Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
o_metod_med_ch_1_2013.rtf
Скачиваний:
15
Добавлен:
15.02.2016
Размер:
17.11 Mб
Скачать

Контроль виконання лабораторної роботи

  1. Як можна довести функціонування ЦТК? Принцип визначення активності ферментів ЦТК. Довести функціонування ЦТК за використанням ацетил-S-КоА, за утворенням СО2, за вивільненням з проміжних продуктів атомів водню.

  2. В інкубаційне середовище, де були сукцинатдегідрогеназа і бурштинова кислота, додали малонову кислоту. Як зміниться активність ферменту? Яким чином можна позбавитись негативного впливу малонової кислоти? Намалюйте графік залежності активності сукцинатдегідрогенази від концентрації субстрату без малонової кислоти та в її присутності.

  3. До якого класу та підкласу ферментів належать ферменти ЦТК?

  4. Як визначити активність сукцинатдегідрогенази мітохондрій. До якого класу та підкласу ферментів належить цей фермент? Пояснити принцип методу.

5. Мітохондрії – субклітинні органели, що містяться в цитоплазмі всіх клітин за винятком зрілих еритроцитів, бактерій, синьо-зелених водоростей. Який основний метод застосовують для їх виділення?

А. Диференційне центрифугування

В. Хроматографію

С. Електрофорез

D. Спектрофотометрію

Е. Гель-фільтрацію

6. Принцип визначення активності сукцинатдегідрогенази базується на відновленні метиленового синього відновленою формою коферменту. Який кофермент входить до складу сукцинатдегідрогенази:

А. ТПФ

В. НАД

С. ФМН

D. ФАД

Е. ПАЛФ

7. Яка з вказаних сполук використовується як інгібітор для дослідження функціонування циклу трикарбонових кислот?

А. АТФ

В. НАД+

С. Аконітат

D. Ізоцитрат

Е. Малонат

8. Пацієнт поступив у стаціонар з діагнозом цукровий діабет І типу. Серед метаболічних змін має місце зниження швидкості синтезу оксалоацетату. Який метаболічний процес порушується в результаті цього? Які енергетичні втрати будуть спостерігатися при порушенні цього метаболічного процесу. Вказати, які метаболічні шляхи можуть активуватись для компенсації втрати енергії.

Приклади тестів “Крок-1”

1. Ферменти циклу трикарбонових кислот здійснюють окиснення ацетил-КоА, що супроводжується відновленням 3 молекул НАД+ та однієї молекули ФАД. Де вони локалізуються?

А. На плазматичній мембрані

В. В цитоплазмі

С. На зовнішній мембрані мітохондрій

D. В матриксі мітохондрій

Е. На внутрішній мембрані мітохондрій

2. До лікарні потрапив хворий з ознаками отруєння арсеном. Порушення якого процесу має місце, якщо відомо, що миш’як блокує ліпоєву кислоту?

А. Біосинтезу жирних кислот

В. Окисного декарбоксилування -кетоглутарової кислоти

С. Знешкодження супероксидних аніонів

D. Спряження окиснення і фосфорилування

Е. Мікросомального окиснення

3. Субстратне фосфорилування – це процес безпосередньої передачі молекули активного фосфату із субстратів, які містять макроергічний зв'язок, на АДФ з утворенням АТФ. Вкажіть, який фермент циклу лимонної кислоти бере участь у реакції субстратного фосфорилування?

А. Цитратсинтаза

В. Сукцинатдегідрогеназа

С. Фумараза

D. Сукцинілтіокіназа

E. α-Кетоглутаратдегідрогеназний комплекс

4. Яка речовина є основним джерелом енергії (паливом) для функціонування циклу трикарбонових кислот?

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]