Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Терапевтична стоматологія ІІІ курс.doc
Скачиваний:
261
Добавлен:
15.02.2016
Размер:
1.22 Mб
Скачать

Класифікація карієсу зубів

І Клінічна.

1. Початковий карієс (гострий, хронічний).

2. Поверхневий карієс (гострий, хронічний).

3. Середній карієс (гострий, хронічний).

4. Глибокий карієс (гострий, хронічний).

ІІ За локалізацією.

1. Фісурний карієс.

2. Контактний (апроксимальний) карієс.

3. Пришийковий (цервікальний) карієс.

4. Циркулярний (кільцевий, ангулярний) карієс.

ІІІ За перебігом.

1. Гострий карієс.

2. Хронічний карієс.

3. Найгостріший карієс.

4. Квітучий карієс.

5. Рецидивний (вторинний) карієс.

6. Стаціонарний карієс

ІV За інтенсивністю ураження.

1. Поодинокі ураження.

2. Множинні ураження.

V. Анатомічна класифікація (вооз)

1. Карієс емалі.

2. Карієс дентину.

3. Карієс цементу.

4. Призупинений карієс.

5. Одонтоклазія.

6. Інший.

7. Неуточнений.

VI За наявністю ускладнень.

1. Простий (неускладнений) карієс.

2. Ускладнений карієс.

Контрольні питання поточного матеріалу

 1. Що таке карієс?

 2. Які показники визначають епідеміологію карієсу?

 3. Що таке інтенсивність карієсу?

 4. Що таке приріст інтенсивності карієсу?

 5. Що відображає інтенсивність карієсу зубів постійного прикусу?

 6. Які показники розповсюдженості карієсу?

 7. Які поверхні зубів найчастіше уражаються карієсом?

 8. Що визначає активність каріозного процесу?

 9. Як визначається ефективність лікувально-профілактичної роботи?

 10. Клінічна класифікація карієсу зубів.

 11. Класифікація карієсу зубів за локалізацією.

 12. Класифікація карієсу зубів за перебігом.

 13. Класифікація карієсу зубів за інтенсивністю ураження.

 14. Анатомічна класифікація зубів.

 15. Класифікація карієсу за наявністю ускладнень.

 16. Характеристика гострого перебігу карієсу зубів.

 17. Характеристика хронічного перебігу карієсу зубів.

 18. Класифікація каріозних порожнин залежно від їх локалізації (за Блеком).

 19. Квітучий карієс, найгостріший карієс – коротка характеристика.

Орієнтовні тестові завдання та ситуаційні задачі

1. Дно каріозної порожнини сягає меж біляпульпарного дентину. Це:

А. Карієс середній

В. Карієс початковий

С. Карієс глибокий

D. Карієс поверхневий

Е. Карієс емалі

2. Карієс бічної поверхні зуба, в межах контактного пункту сусідніх зубів. Це:

А. Карієс атиповий

В. Карієс кореня зуба

С. Карієс пришийковий

D. Карієс апроксимальний

Е. Карієс емалі

3. Одночасне пошкодження каріозним процесом понад 10 зубів – це:

А. Карієс поодинокий

В. Карієс множинний

С. Карієс нетиповий

D. Карієс гострий

Е. Карієс ускладнений

4. Повільний перебіг демінералізації і протеолізу твердих тканин зуба з тривалим формуванням каріозної порожнини з різко пігментованими стінками.

А. Карієс ускладнений

В. Карієс вторинний

С. Карієс ретроградний

D. Карієс хронічний

Е. Карієс гострий

5. Прогресуюче каріозне пошкодження навколо шийки зуба по емалево-цементній границі з характерним підриттям емалі.

