Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
19
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
699.04 Кб
Скачать

При будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг, де може виникнути виробнича небезпека відповідальному виконавцю робіт необхідно видавати наряд-допуск на проведення робіт підвищеної небезпеки.

Власник зобов’язаний забезпечувати робочих і службовців спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту необхідних розмірів і запобіжними пристроями у відповідності з типовими галузевими нормами. НПАОП 63.21-1.01-96 Всі індивідуальні засоби захисту повинні бути перевірені, а робітники проінструктованi про порядок користування ними. Запобіжні пристрої

повинні мати паспорт і бути випробувані у відповідності з нормативними вимогами. Порядок розслідування і облік нещасних випадків і сповіщення про них

проводиться згідно з “Положеннями про розслідування та облік нещасних випадків, професiйних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях” ДНАОП 0.00-4.03-93.

Відповідальність за нещасні випадки, що сталися на виробництві чи пов’язані з виробництвом, несуть особи, що своїми неправильними вказівками, діями (або бездіяльністю) не забезпечили виконання правил охорони праці, не провели

інструктаж і навчання робітників безпечним методам праці і не вжили відповідних заходiв щодо попередження нещасних випадків.

22

2.8Список використаної літератури

1.ДСТУ 3008-95. Докуметация. Отчеты в сфере науки и техники. Структура и правила оформеления. – Киев: Госстандарт Украины, 1995. – 30с.

2.ДБН В.2.3-4-2007. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. – Київ: Мінрегіонбуд України, 2007.

3.ДБН В.2.3-4-2009. Сооружения транспорта. Автомобильные дороги. – Киев: Госстандарт Украины, 2007. -115с.

4.Государственные санитарные правила планирования и застройки населенных пунктов, утвержденные пр. Минздрав Украины ст. 19.06.96. №173.

5.Методические указания для самостоятельной работы и выполнения заданий студентами строительных специальностей. Транспорт и пути сообщения. Беляковский Ю.В., Лапина О.И., Лукашенок Л.Э., Можина С.Р. Одесса: ОГАСА, 2002. – 26с.

6.Бондаренко А.И. Методические указания к практическим занятиям по курсу «Городские дорожно-транспортны е сооружения» -1984.

7.Колокова Н.М. «Искусственные сооружения»// Н.М. Колокова, Л.Н. Копац, И.С. Файнштейн – М.:Транспорт 1988.

8.Маковский Л.В. Сооружение городских транспортных и пешеходных тоннелей. М., 1974.

9.Исследование мостовых и тоннельных сооружений. – Москва: МАДИ

(ГТУ), 2006.

10.Вопросы проетирования, строительства и эксплуатации автодорожных мостов и тоннелей. – М: МАДИ (ГТУ), 2004.

11. Шаповал И.Г. Проектирование мостов и путепроводов на автомобильных дорогах – 1978.

12.Каракай С.В. Міські мостові переходи України і безпека руху.

23

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Распечатать