Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
9.4_zapovidna_gitomrwina.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
751.1 Кб
Скачать

Складання анотованого списку рідкісних та зникаючих видів судинних рослин житомирської області

Порушеність природного рослинного покриву призвела до зменшення чисельності популяцій багатьох видів рослин. В регіоні Полісся, як і в Україні в цілому, вималювалась загальна тенденція збіднення флори, при цьому найбільш вразливими виявились реліктові та ендемічні види, види, що знаходяться на межі ареалу, цінні лікарські та декоративні види. Тому дослідниками використовувався комплексний підхід до віднесення тих чи інших видів рослин до рідкісних.

Принципи складання списку рідкісних та зникаючих видів рослин

Нами розроблено список рідкісних судинних рослин Житомирської області, який включає 119 видів, що складає близько 10% видів флори судинних рослин регіону. Відносно кількості рідкісних видів, необхідно відмітити, що їх кількість в Україні, за оцінкою флористів, складає від 7 до 12% видового складу флор регіонів, і наші дані добре узгоджуються із загальнодержавними. Під час складання списку рідкісних видів особлива увага приділялась видам, занесеним до "Червоної книги України (1996), а також Список рідкісних, зникаючих та ендемічних рослин Європи (1976).

В роботі нами використовувались принципи, запропоновані А. Л. Тахтаджяном (1981) — в першу чергу охорони потребують наступні групи видів: ендемічні та реліктові, ті, що знаходяться на межі ареалу; з потенційною господарчою цінністю, а також інтенсивно використовувані види, запаси яких зменшуються.

За ступенем рідкісності рослини розділені на п'ять категорій, запропонованих Комісією по рідкісних та зникаючих видах при Міжнародному союзі охорони природи. Для віднесення виду до певної категорії враховувалась кількість його місцезнаходжень в області та час останніх зборів.

В нашому списку види розподілені на наступні категорії:

0 — певно, зниклі види (знахідки яких не підтверджувались більше 10 років з моменту останньої зустрічі);

1 — дуже рідкісні види (знаходяться під загрозою зникнення);

2 — рідкісні види (не підпадають безпосередній загрозі зникнення);

3 — порівняно рідкісні види;

4 — невизначені види (рідкісні в різному ступені види, брак інформації про які не дозволяє достовірно оцінити їх сучасний стан).

Список рідкісних видів судинних рослин Житомирської області

Розроблений нами Список рідкісних видів судинних рослин Житомирської області складено з використанням наведених вище принципів. В ньому враховані позитивні моменти діючого на сучасний момент Списку рідкісних видів Житомирської області (1982). Ми також намагались виправити в ньому деякі неточності і доповнити його новими науковими даними.

Аналізуючи wtq список, необхідно відмітити, що в області певно зниклих видів нараховується 19, дуже рідкісних - 33, порівняно рідкісних — 29. Відносно велика кількість певно зниклих видів пояснюється, мабуть, тим, що у флористичному відношенні територія області до початку XX століття була добре досліджена, і було відомо значну кількість дуже рідкісних видів з 1-2 місце знаходженнями, які в результаті антропогенного впливу в наш час зникли.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]