Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка Колодий.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
259.58 Кб
Скачать

Питання для контролю засвоєння матеріалу

 1. Наведіть загальні відомості про розподільні (направляючі) гідроапарати.

 2. Перерахуйте вимоги до розподільних (направляючих) апаратів.

 3. Перерахуйте виконання гідравлічних розподільників за конструкцією, типом керування, діаметрами умовного проходу, гідравлічними схемами, кількістю позицій, основних ліній, способами встановлення золотника в позицію.

 4. Від чого залежать втрати робочої рідини в направляючих апаратах?

 5. Від чого залежать втрати тиску в направляючих апаратах?

 6. Розкажіть про конструктивні особливості золотникових розподільників з циліндричними та плоскими золотниками.

 7. Які конструктивні особливості кранових розподільників?

 8. Які рекомендації по монтажу та експлуатації розподільників Ви знаєте?

 9. Визначте особливості конструкції золотників розподільників типів РХ1044, РХ1034, РХ1024, РХ10І4.

 10. Які конструктивні елементи розподільника запобігають появу гідравлічного удару в гідросистемі?

 11. Основні деталі конструкції кранового розподільника.

 12. Накресліть напівконструктивне зображення розподільника типу Г71 (або іншого подібного).

 13. Назвіть конструктивні особливості пневматичних розподільників В63-1, В64-1?

 14. Розшифруйте позначення розподільника РХ20 34 З АВОФ 220/50 АМ.

 15. Які типи розподільників Ви знаєте? Визначте їх основні конструктивні особливості.

Питання для контролю самостійної роботи

1. Як реалізується електрогідравлічне керування розподільником?

2. Опишіть принцип дії зворотного клапана.

3.Накресліть схему застосування зворотного клапана.

4. Опишіть принцип дії гідравлічного замка (керованого зворотного клапана). Накресліть типову схему застосування гідравлічного замка.

Література

 1. Технічна гідромеханіка. Гідравліка та гідропневмопривод: Підручник/В.О. Федорець, М.Н. Педченко, О.О. Федорець, В.Б. Струтинській. О.М. Яхно, Ю.В. Єлисеєв; За ред. В.О. Федорця. ‑ Житомир: ЖІТІ, 1998.-412 с: іл.. 178. - Табл..: 7. ‑ Бібл.: 27 назв (розділ 9: § 9.4).

 2. Свешников В.К., Усов A.A. Станочные гидроприводы. Справочник. - 2-е изд., пере раб. и доп. ‑ М.: Машиностроение, 1988.- 512 с: ил. (глава 4: §§ 4.1, 4.2,4.3,4.4,4.5,4.6 ).

 3. Трифонов О.Н.. Иванов В.И.. Трифонова Г.О. Приводы автоматизированного оборудования: Учебник для машиностроительных техникумов. ‑ М.: Машиностроение, 1991.- 336 с: ил. (глава 3: § 3,6).

Додаток №1

Зразок оформлення титульного листа

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Житомирський державний технологічний університет

Кафедра геотехнологій

ім. проф. Бакка М.Т.

група РР-30

Гідромеханіка

Лабораторний практикум

Звіт з лабораторних робіт №1-4

РР30 442 000.000 ЛБ

Виконав: Ковалевич К.Г.

Перевірив: Колодій М.А.

2012

Додаток № 2

Приклади оформлення основних написів на аркушах звіту по лабораторним роботам студента заочної форми навчання

Аркуш звіту № 1 (основний напис по формі № 2)

Аркуш звіту № 2 і наступні (основний напис по

формі № 2а)

Додаток №3

Питання для підсумкового контролю засвоєння матеріалу по предмету

 1. Особливості рідкого та газоподібного станів речовини.

 2. Основні фізичні властивості рідини.

 3. Гідростатика. Гідростатичний тиск та його властивості.

 4. Диференціальні рівняння рівноваги рідини Л.Ейлера.

 5. Основне рівняння гідростатики. Закон Паскаля.

 1. Атмосферний, надмірний, абсолютний тиск. Вакуум. Вимірювання тиску.

 1. Тиск рідини на плоскі та криволінійні поверхні.

 2. Кінематика рідини. Види руху рідини, основні поняття кінематики.

 3. Потік рідини: витрата, середня швидкість, рівняння нерозривності для потоку рідини.

 4. Динаміка рідини. Диференціальні рівняння руху нев’язкої рідини Л.Ейлера.

 5. Рівняння Бернуллі для елементарної струминки ідеальної рідини, в’язкої рідини, потоку реальної рідини.

 6. Загальні відомості про гідравлічні втрати енергії. Втрати напору на місцевих опорах.

 7. Режими руху рідини. Критерій О.Рейнольдса.

 8. Особливості ламінарного режиму руху рідини.

 9. Особливості турбулентного режиму руху рідини.

 10. Втрати напору при русі рідини в гідравлічних каналах.

 11. Гідравлічний розрахунок трубопроводів.

 12. Гідравлічний удар в трубопроводах.

 13. Витікання рідини через отвори та насадки. Витікання рідини через малий отвір в тонкій стінці при постійному напорі.

 14. Витікання рідини через насадки при постійному напорі.

 15. Взаємодія між струменем рідини та твердою перепоною.

 16. Гідравлічні та пневматичні приводи: загальна характеристика, класифікація, застосування.

 17. Принцип дії об'ємного гідравлічного приводу (ГП), основні параметри.

 18. Регулювання швидкості вихідної ланки гідроприводу, загальна характеристика.

 1. .Дросельне регулювання швидкості вихідної ланки ГП: дросель установлений послідовно на вході.

 2. .Дросельне регулювання швидкості вихідної ланки ГП: дросель установлений послідовно на виході.

