Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
10
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
160.26 Кб
Скачать

Додаток 1

Марки сталі, що замінюються сталями Таблиця 1

згідно з ГОСТ 27772-88

Сталі за

ГОСТ 27772-88

Марка сталі, що замінюється

ГОСТ або ТУ

1

2

3

С235

ВСт3кп2

ВСт3кп2-1

18кп

ГОСТ 380-71**

ТУ 14-1-3023-80

ГОСТ 23570-90

С245

ВСт3пс6

(листовий прокат товщиною

до 20 мм, фасонний - до 30 мм)

ВСт3пс6-1

18пс

ГОСТ 380-71**

ТУ 14-1-3023-80

ГОСТ 23570-79

С255

ВСт3сп5, ВСт3Гпс5, ВСт3пс6

(листовий прокат товщиною біл. 20

до 40 мм, фасонний - біл. 30 мм)

ВСт3сп5-1, ВСт3Гпс5-1

18сп, 18Гпс, 18Гсп

ГОСТ 380-71**

ТУ 14-1-3023-80

ГОСТ 23570-79

С275

ВСт3пс6-2

ТУ 14-1-3023-80

С285

ВСт3сп5-2, ВСт3Гпс5-2

ТУ 14-1-3023-80

С345, С345Т

09Г2

ГОСТ 19281-73*

ГОСТ 19282-73*

09Г2С,

14Г2

(листовий, фасонний прокат товщиною до 20 мм),

15ХСНД

(листовий прокат товщиною до 10 мм, фасонний - до 20 мм)

ГОСТ 19282-73*

12Г2С гр. 1

ТУ 14-1-3023-88

09Г2 гр. 1

09Г2 гр. 2

09Г2С гр. 1

14Г2 гр. 1

(фасонний - до 20 мм)

ТУ 14-1-3023-80

1

2

3

390

ТУ 14-15-146-85

ВСтТпс

ГОСТ 14637-79*

С345К

10ХНДП

ГОСТ 19281-73*

ГОСТ 19282-73*

ТУ 14-1-1217-75

С375, С375Т

09Г2С гр.2

ТУ 14-1-3023-80

12Г2С гр.2

ТУ 14-1-4323-88

14Г2 гр.1 (фасонний прокат товщиною біл. 20 мм),

14Г2 гр.2 (фасонний прокат товщиною до 20 мм)

ТУ 14-1-3023-80

14Г2 (фасонний і листовий прокат товщиною біл. 20 мм),

10Г2С1,

15ХСНД (фасонний прокат товщиною біл.20 мм, листовий - біл.10мм),

10ХСНД (фасонний прокат без обмеження товщини, листовий - товщиною до 10 мм)

ГОСТ 19281-73*

ГОСТ 19282-73*

С390,С390Т

14Г2АФ,

10Г2С1 термозміцнена,

10ХСНД (листовий прокат товщиною біл. 10 мм)

