Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
gospodarske.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
92.67 Кб
Скачать

5. Теми практичних занять загальна частина

Тема 1. Господарське право в системі права

(4 Години)

Заняття 1.

 1. Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права як самостійної галузі права.

 2. Загальна характеристика предмету регулювання господарського права.

 3. Метод, принципи та інші системоутворюючі елементи господарського права.

 4. Поняття та ознаки підприємництва. Співвідношення економічної, господарської та підприємницької діяльності.

 5. Поняття та складові некомерційної господарської діяльності.

Заняття 2.

6. Джерела (форми) господарського права.

7. Загальна характеристика Господарського кодексу України.

8. Господарсько-правові норми: поняття та види.

9. Історія та тенденції розвитку науки господарського права. Спори навколо кодифікації господарського законодавства.

Завдання 2. Громадянка А з метою одержання прибутку скупила на ринку 12 пачок напою»ЮПІ» за ціною 2 грн. за пачку та 6 пачок лимонною кислоти за ціною 1.50 коп. за пачку для їх реалізації за цінами 2 грн. та 2 грн. за пачку. Наступного дня вона продала на ринку за вказаними цінами 10 пачок напою «ЮПІ» гр. «М» та 5 пачок лимонної кислоти гр. «Л», отримавши прибуток.

1. Чи є в її діях ознаки підприємницької діяльності?

2. Кваліфікуйте дії громадянки «А».

Завдання 1.

1. Порівняйте принципи господарського права та принципи цивільного права. Поясніть різницю.

2. Порівняйте структуру Комерційного кодексу Франції, Німецького торговельного уложення та Господарського кодексу України.

Завдання 2.

1.Визначте поняття та наведіть приклади каучукових норм у сфері господарсько-правового регулювання.

2.Випишіть з Господарського кодексу України 10 імперативних та 10 диспозитивних норм.

3.Визначте положення Кримінального кодексу України та Кодексу про адміністративні правопорушення, що застосовують поняття господарської або підприємницької діяльності

Основна література:

 1. Конституція України із змінами // ВВР. – 1996. - № 30. - Ст. 141.

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

 4. Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулин и др.; Под ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. – 912 с.

 5. Господарське право. Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного .- Х, 2010. – 640 с.

 6. Лаптев В. В. Предмет и система хозяйственного права. – М., 1969. – 175 с.

 7. Знаменський Г. Л. Хозяйственное законодательство Украины: формирование и перспективы развития. - К.: Наукова думка, 1996.

 8. Мамутов В. К. Экономика и право. – К, Ірінком Інтер, 2003.

 9. Пронская Г. О профессионализме и нравственности в научном споре. // 3акон и бизнес. - 1997. - 37-38.

 10. Розовський Б. Про одну велику "неправду", або як не можна вести дискусію // Право України. – 2001. - № 1. С. 127-129.

 11. Вінник О. Пам'ятник магдебурзькому праву в Києві // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 1. с. 3-5.

 12. Подцерковний О. Два роки з моменту прийняття Господарського кодексу України: деякі підсумки та перспективи // Економіка та право : Науковий журнал.  2005.  № 1. ─ С.10-14.

 13. Подцерковний О.П. Про необхідність підвищення уваги до методології тлумачення господарського законодавства // Право України.– 2010. – № 4. – С. 265-274.

 14. - Саниахметова Н. Признаки предпринимательства // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 8. – С. 6-8.

Додаткова література: див. розділ V методичних рекомендацій.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]