А. Карієс шийки зуба

В. Карієс циркулярний

С. Карієс фісурний

D. Карієс цементу

Е. Карієс емалі

6. Дно каріозної порожнини знаходиться в плащовому дентині при:

А. Поверхневому карієсі

В. Середньому карієсі

С. Глибокому карієсі

D. Хронічному карієсі

Е. Карієсі в стадії плями

7. При швидкому перебігу демінералізації твердих тканин зуба дно каріозної порожнини сягає біляпульпарного дентину при:

А. Середньому карієсі

В. Гострому глибокому карієсі

С. Клиновидному дефекті

D. Кислотному некрозі тканин зуба

Е. Гострому середньому карієсі

8. До ІV класу за Блеком відносяться каріозні порожнини:

А. Розташовані на апроксимальних поверхнях ікол без порушення цілості ріжучого краю та кута коронки зуба

В. Розташовані на апроксимальних поверхнях премолярів

С. Розташовані на апроксимальних поверхнях різців та ікол з порушенням цілісності ріжучого краю та кута коронки зуба

D. Розташовані в пришийкових ділянках різців та ікол

Е. Розташовані в пришийкових ділянках премолярів

9. На апроксимально-медіальній поверхні 42 зуба глибока каріозна порожнина з ураженням кута коронки зуба. До якого класу згідно класифікації Блека відноситься дана каріозна порожнина?

А. ІІ класу

В. ІV класу

С. І класу

D. ІІІ класу

Е. V класу

10. Шийка зуба охоплена карієсом немовби кільцем – це карієс:

А. Циркулярний

В. Цервікальний

С. Апроксимальний

D. Оклюзійний

Е. Стаціонарний

11. Гострий карієс, який сповільнив свій перебіг і зовсім призупинився називається:

А. Апроксимальний

В. Хронічний

С. Стаціонарний

D. Вторинний

Е. Неуточнений

12. Швидкий розвиток демінералізації твердих тканин зубів і виникнення дефекту коронки зубів характерно для:

А. Хронічного карієсу

В. Вторинного карієсу

С. Найгострішого карієсу

D. Гострого карієсу

Е. Неуточненого карієсу

13. Виникнення на поверхні та в товщі емалі ділянки демінералізації без утворення дефекту характерно для:

А. Поверхневого карієсу

В. Середнього карієсу

С. Стаціонарного карієсу

D. Фісурного карієсу

Е. Карієсу в стадії плями

14. Каріозна порожнина в межах навколопульпарного дентину, відділена від порожнини зуба тонким шаром замісного вторинного дентину – це:

А. Середній карієс

В. Глибокий карієс

С. Циркулярний карієс

D. Найгостріший карієс

Е. Карієс дентину

15. Каріозні порожнини розміщені на контактних поверхнях різців та ікол з порушенням цілості кута різального краю відносяться до:

А. І класу

В. ІІ класу

С. ІІІ класу

D. IV класу

Е. V класу

16. Емалево-дентинне з’єднання уражене внаслідок демінералізації, але ще не відзначається його руйнування каріозним процесом, дефект розміщений в межах емалі, Така картина характерна для:

А. Карієсу у стадії плями

В. Поверхневого карієсу

С. Середнього карієсу

D. Глибокого карієсу

Е. Вторинного карієсу

17. Каріозна порожнина велика за розміром, з вузьким вхідним отвором і навислими над порожниною демінералізованими краями емалі, дентин розм’якшений, світлого кольору, хрящеподібної консистенції характерні для:

А. Хронічного карієсу

В. Вторинного карієсу

С. Стаціонарного карієсу

D. Циркулярного карієсу

Е. Гострого карієсу

18. Інтенсивність карієсу – це:

А. Число уражених карієсом, пломбованих і видалених зубів на одного обстеженого

В. Кількість каріозних, пломбованих та видалених зубів до загальної кількості обстежених людей

С. Поява певної кількості нових каріозних уражень за визначений період

D. Приріст карієсу

Е. Тактика проведення лікування

19. Ефективність лікувально-профілактичної роботи визначається показниками:

А. Поширеності карієсу

В. Інтенсивності карієсу

С. Приросту карієсу

D. Активністю каріозного процесу

Е. Епідеміологічними показниками

20. Приріст карієсу – це:

А. Визначення у відсотках каріозних, пломбованих та видалених зубів до кількості обстежених людей

В. Поява певної кількості нових каріозних уражень за визначений період

С. Тактика проведення лікування

D. Розповсюдженість карієсу

Е. Число уражених карієсом, пломбованих і видалених зубів на одного обстеженого