Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kursova_z_ekon_teoriyi (2).docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
14.02.2016
Размер:
237.67 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ НАУКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА

ФРАНКА

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ І МАРКЕТИНКУ

Глобалізація економіки та її вплив на розвиток соціально-економічних процесів в україні

Курсова робота з економічної теорії

студентки 1 курсу 11 групи

галузі знань:

0301 Соціально-політичні науки

напряму підготовки:

6.030601 Менеджмент

Анжели Валеріївни Бутвінської

Керівник:

кандидат економічних наук,

доцент кафедри А.У.Уразов

Житомир – 2014

ЗМІСТ

стор.

Вступ……………………………………………………………………..3

Розділ 1. Глобалізація як закономірний процес світогосподарського розвитку………………………………………………5

1.1.Загальна характеристика глобалізації……………………………...5

1.2.Форми вияву глобалізації…………………………………………...8

1.3. Сутність, ознаки та рівні глобалізації економіки………………..10

Розділ 2. Взаємопов'язаність і передумови вирішення глобальних проблем…………………………………………………………………….….15

2.1. Наслідки та прояви глобалізації………………………………….15

2.2. Глобальні проблеми та шляхи їх вирішення…………….………16

2.3. Глобалізація світової економіки та проблеми України……..…..21

Розділ 3. Глобалізація як новий етап розвитку інтеграційних процесів у світовій економіці………………………………………………26

3.1. Основні напрями глобалізації та її показники…………………..26

3.2. Глобальна економічна система……………………………...……31

3.3. Негативні наслідки глобалізації…………..……………….……..33

Висновки і пропозиції……………………….…………………………37

Список використаної літератури…….……………………….……….41

Додатки………….…….…………………………………………….….43

Вступ

Актуальність даної роботі: Глобалізація стала важливою характеристикою сучасної світової системи, однією з найбільш впливових сил, що визначають хід розвитку нашої планети. Відповідно до сутності глобалізації, жодна дія або процес, що відбуваються в суспільстві (економічний, політичний, юридичий, соціальний) не можна розглядати відокремлено. Глобалізація міжнародних відносин – посилення взаємозалежності та взаємовпливання різних сфер суспільного життя та діяльності в галузі міжнародних відносин. Вона торкається практично всіх сфер суспільного життя, включаючи економіку, політику, ідеологію, соціальну галузь, культуру, екологію, безпеку, спосіб життя, а також самі умови існування людства. глобалізація економічної діяльності є однією з головних тенденцій в розвитку сучасного світу, що величезний чином впливає не лише на економічне життя, але й тягне за собою політичні (внутрішні і міжнародні), соціальні і навіть культурно-цивилізаційні наслідки. Ці наслідки все більше відчувають на собі практично всі країни і серед них, звичайно, Україна, яка цілком усвідомлено, активно і цілеспрямовано рухається в напрямку інтеграції в світову економіку. Тому аналіз цього всесвітнього процесу має не лише теоретичне, але і суто практичне, і причому надзвичайно важливе, значення для України, для її зовнішньоекономічної, а в більш широкому значенні - всієї економічної політики.

Мета роботи: розглянути нові виклики, що постали перед економічною глобалізацією, проаналізувати як саме змогли протидіяти негативним тенденціям і забезпечити належний супровід зовнішньо­економічних взаємовідносин, привернути увагу до особливостей прояву зазначеного впливу в Україні та проблем, що потребують їх вирішення

Проблемна ситуація: Успішна й ефективна реалізація програм соціально-економічного розвитку України є можливою з огляду на реальний потенціал її участі в інтеграційних процесах у системі світового господарства, поступове наближення до передових соціальних та економічних стандартів. Необхідними при цьому є: забезпечення максимального використання експортного потенціалу, створення інвестиційної привабливості для іноземного капіталу, ефективне міжнародне кооперування, мінімізація впливу кризових явищ як зовнішнього, так і внутрішнього характеру, вміле і професійне відстоювання інтересів держави в міжнародних відносинах. Особливої актуальності тут набуває підвищення якісного рівня економічної дипломатії, яка повинна максимально враховувати нові виклики сучасної глобалізації та мінімізувати їх негативний вплив на соціально-економічні процеси у країні.

Об’єктом дослідження стали сучасні світогосподарські зв’язки та процеси, які сьогодні відбуваються в світовій економіці у зв’язку з активізацією процесів глобалізації.

Предмет: ним можна вважати національні економіки країн світу та з’ясування того, яким саме чином глобалізація впливає на них. В своїй роботі я розглянула характерні риси та особливості розвитку процесів глобалізації та регіоналізації, яким чином ці процеси впливають на світову економіку і на економічні процеси, що відбуваються в Україні

.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]