 3. Дросельне регулювання швидкості вихідної ланки ГП: дросель установлений паралельно.

 4. Машинне регулювання швидкості вихідної ланки ГП, загальна характеристика.

 5. Поняття про технологічний цикл машин різноманітного призначення.

 6. Гідравлічні схеми приводів для реалізації окремих технологічних циклів.

 7. Машинне регулювання швидкості вихідної ланки ГП: система з насосом, що регулюється.

 8. Порівняння різних способів регулювання швидкості вихідної ланки гідроприводів.

 9. Гідравлічні слідкуючі приводи, загальна характеристика.

 10. Гідравлічні підсилювачі: загальна арактеристика.

 11. Золотникові гідравлічні підсилювачі: принцип дії, статичні характеристики, к.к.д., особливості конструкції.

 12. Золотниковий гідравлічний підсилювачі з чотирокромочним золотником.

 13. Гідравлічний підсилювач типу сопло - заслінка: принцип дії, особливості конструкції, статичні характеристики.

 14. Гідравлічний підсилювачі із струминною трубкою: принцип дії, особливості конструкції, статичні характеристики.

 15. Двокаскадний слідкуючий гідропривід з зворотним зв'язком по положенню та швидкості вихідної ланки.

 16. Двокаскадний слідкуючий верстатний гідропривід.

 17. Конструкція, принцип дії клапана тиску прямої дії типу Г54, схемні особливості виконань клапана 1-4. Наведіть приклади застосування.

 18. Конструкція, принцип дії запобіжного клапана непрямої дії по ТУ2-053-1748-85. Наведіть приклади застосування.

 19. Конструкція, принцип дії редукційного пневматичного клапана В57-1. Наведіть приклади застосування.

 20. Дроселі та регулятори витрати рідини: класифікація по призначенню, принципу дії, схемах установки в гідро – та пневмосистемах, діаметрам умовного проходу, приєднанню, номінальному тиску.

 1. Конструкція та принцип дії дроселя ПГ-77. Наведіть схему застосування.

 2. Конструкція та принцип дії регуляторів витрати типу ПГ55-2 та ПГ55-3. Наведіть схему застосування.

 3. Конструкція та принцип дії дроселів зі зворотними клапанами ДКМ 102. Наведіть схему застосування.

 4. Конструкція та принцип дії золотникового гідророзподільника РХ 1044(1034, 1024, 1014). Наведіть схему застосування.

 5. Конструкція та принцип дії кранового розподільника типу Г71. Наведіть схему застосування.

 6. Об'ємні насоси: призначення, класифікація, принцип дії. Основні параметри.

 7. Конструкція, принцип дії та застосування пластинчастих насосів типу Г12.

 8. Конструкція, принцип дії та застосування шестеренних насосів.

 9. Циліндри: призначення, принцип дії, основні параметри, особливості експлуатації.

 10. Поворотні двигуни: призначення, принцип дії, основні параметри. Наведіть приклад застосування.

 11. Конструкція, принцип дії, та застосування аксіально-поршневого гідромотора типу П 5-2.

 12. Конструкція, схема гідравлічна принципова та особливості роботи гідравлічної панелі типу Г53-2.

 13. Конструкція, принцип дії та застосування пневмогідравлічних акумуляторів.

 14. Порівняльний аналіз затрат енергії в насосних установках гідроприводів дросельного регулювання з одним насосом, що не регулюється; з двома( високого і низького тиску) насосами, що не регулюються; з одним насосом, що не регулюється, і пневмогідравлічним акумулятором.

 15. Загальна характеристика пневматичних приводів, особливості їх застосування.

 16. Повітря - робоче тіло пневматичних систем.

 17. Пневматичні приводи маніпулятора промислового робота "Циклон-5".

 18. Особливості експлуатації гідро - та пневмоприводів.

Додаток № 4

Літерні позиційні позначення основних елементів систем гідравлічних та пневматичних принципових

Пристрій (загальне позначення)

А

Гідроакумулятор (пневмоакумулятор)

АК

Апарат теплообмінний

АТ

Гідробак

Б

Вологовідділювач

ВВ

Вентиль

ВН

Пневмоглушник

Г

Гідродвигун (пневмодвигун) поворотний

Д

Подільник потоку

пп

Гідродросель (пневмодросель)

др

Гідрозамок (пневмозамок)

зм

Гідроклапан (пневмоклапан)

к

Гідроклапан (пневмоклапан) витримки часу

кв

Гідроклапан (пневмоклапан) тиску

кт

Гідроклапан (пневмоклапан) зворотний

кз

Гідроклапан (пневмоклапан) запобіжний

зк

Гідроклапан (пневмоклапан) редукційний

КР

Компресор

км

Гідромотор (пневмотор)

м

Монометр

мн

Гідродинамічна передача

мп

Маслорозпилювач

МР

Маслянка

мс

Гідродинамічна муфта

МФ

Насос

н

Насос аксіально-поршневий

НА

Насос- мотор

нм

Насос пластинчастий

нп

Насос радіально поршневий

НР

Пневмогідроперетворювач ПГ

Гідророзподільник (пневморозподільник) Р

Реле тиску РД

Гідроапарат (пневмоапарат) золотниковий РЗ

Гідроапарат (пневмоапарат) клапанний РК

Регулятор потоку РП

Ресивер РС

Сепаратор С

Суматор потоку СП

Термометр Т

Гідродинамічний трансформатор ТР

Пристрій спуску повітря ПВ

Гідропідсилювач ГП

Гідроциліндр (пневмоциліндр) Ц Фільтр Ф

Перемикач манометра ПМ Реле рівня РР

Реле температури РТ