Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ONKO_V / РП_V.docx
Скачиваний:
20
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
183.47 Кб
Скачать

Тема 3. Принципи лікування злоякісних пухлин.

Класифікація засобів лікування. Принципи радикальних оперативних втручань. Поняття «анатомічної зони», принцип футлярності. Поняття про операбельність і резектабельність. Поняття про радикальні, паліативні і симптоматичні операції. Абластика и антибластика.

Засоби променевої терапії злоякісних пухлин. Радіочутливі і радіорезистентні пухлини. Дози і режими опромінення. Вплив на злоякісні клітини. Методи підвищення радіочутливості. Медикаментозні засоби лікування злоякісних пухлин.

Тема 4. Закономірності розвитку злоякісних пухлин.

Факультативні і облігатні передракові захворювання. Поняття про дисплазії. Перебіг раку. Поняття про ранній рак. Форми росту злоякісних пухлин. Оцінка розповсюдженості процесу: розподіл на стадії і за системою TNM. Доклінічний і клінічний періоди розвитку пухлини. Поняття про клінічні феномени. Семіотика раку. Патогенез симптомів злоякісних новоутворень.

Тема 5. Лікарсько-трудова експертиза і реабілітація онкологічних хворих.Деонтологія в онкології.

Критерій визначення груп інвалідності. Засоби соціальної і трудової реабілітації.

Типи ВНД і реакція хворого на онкозахворювання. Тактика лікаря стаціонару по відношенню до онкохворого. Взаємовідносини лікаря поліклініки з різноманітними категоріями онкологічних хворих. Мотиви відмови хворих від лікування. Відношення з особами, вилікуваними від раку і з хворими з запущеними формами злоякісних пухлин. Інформація родичів. Канцерофобія. Виклик консультанта. Правила поведінки студентів в онкологічній клініці.

Змістовий модуль 2. Окрема онкологія.

Конкретна мета:

Дати порівняльну оцінку факторів, що сприяють розвитку раку шкіри і меланоми. Розробити заходи профілактики раку шкіри і меланоми на підставі знання сприяючих факторів і передракових захворювань. Розробити діагностичний і лікувальний алгоритм при пухлинних ураженнях шкіри з урахуванням поширеності і гістологічної будови пухлини.

Дати оцінку чинникам, що сприяють розвитку раку легені. Пояснити семіотику і патогенез симптомів центрального і периферичного раку легені. Зіставити клініко-рентгенологічні прояви різних клінічних форм раку легень. Сформулювати діагностичний алгоритм у хворих з підозрою на рак легені. Сформулювати тактику лікування хворих на рак легені з урахуванням клінічних форм, гістологічної будови і стадії захворювання.

Проаналізувати фактори ризику по раку молочної залози і на підставі цього сформулювати заходи профілактики. Дати порівняльну характеристику клінічної картини різних варіантів мастопатії. Сформулювати принципи лікування мастопатій. Грунтуючись на знанні клінічних форм, закономірностей розповсюдження, патологоанатомічних форм раку молочної залози, розробити діагностичний алгоритм, який би включав обов'язкові, факультативні методи. Сформулювати принципи лікування раку молочної залози з урахуванням стадії захворювання.

Проаналізувати роль факторів зовнішнього середовища, дієтичних факторів, стан слизистої оболонки на формування раку органів шлунково-кишкового тракту. Зіставити вплив дієтичних факторів на розвиток раку стравоходу, шлунку і товстої кишки. Розробити критерії для формування груп ризику по раку органів шлунково-кишкового тракту. Проаналізувати особливості клінічної картини раку стравоходу, шлунку і товстої кишки залежно від локалізації пухлини. Задокументувати випадок вперше виявленого раку. Потрактувати рентгенологічну і ендоскопічну картину пухлинних і передпухлинних захворювань органів шлунково-кишкового тракту. Сформулювати діагностичний і лікувальний алгоритм для хворих на пухлини шлунково-кишкового тракту. Привести його порівняльну оцінку з державними стандартами діагностики і лікування.

Дати оцінку факторам ризику для пухлин панкреато-гепатодуоденальної зони. Проаналізувати значимість клінічних, лабораторних і інструментальних методів в ранній діагностиці пухлин печінки і підшлункової залози. Сформулювати принципи лікування пухлин панкреато-гепатодуоденальної зони з урахуванням локалізації, поширеності, морфологічної структури.

Пояснити значення морфологічного методу для діагностики і лікування злоякісних лімфом. Проаналізувати клінічні і морфологічні фактори прогнозу і їх вплив на вибір методу лікування. Сформулювати діагностичний алгоритм для лікування злоякісних лімфом.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке ONKO_V