Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
мв П Р А К Т И Ч Н А Р О Б О Т А2013 А4.docx
Скачиваний:
40
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
1.29 Mб
Скачать

Побудова циклограми.

Циклограму будують для наочності розвитку будівельних процесів не тільки в часі, але і в просторі (мал.18.). По вертикалі в вибраному масштабі відкладають та нумерують захватки (зазвичай знизу вгору), по горизонталі відкладають час. Циклограму будують на основі такої ж календарної лінійки, як і в лінійному графіку. Зручно розміщувати циклограму під лінійним графіком, що дозволяє порівняти їх між собою і уникнути помилок при побудові.

Визначення техніко - економічних показників потоку.

Основними ТЕП в даній роботі представлені:

1) Загальна тривалість потоку (будівництва), - (визначається з розрахунку матриці);

2) Сумарна трудомісткість процесів

- трудомісткість кожного процесу на 1 захватці;

N - кількість захваток;

3) Коефіціент нерівномірності руху робітників Кр.р.

де Nmax - максимальна кількість робітників на будівництві (визначається по графіку руху робітників);

Nср - середня кількість робітників на будівництві;

4). Коефіцієнт щільності потоку Кщ

- сумарна тривалість всіх робіт;

- сумарна тривалість всіх простоїв;

5) Коефіцієнт суміщення робіт Кс

Приклад виконання завдання

Завдання. Розрахувати тривалість будівництва траси теплопроводу за допомогою матриці. Побудувати лінійний і циклограмний графіки, а також графік руху робітників в процесі будівництва. Визначити коефіцієнт нерівномірності руху робітників, коефіцієнт щільності потоку і коефіцієнт суміщення робіт.

Вихідні дані прийняти згідно з варіантом завдання (табл. 32.).

Метод організації робіт - потоковий.

1. Схема плану траси, розділеної на 5 дільниць (захваток).

Рис. ІІІ.1.

2. Визначення тривалості виконання робіт на захватці

табл. 32

з/п

Шифр

процесу

Найменування робіт

Трудомісткість люд. днів

Число робітників

Тривалість

днів

1

А

Розробка траншей і влаштування основи під конструкції прохідного каналу

96

12

8

2

Б

Монтаж каналу із залізобетонних лотків

42

7

6

3

В

Монтаж трубопроводів з влаштуванням опор

100

10

10

4

Г

Гідравлічні випробування і ізоляційні роботи

49

7

7

5

Д

Монтаж конструкцій перекриття каналу

20

5

4

6

Е

Зворотня засипка траншеї і благоустрій території

40

8

5

3. Розрахунок різноритмічного потоку матричним методом табл.33

Види робіт

А

Б

В

Г

Д

Е

Дільниці (захватки)

1

0

8

8

16

6

8 22

22

10

32

44

7

12 51

63

4

12 67

67

5

72

2

8

8

16

22

6

6 28

32

10

4 42

51

7

9 58

67

4

9 71

72

5

1 77

3

16

8

24

28

6

4 34

42

10

8 52

58

7

6 65

71

4

6 75

77

5

2 82

4

24

8

32

34

6

2 40

52

10

12 62

65

7

3 72

75

4

3 79

82

5

3 87

5

32

8

40

40

6

46

62

10

16 72

72

7

79

79

4

83

87

5

4 92

Загальна тривалість будівництва теплотраси 92 дні.

4. По даних розрахунку будуємо лінійний календарний графік (рис. 18.).

5. На основі лінійного календарного плану будуємо графік руху робітників (рис.19.).

6. В тому ж масштабі часу будуємо циклограмний графік процесу будівництва (рис. 20).

7. Визначення техніко - економічних показників потоку.

1) Загальна тривалість потоку

Тзг = 92дні

2) Сумарна трудомісткість процесів

Qзг = (96 + 42 +100 + 49 + 20 + 40)5 =1735 люд.днів.

3) Коефіцієнт нерівномірності руху робітників

4) Коефіцієнт щільності потоку

5) Коефіцієнт суміщення робіт

Варіанти завдання Табл. 34

Номер варіанту

Кількість захваток

Розробка траншеї і влашту-вання основи

Монтаж каналу з залізо-бетонних лотків

Монтаж трубопро-водів з влаштув. опор

Гідравліч-ні випро-бування та ізоляц. роботи

Монтаж конструкт-цій перек-риття каналу

Зворотня засипка траншеї і благоуст. території

Трудомісткі-сть люд.днів

Число робітників

Трудомісткі-сть люд.днів

Число робітників

Трудомісткі-сть люд.днів

Число робітників

Трудомісткі-сть люд.днів

Число робітників

Трудомісткі-сть люд.днів

Число робітників

Трудомісткі-сть люд.днів

Число робітників

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

4

48

8

24

6

40

5

21

7

12

6

30

10

2

5

30

6

32

4

48

6

30

6

24

6

40

8

3

4

27

9

30

6

40

5

32

8

30

6

56

7

4

5

20

50

20

5

49

7

21

7

40

5

20

10

5

4

16

8

36

6

120

15

30

10

35

7

84

12

6

5

18

6

16

4

70

10

36

9

16

4

72

12

7

4

32

8

35

5

60

12

32

8

24

6

45

9

8

5

21

7

48

6

108

18

18

6

15

3

32

8

9

4

30

10

42

6

42

6

24

8

21

7

21

7

10

5

36

12

25

5

72

9

30

6

30

6

24

4

11

4

20

5

24

4

99

11

40

8

24

4

54

18

12

5

20

4

15

3

84

7

36

6

15

5

72

18

13

4

24

6

20

4

90

10

12

6

18

6

24

3

14

5

18

6

30

5

42

6

36

9

40

5

36

12

15

4

14

7

24

4

56

7

48

12

32

4

36

18

16

5

18

9

20

4

64

8

32

8

12

4

40

10

17

4

27

9

20

4

104

8

20

10

20

5

24

8

18

5

32

8

30

5

120

12

16

4

24

4

30

5

19

4

24

8

18

3

121

11

20

5

28

4

49

7

20

5

15

5

24

6

81

9

12

4

30

5

48

8

21

4

16

4

30

6

90

9

30

5

36

6

18

6

22

5

35

7

30

5

72

8

20

4

35

5

28

7

23

4

40

8

18

3

63

7

30

10

24

6

40

8

24

5

48

12

40

5

70

7

32

8

18

3

16

4

25

4

45

9

28

4

90

10

25

5

28

4

30

6

Рис. .18 Календарний графік будівництва теплотраси

Рис. .19 Графік руху робітників на будівництві теплотраси

Рис. 20 Циклограмний графік будівництва теплотраси

П Р А К Т И Ч Н А Р О Б О Т А № 16

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]