ГОСТ 19282-73*

С390К

15Г2АФДпс

ГОСТ 19282-73*

С440

16Г2АФ, 18Г2АФпс,

15Г2СФ термозміцнена

ГОСТ 19282-73*

С590

12Г2СМФ

ТУ 14-1-1308-75

С590К

12ГН2МФАЮ

ТУ 14-1-1772-76

Нормативні та розрахункові опори розтягу, стиску Таблиця 2

та згину листового, широкоштабового універсального

та фасонного прокату згідно з ГОСТ 27772-88

для стальних конструкцій будівель і споруд

Товщина

Нормативний опір прокату, МПа

Розрахунковий опір прокату, МПа

Сталь

прокату,

мм

листового,

широко-штабового універсального

фасонного

листового,

широко-штабового універ-сального

фасонного

Ryn

Run

Ryn

Run

Ry

Ru

Ry

Ru

C235

Від 2 до 20

Біл. 20 до 40

Біл.40до 100

Біл. 100

235

225

215

195

360

360

360

360

235

235

-

-

360

360

-

-

230

220

210

190

350

350

350

350

230

220

-

-

350

350

-

-

С245

Від 2 до 20

Біл. 20 до 30

245

-

370

-

245

235

370

370

240

-

360

-

240

230

360

360

С255

Від 2 до 3,9

Від 4 до 10

Біл.10 до 20

Біл. 20 до 40

255

245

245

235

380

380

370

370

-

255

245

235

-

380

370

370

250

240

240

230

370

370

360

360

-

250

240

230

-

370

360

360

С275

Від 2 до 10

Біл. 10 до 20

275

265

380

370

275

275

390

380

270

260

370

360

270

270

380

370

С285

Від 2 до 3,9

Від 4 до 10

Біл. 10 до 20

285

275

265

390

390

380

-

285

275

-

400

390

280

270

260

380

380

370

-

280

270

-

390

380

С345

Від 2 до 10

Біл. 10 до 20

Біл. 20 до 40

Біл. 40 до 60

Біл. 60 до 80

Біл.80до 160

345

325

305

285

275

265

490

470

460

450

440

430

345

325

305

-

-

-

490

470

460

-

-

-

335

315

300

280

270

260

480

460

450

440

430

420

335

315

300

-

-

-

480

460

450

-

-

-

С345К

Від 4 до 10

345

470

345

470

335

460

335

460

С375

Від 2 до 10

Біл. 10 до 20

Біл. 20 до 40

375

355

335

510

490

480

375

355

335

510

490

480

365

345

325

500

480

470

365

345

325

500

480

470

С390

Від 4 до 50

390

540

-

-

380

530

-

-

С390К

Від 4 до 30

390

540

-

-

380

530

-

-

С440

Від 4 до 30

Біл. 30 до 50

440

410

590

570

-

-

-

-

430

400

575

555

-

-

-

-

С590

Від 10 до 36

540

635

-

-

515

605

-

-

С590К

Від 16 до 40

540

635

-

-

515

605

-

-

Коефіцієнти умов роботи Таблиця 3

Елементи конструкцій

1

2

 1. Суцільні балки та стиснуті елементи ферм перекриттів під залами театрів, клубів, кінотеатрів, під трибунами, під приміщеннями магазинів, книгосховищ і архівів і т. ін. за ваги перекриттів, що дорівнює або більша за тимчасове навантаження

 2. Колони громадських будівель і опор водонапірних башт

 3. Стиснуті основні елементи (крім опорних) решітки складеного таврового перерізу із кутиків зварних ферм покриттів і перекриттів (наприклад, крок-в’яних і аналогічних їм ферм) за гнучкості   60

 4. Суцільні балки в розрахунках на загальну стійкість, якщо в < 1,0

 1. Затяжки, тяги, відтяжки, підвіски, що виконані з прокатної сталі

 2. Елементи стержневих конструкцій покриттів і перекриттів:

а) стиснуті (за виключенням замкнутих трубчастих перерізів) в розрахунках на стійкість

б) розтягнуті в зварних конструкціях

в) розтягнуті, стиснуті, а також стикові накладки в болтових конструкціях (крім конструкцій на високоміцних болтах) із сталі з межею текучості до 440МПа (4500 кгс/см2), що несуть статичне навантаження, в розрахунках на міцність

 1. Суцільні складені балки, колони, а також стикові накладки із сталі з межею текучості до 440МПа (4500 кгс/см2), що несуть статичне навантаження та виконані за допомогою болтових з’єднань (крім з’єднань на високоміцних болтах), в розрахунках на міцність

 2. Перерізи прокатних і зварних елементів, а також накладок із сталі з межею текучості до 440 МПа (4500 кгс/см2 ) в місцях стиків, які виконані на болтах (крім стиків на високоміцних болтах), що несуть статичне навантаження, в розрахунках на міцність:

а) суцільних балок і колон

б) стержневих конструкцій покриттів і перекриттів

0,9

0,95

0,8

0,95

0,9

0,95

0,95

1,05

1,1

1,1

1,05

1

2

9.Стиснуті елементи решітки просторових решітчастих конструкцій із одиничних рівнополицевих або нерівнополицевих (які кріпляться більшою полицею) кутиків:

а) які кріпляться безпосередньо до поясів однією полицею зварними швами або двома болтами і більше, що поставлені вздовж кутика:

- розкоси в хрестовій решітці без розпірок

- розпорки в трикутній решітці

- розкоси в трикутній решітці з розпірками та розкоси в розкосній та хрестовій решітках без розпірок з неспівпадінням вузлів у суміжних гранях

б) які кріпляться безпосередньо до поясів однією полицею, одним болтом (крім вказаних в поз.9 даної таблиці), а також які кріпляться через фасонку незалежно від виду з’єднання

в) за складної перехресної решітки з одноболтовим з’єднанням

 1. Стиснуті елементи із одиночних кутиків, які кріпляться однією полицею (для нерівнополицевих кутиків тільки меншою полицею), за виключенням елементів конструкцій, що вказані в поз.9 даної таблиці; розкосів у трикутній решітці з розпірками просторових решітчастих конструкцій, які кріпляться безпосередньо до поясів зварними швами або двома болтами і більше, що поставлені вздовж кутика, і плоских ферм із одиночних кутиків

 2. Опорні плити із сталі з межею текучості до 285 МПа (2900 кгс/см2 ), які несуть статичне навантаження, товщиною, мм:

а) до 40

б) більше 40 до 60

в) більше 60 до 80

Примітки:

1. Коефіцієнти умов роботи с <1 у розрахунку одночасно враховувати не слід. 2. Коефіцієнти умов роботи, що наведені відповідно в поз.1 і 6, в; 1 і 7; 1 і 8; 2 і 7; 2 і 8, а; 3 і 6, в у розрахунках слід враховувати одночасно. 3. Коефіцієнти умов роботи, що наведені в поз.3; 4; 6, а, в; 7; 8; 9 і 10, а також в поз. 5 і 6, б (крім стикових зварних з’єднань), у розрахунку з’єднань елементів, що розглядаються, враховувати не слід. 4. У випадках, що не обумовлені, в формулах слід приймати с =1.

