9. Інші виробничі витрати.

10. Позавиробничі витрати.

Статті калькуляції-це витрати,які відрізняються між собою функціональними особливостями у виробничому процесі.По статям витрат визначають собівартість одиниці продукції або калькуляцію.

Мета розрахуваня калькуляції собівартості-це визначити витрати на одиницю продукції для подальшого обоснуваня ціни продукції.