Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
tema14.doc
Скачиваний:
73
Добавлен:
15.02.2016
Размер:
1.51 Mб
Скачать

Міністерство охорони здоровя України

львівський Національний медичний університет

Імені данила галицького

« Затверджено »

на методичній нараді

кафедри медичної інформатики .

Завідувач кафедри

_________________________

«___»_____________ 2013 р.

Методичні рекомендації

для самостійної роботи студентів

при підготовці до практичного заняття

Навчальна дисципліна

Медична інформатика

Тема заняття 14:

Типи інформаційних систем в галузі охорони здоров’я. Госпітальні інформаційні системи

та їх розвиток

Курс:

ІІ

Факультет:

Медичний

Львів - 2013

1. Актуальність теми.

Ефективне інформаційне забезпечення медицини є однією з важливих передумов її якості на всіх етапах, від первинного огляду в поліклініці і спеціалізованої допомоги в профільних закладах до надання телемедичних консультацій. Медична інформація стає дедалі більш складною, та, водночас, більш важливою. На сьогодні інформатизація охорони здоров’я насамперед означає використання інформаційних технологій, за допомогою яких можливо забезпечити швидке та цільове отримання потрібної інформації. Особливого значення набуває впровадження Медичних інформаційних систем (МІС), які допомагають автоматизувати всі аспекти діяльності лікувальної установи

2. Конкретні цілі заняття: ознайомити студентів з класифікацією медичних інформаційних систем, основними особливостями та структурою госпітальних інформаційних систем; підходами до моделювання таких систем; складностями, які виникають при їх впровадженні.

3. Базовий рівень підготовки

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

Елективний курс «Європейський стандарт комп’ютерної грамотності»

Володіти навичками роботи з програмним забезпеченням комп’ютера: вміти завантажувати систему керування базами даних, створювати структуру бази даних і заповнювати її, редагувати дані у базі, виконувати основні операції з її об’єктами

4. Перелік основних термінів, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття.

Термін

Визначення

Медична інформаційна система

сукупність програмно-технічних засобів, баз даних і знань, призначених для автоматизації різних процесів, що відбуваються у лікувально-профілактичній установ, це інструмент для визначення і планування всіх ресурсів медичного закладу, які необхідні для ведення лікувально-діагностичної, адміністративно-господарської, фінансової, сервісної діяльності та обліку в процесі надання медичних послуг

Медичні інформаційно-довідкові системи

призначені для вводу, збереження, пошуку і виведення медичної інформації за запитом користувача.

Консультативно-діагностичні системи

призначені для діагностики паталогічних станів, прогнозування і вироблення рекомендацій щодо способів лікування при захворюваннях різного профілю і для різних категорій хворих

Приладо-комп’ютерні системи

призначені для інформаційної підтримки та / або для автоматизації діагностичного і лікувального процесів, що здійснюються при безпосередньому контакті з організмом хворого

Автоматизовані робочі місця (АРМ) спеціалістів

комп’ютерні інформаційні системи, призначені для автоматизації всього технологічного процесу (лікувально-профілактична і звітно-статистична діяльність, ведення документації, планування роботи, отримання довідкової інформації) медичного працівника

Інформаційні системи консультативних центрів

призначені для забезпечення функціонування відповідних підрозділів та інформаційної підтримки лікарів при консультуванні, діагностиці і прийнятті рішень у випадку невідкладних станів

Скрінінгові системи

призначені для проведення долікарського профілактичного огляду населення а також для формування груп ризику і виявлення хворих, що потребують допомоги спеціалістів

Інформаційні системи лікувально-профілактичних установ

інформаційні системи, що базуються на об'єднанні всіх інформаційних потоків в єдину систему і забезпечують автоматизацію різних видів діяльності установи.

Статистичні інформаційні медичні системи

здійснюють збір, обробку й одержання зведених даних по основних медико-соціальних показниках

Життєвий цикл ІС

послідовність подій, що відбуваються з системою в процесі її створення і використання

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]