0,9

0,9

0,8

0,75

0,7

0,75

1,2

1,15

1,1

Коефіцієнти надійності за призначенням Таблиця 4

Клас відповідальності будівель і споруд

Коеф. надійності за призначенням n

Клас I. Основні будівлі та споруди об’єктів, які мають особливо важливе народногосподарське та (або) соціальне значення: головні корпуси ТЕС, АЕС, центральні вузли доменних печей, димові труби висотою більше 200м, телевізійні башти, споруди магістральної первинної сітки ЕАСС, резервуари для нафти та нафтопродуктів місткістю більше 10 тис. м3, криті спортивні споруди з трибунами, будівлі театрів, кінотеатрів, цирків, критих ринків, учбових закладів, дитячих дошкільних закладів, лікарень, пологових будинків, музеїв, державних архівів і т. ін.

Клас II. Будівлі і споруди об’єктів, які мають важливе народногосподарське та (або) соціальне значення (об’єкти промислового, сільськогосподарського, житлово-громадського призначення і зв’язку, які не ввійшли в I і III класи).

Клас III. Будівлі і споруди об’єктів, які мають обмежене народногосподарське та (або) соціальне значення: склади без процесів сортування та пакування для зберігання сільськогосподарських продуктів, добрив, хімікатів, вугілля, торфу та ін., теплиці, парники, одноповерхові житлові будинки, опори ліній зв’язку, опори освітлення населених пунктів, огородження, тимчасові будівлі та споруди1 т. ін.

1,0

0,95

0,9

1Для тимчасових будівель і споруд із строком служби до 5 років допускається приймати n = 0,8.

Примітка. Для ненесучих цегляних стін, самонесучих панелей, перегородок, перемичок над отворами в стінах з штучних матеріалів, фундаментних балок, заповнень віконних отворів, каркасів світлоаеораційних ліхтарів, конструкцій воріт, вентиляційних шахт та коробів, підлог на грунті, збірних конструкцій в процесі перевезення та монтажу, усіх видів конструкцій в розрахунку на стадії монтажу слід всі значення коефіцієнта n, що наведені в таблиці, множити на 0,95.

Література

 1. Бабич В.І., Огороднік В.І., Романюк В.В. Таблиці для проектування будівельних конструкцій: Довідник. – Рівне: УДУВГП, 1999. – 506с., 394 табл., бібліогр.: 35 назв.

 2. ДБН В.1.2 – 2:2006. Навантаження і впливи. Норми проектування, - Київ, 2006. – 60 с.

 3. ДСТУ Б В.1.2 – 3:2006. Прогини і переміщення. Вимоги проектування.- Київ, 2006. – 10 с.

 4. Клименко Ф.Є., Барабаш В.М., Стороженко Л.І. Металеві конструкції / За ред. Ф.Є. Клименка: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. – Львів: Світ, 2002. – 312с.: 320 іл.

 5. Металеві конструкції. Практикум: Навчальний посібник/ В.В.Романюк. – Рівне: УДУВГП, 2000. – 203с., 41табл., бібліогр.: 6 назв.

 6. Металллические конструкции. Общий курс. Учебник для вузов/ Е.И.Беленя. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1986. – 560с.: ил.

 7. Металлическме конструкции. В 3 т. Т.1. Элементы конструкций: Учеб. для строит. вузов/ В.В.Горев, Б.Ю.Уваров, В.В.Филиппов и др.; Под ред. В.В.Горева. – 3-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2004. – 551 с.: ил.

 8. Романюк В.В. Робочі майданчики виробничих будівель: Навчальний посібник. - Рівне: НУВГП, 2005. - 281с.

 9. СНиП ІІ-23-81*. Стальные конструкции / Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1991. – 96с.

Навчально-методичне видання

Володимир Володимирович Романюк

Методичні вказівки до виконання

розрахунково-графічної роботи з

дисципліни «Будівельні конструкції»

студентами професійного спрямування «Будівництво» всіх форм навчання.

Задача №1. Розрахунок центрально-розтягнутих і центрально-стиснутих

елементів

Друкується в авторській редакції

Комп’ютерний набір та верстка В.В.Романюк

Підписано до друку . Формат 60´841/16.

Папір друкарський №1. Гарнітура Тimes. Друк трафаретний

Умовн.-друк. арк. 2,9 . Наклад 100 прим. Зам. № .

Редакційно-видавничий центр

Національного університету

водного господарства та природокористування

33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції

РВ №31 від 26.04.2005 р.

52

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке МВ 051-1