Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МУ_Природные каменные материалы.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.73 Mб
Скачать

8. Література

 1. Минералы и горные породы СССР (Справочники-определители географа и путешественника). Отв. ред. А. И. Гинзбург. М., «Мысль», 1970. 439 с. Фролов В. Т.

 2. Руководство к лабораторным занятиям по петрографии осадочных пород. Изд-во МГУ, 1964.

 3. Швецов М.С. Петрография осадочных пород. Изд. 3-е. М., 1958.

 4. Будівельні матеріали /Під ред. П.В. Кривенка. - К.: Вища школа, 1993.-389 с.

 5. Будівельне матеріалознавство /П.В. Кривенко, К.К. Пушкарьова, В.Б. Барановський, М.О. Кочевих, Ю.Г. Гасан, Б.Я. Константинівський, В.О. Ракша. - К., 2004.

 6. Будівельне матеріалознавство. Курс лекцій і практикум / Під ред. Л.Й.Дворкіна. - Рівне: УДУВГП, 2002. - 366 с.

 7. Большаков В.І., Дворкін Л.Й. Будівельне матеріалознавство: Навчальний посібник для студентів будівельних спеціальностей вузів. - Дніпропетровськ: РВА "Дніпро-VАL", 2004. - 677 с.

 8. Юбельт Р., Шрайтер П. Определитель горных пород. - М.: Мир, 1977, - 236 с.

 9. Юбельт Р. Определитель минералов. - М.: Мир, 1978. - 236 с.

 10. Кравцов А.И., Бакалдина А.П. Геология. - М.: Недра, 1979. - 342 с.

 11. Искусственные минералы, их свойства и строение. Москва1989г.

 12. Ферсман А. Е. Очерки по истории камня, т. II. Изд-во Академии наук СССР, 1961.

 13. Ферсман А. Е. Очерки по минералогии и геохимии. Изд-во Академии наук СССР, 1959.

 14. Малахов А. А. Новеллы о камне. Свердловск, 1960. Мельников Н.В.

 15. Добыча и экономика минерального топлива М., 1966.

 16. Милановский Е, В. Горные породы. Горгеолнефтеиздат, 1934.

 17. Разумовский Н. К. Как определять минералы М.- Л., 1993.

     1. Додаток А

Застосування гірських порід

Галузь застосування

Матеріали та вироби з природного каменю

Рекомендовані гірські породи

Фундаменти

Бутовий камінь (рваний і постілистий), каміння пиляне та колене

Усі види гірських порід

Стіни

Стінове каміння й дрібні блоки, крупні стінові блоки, тесаний камінь

Усі види вапняків, доломіт, вулканічний туф, пісковик, гіпсовий камінь

Зовнішнє облицювання

Облицювальні плитки й каміння, профільні елементи

Граніт, сієніт, діорит, габро, лабрадорит, вулканічний туф, базальт, кварцит, щільний вапняк, пісковик

Внутрішнє облицювання

Облицювальні плити, профільні елементи

Мармур, мармуроподібний вапняк, травертин, ангідрит, гіпсовий камінь, вулканічний туф, щільний вапняк-черепашник, брекчія, конгломерат

Зовнішні сходи й площадки, парапети та огорожі

Східці, плити для площадок, блоки для парапетів, стовпів і стінок, облицювальні плити

Граніт, сієніт, діорит, габро, базальт, пісковик

Внутрішні сходи й площадки, підлоги

Східці, плити для площадок і підлог

Мармур, граніт, лабрадорит

Дорожні покриття

Бортове каміння, брущатка, камінь колений і булижний, щебінь, пісок і мінеральний порошок

Граніт, діорит, габро, базальт, пісковик, вулканічний туф, щільний вапняк

Гідротехнічні споруди

Каміння рване, колене, тесане, валуни, щебінь

Граніт, діорит, габро, базальт, діабаз, щільний вапняк, доломіт, пісковик

Підземні споруди та мости

Облицювальне каміння, плити й блоки

Те саме

Кислототривкі облицювання, футеровки й кладки

Плити, каміння, блоки, фасонні вироби, щебінь, пісок, мінеральний порошок

Кварцит, трахіт, андезит, кременистий пісковик, базальт, діабаз, діорит, граніт

Лугостійкі футеровки, облицювання, кладки

Те саме

Щільний вапняк, доломіт, магнезит, вапняковий пісковик

Жаростійкі облицювання й кладки

Те саме

Базальт, діабаз, вулканічний туф

Додаток Б

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.