Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
F-NANSOVIJ_MENEDZhMENT.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
22.98 Кб
Скачать

9. Аналіз фін. Коефіцієнтів.

А фін. коеф. – базується на розрах. співвідношу. різних показників фін. діяль.: 1)коеф. оцінки фін. стійкості п-ва: *коеф. автономії(Ка=ВК/К), *коеф. фін-ня – ступінь залежності п-в від зовн. джерел фін-я(Кф=ПК/ВК, ПК-позик. кап), *коеф. задоволеності – частка позик. кап. в сумі викор-го кап.(Кз=ПК/К), 2)коеф. оцінки платоспром. – можливість п-ва своєчасно розрах-сь за поточ. фін. зобов’яз. за рах-к ОА різного рівня ліквідності: *коеф. абсолют. платоспром.(Кап= (∑гош. активів + ∑короткостр.фін.вкладень)/ ∑короткостр. фін. вкладнь), * заг. коеф. співвідношу. кредит. і дебіт. заборгов. (КДКз=ДЗ/КЗ), 3)коеф. оцінки оборотності активів – х-є на ск. швидко сформовані активи обертаються в процесі госп. діяль п-ва: *к-ть оборотів усіх викор-х активів = заг. ою’єм реал-ї прод-ї/сер. вартість всіх викор-х активів, *пер-д обороту всіх активів, 4)коеф. оцінки оборотності кап.

10. Політика фор-ня власного капіталу.

Види власного кап.: статут. кап. (х-є першочергову суму кап.), резервний (зарезервована частина кап.), спец. цільові фін. фонди(фонди власн. фін. засобів), нерозподілений П ін. Вн. джерела: 1)П, який залиш. у розпорядженні п-ва. Він фор-є > частину його фін. рес-в; ріст прибут. вартості п-ва; 2)амортизац. відрах. від викор-х осн. засобів і матер. активів. Зовн. джерела: 1)залуч. додаткового аукціон. кап. шляхом внесків у стат. кап.; 2)отримання п-ом безоплатно фін. допомоги, 3)інші джерела. Політика фор-я власн. фін. рес-в – частина заг. фін. стратегії п-ва, яка полягає в забезпеч. необхідного рівня самофінансування його в-чого розвитку. Етапи політики: Іет.аналіз фор-я власних фін. рес-в у поперед. пер-ді. Метою є виявлення потенціалу фор-я власн. фін. рес-в і його відповідність темпам розвитку п-ва. На Іет. виз-ся заг. об’єм фін. рес., відповідність темпів приросту власн. кап. темпам приросту А та об’єму реал-ї прод-ї п-ва, динаміка питомої ваги власн. рас-в у заг. об’ємі фор-я фін. рес-в у перед плановому пер-ді. На ІІ ет. розгляд. джерела фор-ня фін. рес-в, вивчається співвіднош. вн. і зовн. джерел; вартість залуч. власн. кап. за рах-к різних джерел. На ІІІ ет. оцінюється достатність власних фін. рес., сформованих на п-ві у перед плановому пер-ді. Критерієм такої оцінки є коеф. само фін-я розвитку п-ва. ІІет. – виз-ся заг. потреби у власн. фін. рес-х. Розрах-на заг. потреба охоплює необхідну суму фін. рес-в, що фор-ся за рах-к власних і залуч. джерел. ІІІет. – оцінка вартості залуч. власного кап. Оцінка проводиться в розрізі осн. ел-в власного кап., який фор-ся за рах-к вн. і зовн. джерел. Рез-ти оцінки є основою прийняття і розробки упр. рішень відносно вибору фор-ня власн. джерел, що забез. приріст власн. кап. п-ва. ІVет. – забезпеч. max об’єму залуч. власн. фін. рес. за рах-к вн. джерел.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]